Image

Galjadens första investering i Halmstad

Bygg/Arkitektur Galjaden genomför sin första investering i Halmstad och uppför en 8 300 kvadratmeter stor handelsbyggnad.


Ovanlig betongkonstruktion på Örnsköldsvikshus

Bygg/Arkitektur På Tingshusets innergård i Örnsköldsvik uppförs byggnaden Ting 1, ett elva våningar högt bostadshus. Huset, som är 22 gånger 22 meter, bärs upp av ett betongtorn om åtta gånger åtta meter.


Lönnbacken köper av Peab

Transaktioner Lönnbacken köper två fastigheter av Peab, en i Visby och en i Ystad.


Nya ansvarsområden inom Peabs koncernledning

Bolag En justering av ansvarsområdena inom Peabs koncernledning har genomförts.


Peab får bygguppdrag värda 730 miljoner kronor

Bygg/Arkitektur Peab har fått tre separata bygguppdrag värda tillsammans cirka 730 miljoner kronor.


Tore Hallersbo lämnar Peab

Karriär Peabs vice vd Tore Hallersbo lämnar bolaget.


Byggstart för Stordalen-hotell i Hyllie

Bygg/Arkitektur I går byggstartades Quality Hotel View i Hyllie, Malmö.


Peab med i konsortium som investerar i Northland

Bolag Peab investerar 25 miljoner dollar, motsvarande knappt 170 miljoner kronor, i det krisande gruvbolaget Northland.
Peab är med i ett konsortium, som tillsammans investerar 100 miljoner dollar.


Peab bygger för Fabege

Bygg/Arkitektur Peab har fått bygguppdraget gällande Fabeges jätteprojekt på taket av Mall of Scandinavia.


Peab får Atollen-uppdrag

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga bostäder och butiker i kvarteret Algen, den tredje etappen i Atollen-projektet, i centrala Jönköping. Beställare är HSB Göta tillsammans med Corallen och kontraktssumman uppgår till 147 miljoner kronor.


De ska utveckla Forsåker-området i Mölndal

Bygg/Arkitektur Sex företag bildar, tillsammans med kommunala Mölndala, ett konsortium som ska stå för utvecklingen av Forsåker-området i Mölndal.


Kammarrätten upphäver Peabstöd

Juridik Kammarrätten har upphävt stödet om 15 miljoner kronor till Peab som köpte Ängelholm Helsingborg Airport.


Peab refinansierar fem miljarder

Bolag Peab har refinansierat befintliga kreditavtal på totalt 5,4 miljarder kronor med förfall i maj och september 2014 med en ny kreditfacilitet om 5,0 miljarder kronor med förfall den 1 september 2016.


Lundbergs inleder projekt i Linköping

Bygg/Arkitektur Lundbergs bygger om och till kvarteret Braxen – Åhlénshuset – i centrala Linköping. 4 000 kvadratmeter kontor skapas.


KF och Peab i satsning i Spånga

Bygg/Arkitektur KF Fastigheter och Peab planerar att bygga en 4 000 kvadratmeter stor livsmedelsbutik med 170-180 lägenheter på taket på Bromstensvägen i Spånga.


Bostadsrätter blir hyresrätter när HFAB köper

Transaktioner HFAB köper en byggrätt om 3 300 kvadratmeter BTA av Peab på Nissastrand i Halmstad.


Peabs vd avgår

Bolag Peabs vd Jan Johansson lämnar sitt uppdrag.
– I en allt tuffare tid för byggbranschen känner Jan Johansson att han inte är rätt person att leda verksamheten in i framtiden, säger Peabs styrelseordförande Göran Grosskopf.


De får hyra ut Astras jätteanläggning

Uthyrning Acturum, som köper Astra Zenecas forskningslokaler i Södertälje, har inlett ett samarbete med en uthyrningskonsult som ska identifiera hyresgäster för den 130 000 kvadratmeter stora anläggningen.


KF Fastigheter och Peab i samarbete

Bygg/Arkitektur Peab och KF Fastigheter har inlett ett samarbete för att utveckla KF Fastigheters fastighet på Bromstensvägen i Spånga.


Peab får uppdrag värt 150 miljoner i Stockholm

Bygg/Arkitektur Peabs dotterföretag Kungsfiskaren har fått uppdraget att bygga om en kontorsfastighet till lägenheter vid Gärdet i Stockholm. Beställare är Aros Djurgården Gärdet Ekonomisk förening och kontraktssumman uppgår till cirka 150 miljoner kronor.