Image

Klarabo vill bygga 3 000 bostäder i tillväxtregioner

Bolag Det nystartade bostadsföretaget Klarabo breddade nyligen sin ägarbas och tog in 65 miljoner kronor för att uppföra hyresrätter i orter i tillväxtregioner.


Cecilia Marlow blir ny ordförande för Svenska Handelsfastigheter

Bolag Cecilia Marlow valdes till ny styrelseordförande efter Johan Röhss vid Svenska Handelsfastigheters årsstämma. 


Svenska Handelsfastigheter etablerar låneram om 3,1 miljarder

Ekonomi/Finansiering Svenska Handelsfastigheter har utfärdat ett obligationslån med en låneram om högst 3,1 miljarder kronor för upplåning i den svenska marknaden. Lånet är icke-säkerställt och löper med en fast ränta om 7,5 procent med slutligt förfall den 31 januari 2025.


”Har lite tankar och idéer”

Handel Lennart Sten berättar om hur Svenska Handelsfastigheter bildades, utmaningarna som tillkom, varför han hoppade på uppdraget som ordförande i Fastighetsägarna och varför hyressättningsmodellen är föråldrad.


Fastighetsägarna: Färre hyresrätter med det nya skatteförslaget

Sverige Ett EU-direktiv kräver att bolagens avdragsrätt för räntor begränsas. Risken är dock att Sverige går längre. Det skulle slå hårt mot investeringar i nybyggnation, särskilt av hyresrätter. Det skriver Lennart Sten och Ulla Werkell, Fastighetsägarna.


Handelsfastigheter vill utveckla Härlöv

Bygg/Arkitektur Svenska Handelsfastigheter har på senare tid köpt flera fastigheter i Härlövs handelsområde nära centrala Kristianstad. Nu finns planer på stora investeringar och utveckling av området. Ett förslag om markköp och detaljplaneprocess har presenterats för behandling av Kristianstads kommun.


Fastighetsdagarna
Sophia Mattsson Linnala, Max Barclay, Lennart Sten och Peter Broström.

Hur blir fastighetsåret 2017?

Fastighetsdagarna Vilka trender kommer att bli utmärkande på fastighetsmarknaden 2017? Fyra branschtoppar diskuterar på Fastighetsdagarna.


Två nya ägare in i Svenska Handelsfastigheter

Bolag Svenska Handelsfastigheter har beslutat att göra en nyemission för att ytterligare stärka sitt finansiella handlingsutrymme och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. I samband med nyemissionen blir Fjärde AP-fonden och Kåpan Pensioner nya ägare.


Svenska Handelsfastigheter köper i Örnsköldsvik

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter etablerar sig i Örnsköldsvik genom ett fastighetsförvärv om 7 700 kvadratmeter i handelsområdet Entré Norr.


Lennart Sten ny ordförande för Fastighetsägarna

Bolag Lennart Sten har utsetts till ny ordförande för branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige. Han efterträder Anders Rynell som avgår efter 13 år som styrelseordförande.


Handelsfastigheter köper för 100 miljoner

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter köper fastigheter i Kristianstad av ett danskt kommanditsällskap för 101 miljoner kronor.


Svenska Handelsfastigheter rekryterar två

Bolag Svenska Handelsfastigheter förstärker sitt team genom rekryteringen av Stefan Nipstrand och Staffan Unge. 


Fastighetsmarknadsdagen Stockholm

Lennart Sten om nysatsningen

Fastighetsmarknadsdagen Stockholm I somras premiärköpte nystartade Svenska Handelsfastigheter av Areim. Avsikten är att bygga upp ett bestånd på uppemot åtta miljarder kronor. Hur har den första tiden varit och vad är på gång? Vd:n Lennart Sten besvarar frågorna i en intervju på Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm den 17 november.


Lennart Sten i ny storsatsning

Transaktioner En ny aktör, grundad av bland andra Lennart Sten, före detta Europachef på GE Capital Real Estate, köper 44 handelsenheter av Areim.


Lennart Sten till Bonnier Fastigheters styrelse

Bolag Den förre GE-profilen Lennart Sten tar plats i styrelsen för Bonnier Fastigheter.


Lennart Sten lämnar GE

Karriär Lennart Sten lämnar sin tjänst som chef för GE Capital Real Estate i Europa. Samtidigt meddelas att han tar ett nytt tungt styrelseuppdrag.


Lennart Sten till börsstyrelse

Karriär Lennart Sten, chef för GE Capital Real Estate i Europa, tar plats i styrelsen på ett börsnoterat fastighetsbolag.


GE avvecklar fastighetsinnehavet i hela Europa

Bolag GE Capital Real Estate ska avveckla sitt direktägda fastighetsinnehav i Europa. I stället läggs fokus på utlåning till fastigheter.
- Vi kommer att fortsätta sälja fastigheter i samma takt som de senaste åren, men inte köpa något nytt, säger GE:s Europachef Lennart Sten till Fastighetssverige.


Svensk Europachef på storbolag

Karriär En svensk fastighetsprofil klättrar och får nu ansvar för en portfölj värd 90 miljarder kronor.