Image
Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.

Vasakronan lånar två miljarder av EIB

Ekonomi/Finansiering Vasakronan har tecknat ett grönt energilåneavtal med Europeiska investeringsbanken om två miljarder kronor. Lånet är icke säkerställt och ger Vasakronan en flexibel finansiering med en löptid på upp till 10 år. Vasakronan har möjlighet att lyfta lånet under en treårsperiod i flera trancher. Lånefaciliteten stöder nyproduktion och ombyggnation av fem fastigheter, varav samtliga har en låg energiförbrukning och miljöpåverkan.


Life City är ett av projekten som nu finansieras genom grönt lån från EIB.

Atrium Ljungberg lånar grönt av EIB

Ekonomi/Finansiering Atrium Ljungberg har tecknat ett grönt låneavtal om en miljard kronor med Europeiska Investeringsbanken. Lånet är icke säkerställt med en löptid på åtta år och är kopplat till projekten Bas Barkarby i Järfälla och Life City i Stockholm.


Jens Andersson

Klövern får BBB- rating

Ekonomi/Finansiering Klövern har erhållit en BBB- rating med stabila utsikter från Scope Ratings.


Håkan Karlsson, vd för Maxfastigheter.

Maxfastigheter vill ändra villkor för obligationer

Ekonomi/Finansiering Maxfastigheter vill förlänga en befintlig obligation på 500 miljoner kronor och erbjuder en avgift om 1,5 procent av det nominella beloppet.


Andreas Wahlén, vd för NP3.

NP3 genomför riktad pref-emission – tar in 90 miljoner

Ekonomi/Finansiering NP3 genomförde efter börsens stängning på måndagen en riktad nyemission av preferensaktier. Teckningskursen blev 29 kronor per aktie och NP3 tillförs 90 miljoner kronor.


Rosel Ragnarsson.

SBB stärker sin finansiella ställning ytterligare

Ekonomi/Finansiering SBB rapporterade i sin delårsrapport för det första kvartalet 2020 outnyttjade kreditfaciliteter om 7,1 miljarder kronor. Bolaget har nu utökat kreditlimiterna med ytterligare 2 miljarder kronor. Det betyder att alla låneförfall inklusive företagscertifikat är säkrade under de närmaste 24 månaderna.


Sverker Källgården.

Cibus emitterar: "Övertecknad trots rådande omständigheter"

Ekonomi/Finansiering Cibus har placerat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med rörlig ränta till ett belopp om 600 miljoner kronor som förfaller i juni 2023. Räntan för den nya obligationen är Stibor 3m + 4,75 procent.


Ola Serneke.

Serneke vill ändra villkor för obligationslån

Ekonomi/Finansiering Serneke vill förlänga löptiden och ändra en del av villkoren i ett obligationslån.


Sagax vd David Mindus.

Sagax emitterar D-aktier – tar in halv miljard

Ekonomi/Finansiering Sagax tar in 513 miljoner kronor (före emissionskostnader) genom en riktad nyemission av D-aktier, till kursen 28,50 kronor per aktie.


Här är aktierna som gick bäst i maj

Lista Fastighetssverige har hela listan på vilka fastighetsaktier som gick bäst – och sämst – under maj månad.


Biljana Pehrsson.

Kungsleden utökar ramen för sitt MTN-program

Ekonomi/Finansiering Kungsleden har beslutat att utöka ramen på sitt MTN- program för obligationsupplåning från 8 miljarder kronor till 12 miljarder kronor eller motsvarande i euro eller norska kronor.


Jens Andersson.

Klövern refinansierar – betalar tillbaka obligation

Ekonomi/Finansiering Klövern har hittills under det andra kvartalet 2020 refinansierat 5,0 miljarder kronor i befintliga banklån och säkerställda obligationer samt erhållit nya lån och kreditbeslut avseende nya lån om totalt 3,8 miljarder kronor. De nya lånen kommer bland annat att användas vid förfall av ett obligationslån om 750 miljoner kronor i juni 2020.


Richard Damberg, kreditexpert på UC.

Kreditexperten: Värsta konkursvågen ligger framför oss

Ekonomi/Finansiering UC:s senaste statistik visar att konkurserna i landet ökat med 30 procent i april jämfört med samma månad 2019. Hotell- och restaurangbranschen samt detaljhandeln är fortsatt hårt utsatta och enligt UC:s ekonom Richard Damberg kommer det sannolikt bara bli värre de kommande månaderna. Fastighetssverige berättar mer.


Månadens bästa aktier – de återhämtade sig bäst

Ekonomi/Finansiering Medan mars var en blodröd börsmånad har april mera präglats av rekyler och återhämtning. Fastighetssverige har hela listan på vilka fastighetsaktier som gick bäst – och sämst – under årets fjärde månad.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Klövern vill återköpa obligationer

Ekonomi/Finansiering Klövern erbjuder obligationsinnehavare att köpa tillbaka utestående obligationer för maximalt 400 miljoner kronor.


Fyra klädbutiker bommar nu igen i Kongahälla Center.

Centrumchefen om butikstappen: "Corona har inte skördat sitt sista offer"

Ekonomi/Finansiering Först var det Joy, sedan MQ. Nu meddelar även Jeansbolaget att man lämnat in en konkursansökan och Brothers, som ägs av Retail and brands, meddelar också de att de stänger sin butik i Kongahälla center. Därmed blir centret av med fyra av sina tretton rena klädesbutiker, och fler kan det bli.


Kerstin Gillsbro.

Jernhusen emitterar grön obligation till 1,37 procents ränta

Ekonomi/Finansiering Jernhusen genomförde på torsdagen en grön obligationsemission om totalt 500 miljoner kronor i syfte att finansiera hållbara fastigheter och projekt.


Reinhold Lennebo vill se tydlighet i regeringens nya stödpaket.

Fastighetsägarna: "Fem miljarder kommer inte räcka"

Ekonomi/Finansiering Reinhold Lennebo, Vd Fastighetsägarna Sverige, väntar med spänning på regeringens besked om hyresstödpaketet som väntas komma under torsdagen. Han vill se tydlighet och valfrihet i stödpaketet, annars kan det skapa osäkerhet mellan fastighetsägare och hyresgäster.
– Fastighetsägaren ska inte sitta som en domare, det ska vara tydligt för vem stödpaketet riktar sig till, säger han.


Ilija Batljan, vd för SBB.

Fitch bekräftar SBB:s kreditbetyg

Ekonomi/Finansiering Fitch Ratings bekräftade på måndagen SBB:s investment grade rating BBB- med stabila utsikter.


…Och så gick det för branschens preffar och D-aktier

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har tittat närmare på hur de noterade bygg- och fastighetsbolagens preferens- och D-aktier klarade sig under mars tuffa börsmånad. Här är hela listan.