Image

Stort intresse för Balders preferensaktier

Bolag Anmälningsperioden för institutionella investerare i erbjudandet om Balders nya preferensaktier förkortas. Senast i dag klockan 12 ska anmälan nu ske.


Balder: Preferensaktier emitteras för 290 kronor

Bolag Balders nya preferensaktier kommer att emitteras för 290 kronor styck.


Balder miljardköper i centrala Stockholm

Transaktioner Balder köper fastigheten Stockholm Spårvagnen 4 i centrala Stockholm för 1,1 miljarder kronor. 300 miljoner kronor av köpeskillingen erlägges genom en emission av preferensaktier.
- Det är en fin fastighet i centrala Stockholm, den passar oss med andra ord mycket bra, säger Erik Selin.


Selin: ”Ingen avmattning i efterfrågan”

Bolag Balders förvaltningsresultat för Q2 ökade med 49 miljoner kronor till 172 miljoner kronor (123).
- Första halvåret i år har uppvisat det bästa förvaltningsresultatet i Balders historia för den här perioden, konstaterar Erik Selin, vd för Balder.


Balder köper i Malmö

Transaktioner Balder köper kontorsfastigheten Malmö Lejonet på Lilla Torg 1 för 200 miljoner kronor.


Balder köper mer på Avenyn

Transaktioner Balder har utökat sitt innehav på Avenyn i Göteborg. Det senaste tillskottet är en butiksfastighet på 1 000 kvadratmeter.


Starkt första kvartal av Balder

Bolag Balder redovisar positiva siffror för årets första kvartal. Hyresintäkterna ökar till 410 miljoner kronor (377) och förvaltningsresultatet till 131 miljoner kronor (85).


Balder köper i centrala Stockholm

Transaktioner Balder köper kontorsfastigheten Granen 21 på Östermalm i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 215 miljoner kronor.


Selin lämnar Corems styrelse

Bolag Balders vd Erik Selin har avböjt omval till Corems styrelse.
Corems vd Eva Landén och Karl Perlhagen, Volati, föreslås som nya ledamöter.


Balder föreslås få emittera fem miljoner preferensaktier

Bolag Inför Balders årsstämma föreslås att styrelsen ska få mandat att det närmaste året få emittera fem miljoner preferensaktier. Detta innebär att Balder den här vägen kan ta in cirka 1,3 miljarder kronor.


Första bygget för Balder

Bolag Balders första projekt när det gäller nyproduktion är i full gång.
Detta genom Centur, som Balder äger gemensamt med Peab.
- Det är ett sätt att hitta flera möjligheter på marknaden, säger Balders vd Erik Selin.


Balder säljer preferensaktier i Corem

Bolag Balder har i tre affärer sålt drygt 800 000 preferensaktier i Corem.


Balder över 500 miljoner i förvaltningsresultat

Bolag Balders förvaltningsresultat för 2011 landade på 516 miljoner kronor (417), motsvarande 3,00 kronor per stamaktie (2,79).
- Under 2010 översteg förvaltningsresultatet för första gången 400 miljoner kronor och ett år senare passerar vi 500 miljoner kronor, konstaterar vd Erik Selin i bokslutskommunikéns vd-ord.


Stockholmshem köper av Balder

Transaktioner Balder säljer en tomträtt i Årstadal/Liljeholmen till Stockholmshem för 64 miljoner kronor.


Balder köper för 400 miljoner i Öresund

Transaktioner Balder köper en bostadsfastighet i Örestad Syd i Köpenhamn. Dessutom köper man ett hotell i Lund. Den totala investeringen uppgår till 400 miljoner kronor.


Balders preferensaktier säljs för 257 kronor

Bolag Swedbank har nu gått ut med ett prospekt gällande preferensaktierna som emitteras i samband med Balders Malmöförvärv i förra veckan.
Preferensaktierna säljs för 257 kronor styck.


Balder köper – finansierar med preferensaktier

Transaktioner Balder köper en hotellfastighet i Malmö för 400 miljoner kronor.
265 miljoner betalas via nyutgivna preferensaktier, som i förlängningen kommer att erbjudas allmänhet och institutioner.
Det är första gången Balder emitterar preferensaktier i samband med en enskild transaktion.


Balder miljardköper i Köpenhamn

Transaktioner Balder köper 523 ägarlägenheter i Köpenhamn för 1,3 miljarder kronor.
- Marknaden för ägarlägenheter är svag beroende på det oroliga finansiella systemet. Långsiktigt borde det här vara en bra affär, säger Balders vd Erik Selin till Fastighetssverige.
Banken som tidigare fått ta över fastigheterna gör en förlust på sammanlagt 800 miljoner kronor.


Balder köper för 280 miljoner

Transaktioner Balder köper sex bostadsfastigheter för 280 miljoner kronor.


Rekordhögt förvaltningsresultat för Balder

Bolag Balders förvaltningsresultat före skatt uppgick under det tredje kvartalet till 162 miljoner kronor (132). Det är första gången Balder når över 150 miljoner kronor för ett enskilt kvartal.