Image

Skanska får uppdrag i
Norge värt 440 miljoner kronor

Bygg Skanska har fått uppdraget att bygga ett nytt huvudkontor åt det norska försäkringsbolaget Gjensidiges Forsikring i Oslo. Kontraktssumman uppgår till cirka 440 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2011. Kund är fastighetsbolaget Rom Eiendom.


Huvudkontor till Hagaporten III

Uthyrning Skanska har tecknat hyresavtal om cirka 1 800 kvadratmeter i Hagaporten III i Solna. Inflyttning sker i augusti 2011.


Eklandia och Skanska i bytesaffär

Transaktioner Skanska och Eklandia byter två fastigheter i Göteborg. Skanska köper en byggrätt och Eklandia ett fullt uthyrt kontorshus.
Affärens sammanlagda värde ligger på drygt 200 miljoner kronor.


Graham väntas ta över efter Martin-Löf

Bolag Skanskas förre vd Stuart Graham väntas ta över ordförandeklubban efter Sverker Martin-Löf. Men det sker först nästa år.


Skanska bygger Leed-kontor i Polen

Bygg Skanska investerar 260 miljoner kronor i kontorsprojektet Green Horizon i ?ód? i Polen. I en första fas byggs 19 000 kvadratmeter, vilket sedan kan utökas till 33 000. Det första hyreskontraktet om 11 500 kvadratmeter har redan undertecknats.


Skanska i bedrägeriuppgörelse i USA

Juridik Ett av Skanskas dotterbolag har gått med på att betala 19,6 miljoner dollar, nästan 125 miljoner kronor i en uppgörelse rörande att bolaget ska ha begått bedrägeri i ett statligt program under mer än tio år.


Skanska bygger grönt äldreboende i Nödinge

Bygg Skanska investerar 70 miljoner kronor i att bygga ett äldreboende i Nödinge norr om Göteborg. Boendet hyrs sedan ut till Ale kommun i ett 20-årigt så kallat blockuthyrningsavtal.


Skanska får uppdrag vid World Trade Center i New York

Bolag Skanska kommer att tillverka och montera stålkonstruktionen för \"Oculus\"-byggnaden vid nya World Trade Center Transportation Hub i New York.


Lundberg in i Skanska

Bolag Nu är det officiellt att Fredrik Lundberg föreslås som ledamot i Skanskas styrelse.


Lundberg på väg in i Skanska

Bolag Fredrik Lundberg sägs vara på väg in i Skanskas styrelse.


Omkastningar i Skanskas info-organisation

Karriär Skanska genomför flera personalförändringar på kommunikationssidan.


Nya chefer inom Skanska i Göteborg

Karriär Mikael Gabrielii blir ny marknadsområdeschef för affärshus samt regionansvarig logistik öst för Skanska Fastigheter Göteborg.
Han efterträder Jonas Karlsson, som går vidare och blir transaktionschef på Skanska Fastigheter Göteborg.


75 procent uthyrt i Gröna skrapan

Uthyrning Skanska har tecknat hyreskontrakt med PV Enterprise och Imano i det nya energisnåla och miljöriktiga kontorshuset Gröna Skrapan i Göteborg. Därmed är cirka 75 procent av huset uthyrt, som med sina sexton våningar blir ett landmärke i Göteborg.


Vinstlyft och
extrautdelning från Skanska

Bolag Skanska presenterar en stabil helårsrapport med ett rejält vinstlyft. Och extrautdelning.


Han blir ny CFO
och vice vd i Skanska

Karriär Under året fyller Skanskas nuvarande CFO Hans Biörck 60 år och ska då övergå till en mer rådgivande roll. Hans efterträdare är nu utsedd.


Skanskas Leed-projekt på Kungsholmen i Stockholm. Bild: Skanska.

Skanska startar
Leed-projekt i Stockholm

Bygg Skanska utvecklar andra etappen av bostadsprojektet Västermalms Strand på Kungsholmen i Stockholm i ett gemensamägt bolag med Index Estate. Investeringen genomförs av Skanska Sverige och uppgår till cirka 90 miljoner kronor och Skanska Sveriges bygguppdrag till cirka 420 miljoner kronor som inkluderas i det första kvartalet.


Skanska bygger Nordens
första Svanenmärkta flerbostadshus

Bygg För första gången någonsin byggs ett Svanenmärkt flerbostadshus. Det Svanenmärkta huset i Söderköping kommer att vara energisnålt, med låg klimatpåverkan och med byggmaterial som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt.


Skanska får uppdrag
värt 310 miljoner kronor

Bygg Skanska har fått uppdraget att utforma och bygga en skola i Ilford, i nordöstra London. Kontraktssumman uppgår till cirka 310 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2011. Kund är skolmyndigheten i London Borough of Redbridge.


Skanska bygger skola i Svedala

Bygg Skanska har fått i uppdrag att bygga en ny skola i Svedala. Kontraktssumman uppgår till 120 miljoner kronor och kund är Svedala kommun. Projektet genomförs i partneringsamarbete med kunden.


Skanska bygger
för Akademiska Hus

Bygg Skanska startar nu arbetet med att bygga ett tredje forskningslaboratorium på Karolinska Institutet Science Park, KISP, i Solna. Kund är Akademiska Hus och uppdraget uppgår till cirka 200 miljoner.