Image
Fastighetskvinnan
Annika Winsth och Maryrose David står för tunga och viktiga analyser som inledning av årets Fastighetskvinna den 5 september på Grand Hotel.

Fastighetskvinnan: Branschens bästa analyser för full koll och kloka affärsbeslut

Fastighetskvinnan Den 5 september är det dags för Fastighetskvinnan – ett av årets allra främsta inspirationsseminarier – på Grand Hotel (Vinterträdgården) i Stockholm. Dagen inleds med två tunga analyser signerade Nordeas superekonom Annika Winsth och Savills analyschef Maryrose David.


Jens Magnusson, SEB, Andreas Wallström, Swedbank, Christina Nyman, Handelsbanken, Tor Borg, Citymark Analys och Robert Boije, SBAB ger sin syn på hur Riksbanken kommer att agera kring räntan vid dagens besked.

Stor ekonomipanel – så gör Riksbanken med räntan

Ekonomi/Finansiering Blir det en första räntesänkning idag eller väntar Riksbanken till juni i alla fall? Den frågan får vi svar på idag när nästa penningpolitiska besked kommer. Fastighetssverige har samlat ett antal tunga ekonomiska röster för att få deras syn på hur Riksbanken kan komma att agera, vad som talar för respektive emot en sänkning och vilken effekt beslutet kan få på bostads- och fastighetsmarknaden framöver.


Svagare omsättning och fler vakanser på Uppsalas kontorsmarknad visar Citymarks senaste siffror.

Svagare omsättning och fler vakanser på Uppsalas kontorsmarknad

Uthyrning I Uppsala har vakanserna på kontorsmarknaden ökat markant det senaste halvåret. Omsättningen på hyresmarknaden, räknat i kvadratmeter, har minskat och ligger under det historiska genomsnittet.


Det är kraftigt ökade vakanser på Malmös kontorsmarknad enligt Citymark Analys senaste kartläggning.

Kraftigt ökade vakanser på Malmös kontorsmarknad

Uthyrning Trots hög aktivitet var omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö, räknat i kvadratmeter, lägre under 2023 än 2022, enligt Citymark Analys senaste kartläggning. Vakansgraderna har ökat dramatiskt under vintern och våren vilket signalerar att ökat hybridarbete och lågkonjunktur nu slår igenom även i Malmö.


Tor Borg, analyschef på Citymark Analys.

Kontorsvakanserna i Stockholm nu över finanskrisnivåer

Stockholm Omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm har dämpats det senaste året och nettouthyrningen i kvadratmeter har varit negativ. Vakansgraderna har ökat i snabbare takt under vintern och våren, enligt Citymark Analys senaste kartläggning, och nått nya toppnoteringar i en del områden.


Tor Borg, analyschef på Citymark Analys.

Analyschefen: "Tajmingen i det här byggandet är historiskt usel"

Bolag Vakansgraden på kontorsmarknaden i Göteborg fortsatte att öka under 2023 men samtidigt ligger omsättningen på hyresmarknaden kvar på rekordnivåer. Marknaden pressas av att det kommit stora tillskott av kontorsyta de senaste åren och i centrala Göteborg är vakansgraden nu uppe i tio procent. Tor Borg, analyschef på Citymark Analys, konstaterar att Göteborg haft otur men också usel tajming när det gäller det stora tillskottet av kontorsytor sedan 2021.


Nytt tufft år väntar på kontorshyresmarknaderna i Stockholm och Göteborg

Bolag Citymark Analys har färdigställt årets andra prognos för landets två största kontorshyresmarknader och den visar att det blir ytterligare ett tufft år i Sveriges två största städer.


Flygfoto över Uppsala med domkyrkan.

Uppsalas kontorsvakanser planar ut – fortsatt hög

Uthyrning Citymark Analys kartlägger i detalj vakanser och uthyrningar på kontorshyresmarknaden i Uppsala och andra större städer två gånger om året. I höstens kartläggning framkommer att kontorsuthyrningarna i Uppsala sannolikt har minskat under 2023, både räknat i antalet hyresavtal och i uthyrda kvadratmeter.


Så här är uthyrningsåret så här långt.

Analys: Årets uthyrningar så här långt

Lista Stora som små – uthyrningar har skett under året trots att flera bolag vittnat om att hyresgästerna tar längre tid på sig för att komma till skott. Citymark Analys har tillsammans med Fastighetssverige gjort en lägeskoll på vad de senaste uthyrningarna kan berätta om marknadsläget.


Västra hamnen i Malmö.

Kontorsmarknaden i Malmö håller sig flytande

Uthyrning Omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö ser ut att landa på lägre nivåer under 2023 i än ifjol, enligt Citymark Analys senaste kartläggning. Vakansgraden i centrum fortsätter däremot sin nedåtgående trend. Kontorsmarknaden i Malmö verkar ha klarat de senaste årens utmaningar i form av pandemi, ökat hybridarbete och lågkonjunktur bättre än andra städer.


Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Göteborg och Stockholm, 2009-2023. Göteborg i rött och Stockholm i blått.

Vakansgraden fortsätter öka i Göteborgs kontorsmarknad

Göteborg Vakansgraden för kontor har fortsatt öka under 2023 i Göteborg, samtidigt som omsättningen på hyresmarknaden ligger kvar på rekordnivåer, enligt den senaste kartläggningen från Citymark Analys. De senaste årens stora tillskott av nya kontorsytor pressar marknaden.


Kontorsvakanserna fortsätter öka på Stockholmsmarknaden som helhet.

Kontorsvakanserna ökar i Stockholm

Uthyrning Omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm har fallit tillbaka under 2023 och vakansgraderna har ökat, enligt CityMark Analys senaste kartläggning. Efterfrågan verkar koncentreras till de mest centrala delarna av staden.


Johanna Hult Rentsch, vd för Platzer.

Platzer ser risken med kontorsbristen

Uthyrning Platzer står för sex av de totalt 36 planerade om- eller nybyggnationerna av kontor som väntas genomföras de kommande tio åren. Bolaget som har målsättningen om att göra Göteborg till Europas bästa stad att jobba i har alltså mycket att vinna och förlora på om den analys som Citymark Analys presenterade i förra veckan håller. I rapporten var slutsatsen att även om vakansgraden på kontoren nu är hög, så finns stor risk att det inom tio år återigen kommer finnas ett underskott på kontorsyta.


Johan Andersson.

Fastighetsägarna Service stärker sitt erbjudande inom kommersiell förvaltning

Bolag Johan Andersson lämnar Citymark Analys och ansluter till Fastighetsägarna Service för att stärka och utveckla bolagets erbjudande inom förvaltning av kommersiella fastigheter.


Örjan Rystedt region vd för Castellum, Christina Heikel stadsutvecklingsansvarig på Västsvenska Handelskammaren och Fredrik Ottosson, affärsområdeschef på Hufvudstaden, kommenterar hur de ser på kontorsmarknaden i Göteborg. Bilden är ett montage med visionen för Första Långgatan och Masthuggstorget där många av kontorsetableringar har skett senaste åren – och där fler väntar.

Nya kontorsanalysen – så mår Göteborgsmarknaden om ett decennium

Göteborg Från underskott till överskott. Från tre procents vakans till tio. Och med 36 projekt i pipeline från 25 ägare eller byggherrar det kommande decenniet så skulle man kunna tro att kontorsbehovet skulle vara löst. Men så verkar inte bli fallet enligt en rapport från Citymark Analys.


Det går fortsatt trögt på kontorshyresmarknaden i Stockholm och Göteborg enligt Citymark Analys senaste prognos.

Fortsatt trögt på kontorshyresmarknaden i Stockholm och Göteborg

Uthyrning Det går fortsatt trögt på hyresmarknaden för kontor i Stockholm och Göteborg enligt Citymark Analys senaste prognos.


Historiskt höga kontorsvakanser i centrala Göteborg

Uthyrning Nya färska tal från Citymark Analys visar att kontorsvakanserna i centrala Göteborg har gått upp skarpt i Q1 2023 jämfört med Q3 2022. Här presenterar Fastighetssverige vakansutvecklingen och vakanserna i Göteborg för den här halvårsperioden samt hur det kommande vakanta utbudet på marknaden ser ut de närmaste åren från och med 1 juli i år.


Stockholm.

Unika siffror: Vakanserna ökar på Stockholms kontorsmarknad

Uthyrning Exklusiva och färska tal från Citymark Analys visar att vakanserna på Stockholms kontorsmarknad har ökat under halvårsperioden mellan Q3 2022 och Q1 2023 Här presenterar Fastighetssverige vakansutvecklingen och vakanserna i huvudstaden fram till och med utgången av Q1 2023, hyresutvecklingen jämfört med 2021 och hur det kommande vakanta utbudet på marknaden ser ut från och med 1 juli i år.


Vakansgraden är den näst högsta noteringen sedan Uppsala-kartläggningarna inleddes.

Vacklande kontorshyresmarknad i Uppsala

Uthyrning Citymark Analys kartlägger i detalj vakanser och uthyrningar på kontorshyresmarknaden i Uppsala och andra större städer två gånger om året. I vårens kartläggning framkommer att uthyrningarna minskade under 2022, både räknat i antalet hyresavtal och i uthyrda kvadratmeter.


Det har skett en ökad omsättning på Malmös kontorshyresmarknad enligt CityMark Analys senaste kartläggning.

Ökad omsättning på Malmös kontorshyresmarknad

Uthyrning Efter två svaga år har omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö stärkts den senaste tiden, enligt CityMark Analys senaste kartläggning. Vakansgraden har ökat något sedan i höstas men ligger fortfarande lägre än topparna under 2020 och 2021. Malmömarknaden verkar därmed hittills ha klarat det ökade hybridarbetet och den kommande lågkonjunkturen bättre än andra städer.