Image
Ylva Sarby Westman, CFO Kungsleden.

Kungsleden emitterar en grön obligation med lång löptid

Ekonomi/Finansiering Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat en grön obligation om 400 miljoner kronor på en sjuårig löptid.


Fastighetsportföljen som ger klirr i kassan hela vägen till jul

Ekonomi/Finansiering Utdelningssäsongen står för dörren och Fastighetssverige har satt samman en portfölj med fastighetsrelaterade aktier som ger dig utdelning hela vägen fram till jul – utan att du behöver använda dig av branschens enda månadsutdelare.


Jacob Bruzelius och Arvid Lindqvist.

Credi: Optimismen återvänder

Ekonomi/Finansiering I marsutgåvan av Credi ökar huvudindexet från 45,5 till 53,5 när optimismen återvänder bland fastighetsbolagen till följd av förbättrad kredittillgänglighet och minskade kreditmarginaler.


Erik Selin.

Så mycket betalade Balder för posten i Entra

Ekonomi/Finansiering Vid nio tillfällen har Balder stärkt sitt grepp om Entra, sedan det initiala köpet på fem procent. Fastighetssverige har tittat närmare på transaktionerna.


Serneke ser över befintlig obligationsfinansiering

Ekonomi/Finansiering Utvärderar en kreditmarknadstransaktion som ett möjligt alternativ.


Norska oljefonden ökade sitt värde med mer än 1 000 miljarder norska kronor under 2020.

Oljefonden ökade med 1 000 miljarder – så förändrades ägandet i svenska fastighetsbolag

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt den norska oljefondens innehav i svenska noterade fastighetsbolag under 2020. Läs om hur ägandet förändrats från 2019 och se vilka nya bolag som fonden har ett innehav i från och med 2020.


Michael Moschewitz.

Så mycket sparar Genova på hybridmanövern

Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige berättar Michael Moschewitz, vd på Genova Property Group, mer om spelet bakom bolagets senaste finansiella lösning. Dessutom förklarar han hur Genovas ledning tar intryck av branschkollegors upplägg: "Det är klart att man tittar…"


Michael Moschewitz.

Genova kikar på att emittera hybrid – och lösa in preffar

Ekonomi/Finansiering Michael Moschewitz och Co vill stärka bolagets finansiella ställning.


Patrik Emanuelsson.

Heba emitterar grönt för första gången

Ekonomi/Finansiering Heba Fastighets AB har under sitt MTN-program framgångsrikt emitterat sina första gröna obligationer om totalt 1,3 miljarder kronor med löptider på 3 och 5 år.


Biljana Pehrsson.

Moody's bedömer att Kungsledens nya finansiella policy är kreditpositiv

Ekonomi/Finansiering Kreditvärderingsinstitutet Moody's konstaterar i en kommentar att Kungsledens nya mål, att belåningsgraden långsiktigt inte ska överstiga 45 procent är kreditpositivt eftersom det indikerar bolagets intentioner att upprätthålla en låg belåning över tid.


Svenska Handelsfastigheter emitterar grönt om 300 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Svenska Handelsfastigheter emitterar gröna obligationer för 300 miljoner kronor med slutligt förfall 26 februari 2024.


Leiv Synnes, Akelius

Akelius reviderar finanspolicyn - högre belåningsgrad

Ekonomi/Finansiering Akelius uppdaterar sin finanspolicy. Bolaget siktar nu på en belåningsgrad om 45 procent - tidigare var gränsen 40 procent.


Stefan Dahlbo och Klaus Hansen Vikström.

Fabege inleder återköp av egna aktier

Ekonomi/Finansiering Fabege AB inleder återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 2 april 2020.


Sagax vd David Mindus.

Preff-pionjären slopar preffarna – dementerar "David-aktierna"

Ekonomi/Finansiering Sagax David Mindus berättar här om inlösningen av preferensaktierna - och kommenterar Erik Selins uttryck "David-aktier".


Olof Andersson.

Trianon emitterar företagsobligationer om 250 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Fastighets AB Trianon har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 250 miljoner kronor på den nordiska företagsobligationsmarknaden.


Sagax vd David Mindus.

Sagax vill lösa in samtliga preffar

Ekonomi/Finansiering Kallar till extra bolagsstämma för att fatta beslut om att lösa in samtliga preferensaktier för ett inlösenbelopp om 35,00 kronor.


Stenhus Fastigheter, Studentbostäder i Sverige och Train Alliance är nykomlingarna som fått se sina bolags aktiekurser ta fart ordentligt.

Så har det gått för nykomlingarna på börsen

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har tittat närmare på hur branschens nykomlingar på börshimlen presterat sedan den första handelsdagen. Och även om flera av bolagen gått riktigt starkt finns det några som fått ett tufft välkomnande i den noterade miljön.


Joachim Hallengren.

Bonava: Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ekonomi/Finansiering Stärkt rörelseresultat och kassaflöde samt fler startade projekt, rapporterar Bonava i sin Q4-rapport.


Jonas Rosengren, Leiv Synnes, Thomas Nystedt och Marcus Hansson.

Storbolagen om nollräntor och finansieringssituationen i dag

Ekonomi/Finansiering Lågt ränteläge och massiva stödköp av centralbanker gör att finansieringssituationen för fastighetsbolag med bra rating är väldigt gynnsamma. I fredags skrev vi om SBB:s första finansiering till minusränta. Här följer vi upp med att kolla av finansieringsläget hos fyra andra storbolag – Hemsö, Vasakronan, Akelius och Balder. "Upplåningskostnader har aldrig varit lägre."


SBB har emitterat tremånaders företagscertifikat till räntan -0,03 procent.

Svenskt börsbolag emitterar – till minusränta

Ekonomi/Finansiering I princip betalar investerarna för att låna ut pengar till det svenska börsbolaget.
– Jag har jobbat länge med det här, men detta trodde jag aldrig att jag skulle få vara med om, säger finanschefen.