Image
Rutger Källén.

S&P placerar Hemsö på kreditbevakning negativ

Ekonomi/Finansiering Den 1 juni uppdaterade Standard & Poor’s (S&P) sina kriterier för "Public & Social Housing Providers". S&P har använt sig av denna metodik för att bedöma Hemsös kreditrating sedan 2015. Med anledning av de uppdaterade kriterierna har S&P beslutat att Hemsö inte längre kommer att bedömas under dessa kriterier.


Rebaz Wahab.

Nya taxeringsvärden – vilken nivå bör de ligga på?

Ekonomi/Finansiering Under hösten påbörjas arbetet med nya taxeringsvärden för hyresfastigheter. Här ger KPMG:s Rebaz Wahab sin syn på vilken nivå dessa taxeringsvärden ska hamna på och vad ägare till hyreshusenheter bör göra?


Peter Andersson.

Catena lanserar grönt ramverk

Ekonomi/Finansiering Catena etablerar ett MTN-program för upplåning på kapitalmarknaden med ett rambelopp om fem miljarder kronor. I samband med detta lanserar Catena också ett grönt ramverk.


Joakim Alm.

Alm Equity tar in 342 miljoner på preffar – kurs 114

Ekonomi/Finansiering Alm Equity har emitterat tre miljoner preferensaktier till en kurs om 114 kronor.


Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Svenska Handelsfastigheter emitterar gröna obligationer för 1,2 miljarder

Ekonomi/Finansiering Emitterar gröna obligationer för sammanlagt 1 200 miljarder kronor, varav 900 miljoner kronor med slutligt förfall den 3 juni 2025.


Riksbankschef Stefan Ingves.

Efterlyser breda reformer i bostads- och skattepolitiken

Ekonomi/Finansiering Ser hellre reformer än ytterligare makrotillsynsåtgärder. Efterlyser mikrodata. "Djupt problematiskt."


Fastighetssektorn har blivit för stor för sitt eget bästa på den svenska obligationsmarknaden, menar Handelsbanken.

Dominansen på obligationsmarknaden – ett hot mot sektorn

Ekonomi/Finansiering Handelsbanken menar att fastighetssektorn håller på att bli "för stor för sitt eget bästa" på den svenska obligationsmarknaden. Här är bankens analys och slutsatser.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner emitterar första med stärkt rating: "Känner oss hedrade"

Ekonomi/Finansiering Fastpartner emitterar gröna obligationer om 1 250 miljoner kronor.


Michael Moschewitz.

Genova emitterar ytterligare gröna hybridobligationer

Ekonomi/Finansiering Genova Property Group har framgångsrikt emitterat ytterligare gröna hybridobligationer om 200 miljoner kronor under sitt gröna finansiella ramverk om totalt 1 250 miljoner kronor.


Ilija Batljan.

SBB emitterar sociala obligationer om 750 miljoner euro

Ekonomi/Finansiering SBB har emitterat sociala icke-säkerställda seniora obligationer om 750 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden. Obligationsemissionen var signifikant övertecknad.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner får Investment Grade-rating av Moody's

Ekonomi/Finansiering Fastpartner har erhållit kreditbetyget Baa3 med stabila utsikter av Moody´s.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner emitterar D-aktier

Ekonomi/Finansiering Planerar en fullt ut garanterad företrädesemission om 500 miljoner kronor.


Av Finansinspektionens insynsregister framgår det att fler branschtoppar än Erik Paulsson handlat i egna bolagen på sistone.

Så handlar branschtopparna i rapportfloden

Ekonomi/Finansiering Branschlegendaren fyller på i fler bolag – och han är inte ensam om att insynshandla i svallvågorna av rapportfloden.


Erik Paulsson.

Storägare stärker greppet om Wihlborgs

Ekonomi/Finansiering Har tankat aktier i flera omgångar senaste veckorna. Fastighetssverige berättar mer om transaktionerna.


Serneke lanserar ramverk för gröna obligationer

Ekonomi/Finansiering Serneke har tagit fram ett nytt ramverk som gör det möjligt att emittera gröna obligationer. Syftet är att finansiera byggprojekt med fokus på hållbarhet.


Erik Selin.

Doxas riktade nyemission: Erik Selin en av tungviktarna som tar plats

Ekonomi/Finansiering Doxa genomför tidigare kommunicerad riktad nyemission om 80 miljoner kronor till Erik Selin, Marjan Dragicevic, Bergendahls och Lars Ljungälv samt beslutar om företrädesemission om 126 miljoner kronor.


Wallenstam säljer egna aktier – flera namnkunniga köpare

Ekonomi/Finansiering Bolaget säljer egna aktier till priset 127 kronor, vilket motsvarar en rabatt om 4,9 procent.


Lars Thagesson, Olof Andersson, Elias Georgiadis.

Så insynshandlar bolagstopparna inför rapportfloden

Ekonomi/Finansiering Efter de många insynsförsäljningarna i Sagax i mars och insynsköp i Oscar Properties har Fastighetssverige tittat närmare på hur bolagstopparna i övriga bolag handlat de senaste veckorna.


Catenas Sofie Bennsten, Wihlborgs Arvid Liepe och Kungsledens Ylva Sarby Westman. I bakgrunden revisorsnestorn Ingemar Rindstig från EY.

Substansvärdesdjungeln – därför redovisar bolagen så olika

Ekonomi/Finansiering I en stor artikel i fredags gick vi igenom det faktum att de noterade bolagen redovisar substansvärde på flera olika sätt och att de lyfter fram helt olika värden.
De allra flesta lyfter fram ett värde som revisorsnestorn Ingemar Rindstig menar inte ger det mest rättvisande värdet.
Vi har varit i kontakt med alla Large Cap-bolagen för att reda ut varför det ser ut som det gör.


Så gick det för branschens preff- och D-aktier i Q1

Ekonomi/Finansiering I en tid då flera fastighetsbolag väljer att lösa in sina preferensaktier tittar Fastighetssverige närmare på hur fixed income-aktierna presterar på börsen.