Image
Tor Borg, analyschef på Citymark Analys.
Tor Borg, analyschef på Citymark Analys. Bild: Citymark/Istock

Kontorsvakanserna i Stockholm nu över finanskrisnivåer

Stockholm Omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm har dämpats det senaste året och nettouthyrningen i kvadratmeter har varit negativ. Vakansgraderna har ökat i snabbare takt under vintern och våren, enligt Citymark Analys senaste kartläggning, och nått nya toppnoteringar i en del områden.
Publicerad den 3 April 2024

Citymark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Stockholm och andra större städer två gånger om året. I vårens kartläggning framkommer bland annat att vakansgraden i centrala Stockholm (innanför tullarna) uppgick till 8,9 procent. Det är en markant uppgång sedan höstens mätning och över toppnivåerna i samband med finanskrisen 2008-09. I Söderort var vakansgraden 10,9 procent, även det en uppgång sedan i höstas. I Norrort steg vakansgraden till 18,3 procent, en ny toppnotering.

Vakansuppgången har varit vidsträckt. I så gott som samtliga områden noteras ökade vakanser. Uppgången är också tydliga i samtliga segment, både i äldre fastigheter i sämre lägen och i nyare, centrala fastigheter.
– Den tidigare trenden mot att nyare lokaler och centrala lägen gynnats på bekostnad av det äldre och perifera verkar ha vänt något den senaste tiden. Vakanserna har ökat minst lika snabbt innanför tullarna som utanför och uppgången har varit något mer uttalad i det yngre beståndet än i det äldre, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys.

Omsättningen på kontorshyresmarknaden var lägre under 2023 än 2022. Sammantaget tecknades drygt 700 nya hyresavtal om knappt 500 000 kvadratmeter. Det motsvarar en nedgång med 24 respektive elva procent och är, med undantag för pandemiåren 2020 och 2021, det lägsta utfallet på många år. Som andel av beståndet av kontorsyta motsvarade omsättningen knappt 5 procent.
Innanför tullarna var omsättningen i kvadratmeter drygt 30 procent lägre under 2023 än under 2022. I Söderort var den däremot drygt 10 procent högre och i Norrort drygt 40 procent högre. Uppgången i Norrort beror framför allt på ett fåtal mycket stora hyresavtal tecknades, antalet tecknade avtal minskade.

Andelen hyresavtal som utgörs av flyttar inom befintlig hyresvärds bestånd har ökat innanför tullarna men minskat utanför. Innanför tullarna har omsättningsnedgången varit ungefär lika stor i det nyare segmentet som i det äldre. Utanför tullarna ser Citymark Analys en kraftig uppgång i omsättningen i det nyare beståndet, återigen till stor del beroende på att ett fåtal mycket stora avtal tecknades.
– Lågkonjunkturen och fortsatt anpassning till hybridarbete innebär att efterfrågan på kontorsyta faller på Stockholms kontorsmarknad. Bruttouthyrningen har fallit tillbaka under 2023. Nettouthyrningen, räknat i kvadratmeter, har varit negativ och den uthyrda kontorsytan har minskat i nästan samtliga områden. Inledningen av 2024 pekar mot att denna utveckling fortsätter, säger Tor Borg.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Sven-Olof Johansson: "Varje dag som går utan räntesänkningar förvärras situationen"

Bolag Fastpartners Q1-rapport visar på ökade hyresintäkter med 4,1 procent och ett driftnetto som ökade med 2,3 procent. Förvaltningsresultatet minskade dock rejält, med 25,2 procent, och vd Sven-Olof Johansson efterlyser nu sänkta räntor omgående. Fastighetssverige fick en pratstund med honom.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige