Image

Alecta förlänger med Newsec

Bolag Newsec får förnyat förtroende att förvalta tjänstepensionsbolaget Alectas svenska fastighetsbestånd. Det nya avtalet löper fram till våren 2017.


Newsec förstärker inom ekonomisk förvaltning

Karriär Newsec Asset Management förstärker sitt ekonomiska förvaltnings-erbjudande och rekryterar Lisa Lindvall och Erik Johansson som key account financial managers.


Newsec köper stockholmskt förvaltningsbolag

Bolag Newsec köper samtliga aktier i ett bolag som erbjuder teknisk förvaltning av fastigheter. Bolaget ansvarar i dag för omkring 400 000 kvadratmeter i Storstockholmsområdet.


De får förvalta för Granen

Bolag Granen köpte nyligen 74 fastigheter med Systembolaget som ankarhyresgäst. Nu har bolaget tecknet ett förvaltningsavtal för hela sitt bestånd om cirka 120 000 kvadratmeter.


Balder koncentrerar beståndet

Transaktioner Balder har i fem olika affärer sålt fastigheter för 70 miljoner kronor.


Kontrakt om 3 600 kvadratmeter i Vällingby City

Uthyrning Bergendahls ska etablera ett nytt livsmedelskoncept i Vällingby City. Företaget har tecknat ett kontrakt om 3 600 kvadratmeter för ändamålet.


Newsec rådgivare i stor vindkraftsaffär

Transaktioner O2 säljer en stor vindkraftspark i Norrbotten till det tyska försäkringsbolaget Allianz. Hela parkens produktion ska gå till Googles datacenter i Finland.
Newsec har varit rådgivare till O2 i affären.


Tres och Newsec förlänger och bygger ut för Postnord

Uthyrning Newsec har i samarbete med Obligo Investment Management tecknat ett nytt hyresavtal för fastighetsägaren Terminal Real Estate Sweden AB (Tres) räkning med Postnord avseende tillbyggnad av paket-terminalen i Torsvik utanför Jönköping. Hyresavtalet är 15-årigt och innebär att terminalen efter till- och ombyggnaden på 7 600 kvadratmeter får en total yta om drygt 17 000 kvadratmeter. Invigning är planerad till april 2014.


AMF säljer på Södermalm

Transaktioner AMF Fastigheter säljer fastigheten Gurkan 1 – omfattande cirka 4 400 kvadratmeter – på Katarina Bangata 79 i Stockholm.


Sigillet köper fullt uthyrd fastighet i Göteborg

Transaktioner Sigillet Fastighets AB köper fastigheten Lorensberg 55:3 i centrala Göteborg. Köpeskillingen uppgår till 66 miljoner kronor.


Newsec hjälper Estancia med lånefinansiering

Ekonomi/Finansiering Newsec har varit rådgivare avseende lånefinansiering i samband med Estancias, via underkoncernen Estancia Logistik, förvärv av åtta fastigheter.


Granen i 800-miljonersaffär

Transaktioner Granen köper 74 handelsfastigheter. Värdet på affären uppgår till nästan 800 miljoner kronor.


Morelli lämnar Newsec

Karriär Ylva Morelli lämnar Newsec efter elva år. Hon tar i stället plats på ett större fastighetsbolag.


Newsec får uppdrag av Stoneridge

Bolag Newsec har fått i uppdrag att vara rådgivare till Stoneridge Electronics när bolaget ser över sin framtida lokalförsörjning för verksamheten i Stockholm. Uppdraget omfattar behovsanalys, lokalsök, hyresförhandling samt projektledning av eventuell omlokalisering.


Ökade siffror för större Fastpartner

Bolag Fastpartner redovisar förbättrade siffror för årets första kvartal, till följd av att beståndet har vuxit.


KLP väljer uthyrningskonsult i Frösunda

Uthyrning KLP har gett en konsult i uppdrag att ansvara för uthyrningen för Frösunda Strand i Solna, SAS tidigare huvudkontor.
Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 35 000 kvadratmeter, varav 22 000 kvadratmeter är vakanta i dagsläget.


Newsflash

Newsecs Sverigechef lämnar – ersättaren klar

Bolag Newsecs chef för den svenska rådgivningsverksamheten lämnar bolaget. Hans ersättare är utsedd.


Nya uthyrningar i Signalfabriken

Uthyrning Newsec har tecknat flera nya hyresavtal avseende totalt drygt 1 300 kvadratmeter i Alecta-ägda Signalfabriken, Sundbyberg.


Newsec rekryterar sex personer

Karriär Newsec har på kort tid rekryterat sex personer.


Stockholm Waterfront.

De får förvalta Stockholm Waterfront

Bolag Tyska Meag har utsett en ny förvaltare för Stockholm Waterfront.