Image
Volvo Cars storsatsning med Next Step Group och Vectura på Hisingen

Volvo Cars i jättesatsning med Next Step Group och Vectura

Bygg/Arkitektur Vectura Fastigheter och Balders intressebolag Next Step Group fortsätter att investera, nu tillsammans med Volvo Cars och Göteborgs Stad, för att bidra till svensk konkurrenskraft internationellt. På Hisingen ska bolagen skapa ett ledande innovationskluster inom hållbar mobilitet. På sikt är avsikten att fortsätta utveckla stadsdelen till upp mot 200 000 till 300 000 kvadratmeter.


Ola Serneke och Erik Selin.

Balder genomför affär med Serneke – köper hotellbyggnad i Karlatornet och säljer byggrätter i Barkarby

Transaktioner Balder köper hotellbyggnaden i Karlatornet. Samtidigt säljer Balder 55 000 kvadratmeter byggrätter i Veddesta, Järfälla kommun till Serneke.


Jumpyard hyr av Balder i Heron City.

Jumpyard hyr av Balder i Heron City

Uthyrning Sommaren 2024 öppnar Jumpyard i Heron City vid Kungens kurva och parken blir en av kedjans största satsningar i landet. För Balder är etableringen en viktig del i utvecklingen av handelscentret.


Balder är en del av den framtida stadsutvecklingen i stadsdelen Stångebro i Linköping. Kartan till höger visar den preliminära avgränsningen av planområdet i röd inringning. Grönt område i den övre delen avser korridoren för Ostlänken.

Balder satsar på stadsdelsutveckling i Linköping

Bygg/Arkitektur Stångebro i Linköping ska få ett ansiktslyft med bland annat nya bostäder och kontor och Balder är en av de drivande bolagen i utvecklingen. De inblandade bolagen ansökte om planbesked redan 2019 men det är först nu som de första konkreta stegen kan tas, Fastighetssverige berättar mer.


Terje Johansson, vd för Framtidenkoncernen i ett montage mot bakgrunden av illustrationen av kommande Karlastaden.

Framtidens vd om miljardförvärvet: "Omsorgsfull överenskommelse"

Transaktioner Under måndagen stod det klart att en flera månader lång dialog mellan allmännyttiga AB Framtiden och Doxa, Balder och Serneke landat i en överenskommelse om en affär i Karlastaden. Affären är i miljardklassen och för Framtidenkoncernen innebär det möjligheten att bygga mellan 300 och 400 bostäder. Koncernens vd Terje Johansson berättar mer om deras resonemang bakom att de sökte upp trojkan i Karlastaden. Han kommenterar också turbulensen i det allmännyttiga bolaget Poseidon som uppdagades i början av året.


Visionsbild av Karlastaden.

Balder och Serneke säljer byggrätter i Karlastaden till Framtidenkoncernen

Ekonomi/Finansiering Fastighets AB Balder och Doxas portföljbolag Serneke säljer cirka 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till Göteborgs allmännyttiga fastighetskoncern Förvaltnings AB Framtiden.


2022 dömde tingsrätten elva personer för inblandning i insiderbrottslighet som har skett under åren 2018 – 2020 i det börsnoterade bolaget Collector. Två Baldertoppar dömdes till fängelse men överklagade de domarna till hovrätten. I vår ska fallet tas upp på nytt.

Då tas Collector-målet upp i hovrätten: "Stärkt bevisläge"

Juridik I slutet av maj 2022 dömdes elva personer för insiderhandel i nischbanken Collector som skedde under januari 2020. De två huvudmisstänkta tidigare Balder-topparna Marcus Hansson och Magnus Björndahl dömdes för bland annat grova insiderbrott till fängelse i som längst 1,5 år, domar som de överklagade till hovrätten. Nu kan Fastighetssverige berätta att förhandlingen i hovrätten kommer att äga rum senare i vår, åklagare Pontus Hamilton berättar mer.


Göran Linder.

Peab förvärvar byggrätter på Kvarnholmen och avyttrar sin ägarandel i Tornet Bostadsproduktion

Bolag Peab har idag den 22 december tecknat avtal om att förvärva Folksams aktier i Sicklaön Invest AB som hel- och deläger byggrätter på Kvarnholmen i Nacka. Peab ökar därmed sin ägarandel från 50 till 100 procent. Peab har idag även tecknat avtal om att avyttra sin ägarandel om 33,3 procent i Tornet Bostadsproduktion till de två andra delägarna Folksam och Fastighets AB Balder. Båda affärerna avses att slutföras och resultatavräknas under det första kvartalet 2024 och innebär sammantaget en oförändrad nettoskuld samt ett realisationsresultat på 220 miljoner svenska kronor.


Christina Rogestam.

Styrelseordförande Christina Rogestam avböjer omval i Balder

Bolag Fastighets AB Balders styrelseordförande Christina Rogestam har meddelat valberedningen att hon inte står till förfogande för omval vid nästkommande årsstämma.


Rosengårds Fastighets AB, som ägs gemensamt av Balder, Heimstaden, Victoriahem och MKB, har lämnat in en planansökan om att få bygga ett 16 våningar högt hus med bostäder och kommersiell service. Huset skulle i så fall byggas i Zlatan Ibrahimovics barndomskvarter, endast cirka 100 meter från Zlatan court och fotbollslegendarens barndomshem.

Profilbolagets plan – vill bygga nytt landmärke i Zlatans barndomskvarter

Bygg/Arkitektur Rosengårds Fastighets AB, som ägs gemensamt av Balder, Heimstaden, Victoriahem och kommunala MKB, har långtgående planer på att bygga ett nytt höghus i Rosengård, bara ett stenkast från Zlatan Ibrahimovics barndomshem. Skisser och höjder har förändrats genom åren men nu finns det ett nytt förslag på 16 våningar som bolaget ansökt om planbesked för. Fastighetssverige berättar mer.


Filip Elland, Karin Mizgalski, Klara Appelqvist och Nickie Excellie samtalade om bolagens hållbarhetsutmaningar på Stora Hållbarhetsdagen.

Så ser fastighetsjättarna på sitt hållbarhetsansvar

Energi/miljö Fastigheter utgör en stor del av utsläppen idag och som mäktig fastighetsägare har man ett stort ansvar. Hållbarhetscheferna för några av fastighetsbjässarna berättade på Fastighetssveriges event Stora Hållbarhetsdagen om sitt arbete inom området.


Balder har prioriterat att få till en lösning snabbt med Hyresgästföreningen.

Balder klar med hyresförhandling – 4,5 procent i Stockholm

Bostäder Balder har tillsammans med Hyresgästföreningen i Stockholm nått en överenskommelse på en genomsnittlig hyreshöjning på 4,5 procent för Balders hyresrätter i Stockholm med kranskommuner. Förändringen träder i kraft 1 januari 2024.


Heron City är ett av områdena som nya uthyrningschefen ser framemot att jobba med.

Nya Balderchefen: "Jag tror på att sticka ut från mängden"

Karriär Tidigare i veckan kunde Fastighetssverige berätta att Balder blivit med ny uthyrningschef retail genom rekryteringen av Erik Borgkvist, som senast kommer från Unibail-Rodamco-Westfield. Han berättar nu hur han planerar att stärka Balders uthyrningserbjudande.


Balder hämtar in chef från Unibail-Rodamco-Westfield

Bolag Stärker upp med ny uthyrningschef för retail.


Erik Selin och hans Balder ser inget behov av att skriva ner värdet på innehavet i norska fastighetsbolaget Entra.

Tungviktarnas olika syn på Entra-innehavet – Balder ser inget nedskrivningsbehov

Bolag Entras två största ägare Castellum och Balder lämnade båda sina Q3-rapporter i fredags och där framgick det att de har olika syn på sina innehav i det norska fastighetsbolaget. Castellum har valt att göra en nedskrivning på nära en halv miljard kronor medan Balder valt att lämna värdet oförändrat. Här kommenterar Erik Selin mer om Balders syn på Entra-innehavet och även obligationsmarknaden.


Erik Selin, vd för Balder.

Sex miljarder i värdeförändringar tynger Balders resultat

Bolag Balder ökar förvaltningsresultatet något till 4 683 miljoner kronor jämfört med 4 601 miljoner samma period förra året. Samtidigt blev resultatet efter skatt -1 978 miljoner kronor, en siffra som påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -5 995 miljoner kronor.


Entras vd Sonja Horn och bolagets finanschef Anders Olstad.

Norska jätten harvar på börsen – ställer in utdelning för H1

Bolag Norges största fastighetsbolag Entra ägs till nästan tre fjärdedelar av Balder och Castellum, en investering som backat betänkligt sedan de började investera i bolaget för snart tre år sedan. Aktien är nu nere på nivåer som den senast handlades för i januari 2017. Onsdagens Q3-rapport gav ingen nämnvärd påverkan i någon riktning, men bolagets vd Sonja Horn betonar att bolaget fortfarande fokuserar på att stärka balansräkningen och fortsätter med sitt avyttringsprogram – men de kommer inte sälja fastigheter till några rabatter.


Balder hyr ut i Alingsås

Uthyrning Balder hyr ut 1 600 kvadratmeter i Alingsås till Energy Save.


Positivt momentum i Balders ESG-rating

Bolag Balders arbete inom hållbarhetsområdet ger resultat. Sustainalytics uppdaterar Balders ESG-risk rating till 12,3 från 13,8. Balder ligger stabilt inom ramen för låg risk och placerar sig närmre den önskvärda nivån försumbar risk, skriver bolaget i ett pressmeddelande.


Blankningen minskar hos flera noterade fastighetsjättar, bland annat SBB och Balder.

Blankningen minskar i flera fastighetsjättar

Lista Blankningen i SBB har minskat med flera procentenheter de senaste veckorna samtidigt som aktien fått ett lyft, och även hos ett antal andra fastighetsjättar har blankningen minskat den senaste tiden. Här presenterar Fastighetssverige en uppdaterad lista över hur blankningssituationen ser ut i fastighetssektorn som helhet.