Image
Peab bygger ny dricksvattenreservoar i Lund.

Peab bygger ny dricksvattenreservoar i Lund

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga en ny dricksvattenreservoar i Lunds kommun för att säkra dricksvattenförsörjningen i västra Skåne. Beställare är Sydvatten och kontraktssumman uppgår till 136 miljoner svenska kronor.


Skolan som ska byggas i Tuborgs gamla fabrik i Malmö.

Revelop och Academedia skriver 15-årigt kontrakt i Malmö

Bygg/Arkitektur Revelop har tecknat ett 15-årigt hyresavtal om cirka 9 000 kvadratmeter med skolkoncernen Academedia i den historiska gamla textilfabriken Tuborg 1 i centrala Malmö. Fastigheten utvecklas nu till ett campus för tre av koncernens gymnasieskolor. Peab har fått uppdraget att utföra en ombyggnaden.


Västlänken Deletapp Haga.

Peab får miljarduppdrag på Västlänken

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga en del av Västlänkens deletapp Haga-Rosenlund i Göteborg. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman bedöms uppgå till 1,5 miljarder svenska kronor.


Nya Kristinehallen i Falun (ill: Falu kommun).

Peab bygger konserthus i Falun

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga nya Kristinehallen, Dalasinfoniettans konserthus, i Falun. Beställare är Falu kommun och kontraktssumman uppgår till 227 miljoner svenska kronor.


I branschorganisationen Svensk Betongs riktlinje framgår att klimatförbättrad betong ska reducera klimatavtrycket jämfört med en traditionell betong.

Klimatförbättrad betong allt vanligare – blir standard inom Peabs svenska verksamhet

Bygg/Arkitektur Branschorganisationen Svensk Betong har varit med och tagit fram en riktlinje för klimatförbättrad betong. Byter man till exempel ut cement mot stålindustri-biprodukten merit får man vad Peab kallar eco-betong. Den minskar koldioxidutsläppen med minst tio procent, jämfört med traditionell betong. Peabs dotterbolag Swerock låter nu denna betong bli ny standard i Sverige.


Peab bygger fler hus på anstalten i Sörbyn i Umeå.

Peab bygger fler hus på anstalten i Sörbyn

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ytterligare ett hus för boende på anstalten i Sörbyn, söder om Umeå. Beställare är Specialfastigheter Sverige AB och kontraktssumman uppgår till 104 miljoner svenska kronor.


Delar av den skadade mark som ska återställas av Peab.

Peab återställer marken runt skredet i Stenungsund

Bygg/Arkitektur Peab har fått i uppdrag av Stenungsund kommun att återställa marken och vägarna runt det stora jordskredet som inträffade i kommunen i september 2023. Arbetet påbörjas omedelbart med geologiska undersökningar för att garantera totalstabiliteten i området.


Visionsbild av Havtornet. (Ill: Peab/Carbonwhite)

Peab startar byggnation av 14-våningshus på Tjörn

Bostäder Peab Bostad har nu fått klartecken för att starta byggnationen av ett 14-våningshus på Mossholmen, Tjörn, som kommer att bestå av 54 svanenmärkta bostadsrätter.


Peab bygger 97 lägenheter i Helsingfors.

Peab bygger bostäder i Helsingfors

Bostäder Peab har fått uppdraget att bygga ett flerbostadshus i Mosabacka i Helsingfors. Beställare är Helsingfors stad och kontraktssumman uppgår till 146 miljoner kronor.


Visionsbild av nya Oceanbadet i Helsingborg.

Peab projekterar nya Oceanbadet i Helsingborg

Bygg/Arkitektur Peab har tecknat samverkansavtal med Helsingborgs stad om att påbörja projekteringen av Oceanbadet, det nya badhuset i Oceanhamnen i Helsingborg.


Gymnasieskolan Vipan i Lund.

Peab bygger om restaurangskola i Lund

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att utföra en ombyggnad av en skola i Lunds kommun. Beställare är Lundafastigheter och kontraktssumman uppgår till 139 miljoner kronor. Ombyggnaden beräknas vara färdig i april 2025.


Partille portstråk. Illustration: Norconsult

Peab bygger nytt simhallskvarter i Partille

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt simhallskvarter i Partille kommun. Beställare är Partillebo och kontraktssumman uppgår till 1,3 miljarder svenska kronor.


Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab AB.

"Vi binder mer kapital – då faller avkastningen kraftigt"

Bolag I fredags presenterade Peab sin bokslutskommuniké för 2023. Bland annat visar rapporten att resultatet har gått ned jämfört med 2022. Inget häpnadsväckande, menar Jesper Göransson, vd och koncernchef.
– Det är naturligtvis bostadsutvecklingen som är den stora anledningen till att resultatet går ner.


Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Lägre vinst för Peab – som förvarnat

Bolag Peabs färska rapport visar på lägre intäkter och resultat i kvartal fyra 2023, jämfört med motsvarande kvartal 2022. Det här är i linje med vinstvarningen som Peab annonserade den 18 januari.


Gamlestads smedja.

Peab tecknar hyreskontrakt med global jätte inom logistikautomation

Uthyrning Nu är den tredje hyresgästen för Peab Fastighetsutvecklings kontorshus Gamlestads Smedja i Göteborg klar. I januari 2025 flyttar logistikautomationsföretaget Swisslog sitt nordiska huvudkontor till nya lokaler.


Grävlingen. Illustration: Tengbom.

Peab bygger lägenheter och kontor i Jönköping

Bygg/Arkitektur Peab har fått i uppdrag att bygga 191 hyreslägenheter, kontor och garage i Jönköping. Beställare av hyreslägenheterna är Brandtornet AB och beställare av kontorsbyggnaden är Hamhus AB. Den totala kontraktssumman uppgår till 368 miljoner svenska kronor.


Peab vinstvarnar.

Peab vinstvarnar – bostadsmarknaden tynger bolaget

Ekonomi/Finansiering Byggbolaget Peab kommer på grund av den kraftigt försämrade bostadsmarknaden att ta kostnader för reserveringar, nedskrivningar och omstruktureringar på totalt 525 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. I samband med detta släpper bolaget också preliminära siffror för helåret 2023 samt flaggar för en kraftigt sänkt utdelning på 1,50 kronor per aktie (4,00).


Anställda på Peab och Svevia åtalade i muthärva

Juridik Tre personer åtalade i muthärva i Västsverige - två jobbade på Peab och Svevia.


Översikt över Almnäs i Södertälje.

Smidmek tar hem storaffär

Bygg/Arkitektur Smidmek landar ny storaffär för logistiksatsning i Almnäs. Peab bygger två logistikhallar på totalt 21 000 kvadratmeter i Almnäs, öster om Södertälje. Smidmek får ansvar för hela stomentreprenaden.


Göran Linder.

Peab förvärvar byggrätter på Kvarnholmen och avyttrar sin ägarandel i Tornet Bostadsproduktion

Bolag Peab har idag den 22 december tecknat avtal om att förvärva Folksams aktier i Sicklaön Invest AB som hel- och deläger byggrätter på Kvarnholmen i Nacka. Peab ökar därmed sin ägarandel från 50 till 100 procent. Peab har idag även tecknat avtal om att avyttra sin ägarandel om 33,3 procent i Tornet Bostadsproduktion till de två andra delägarna Folksam och Fastighets AB Balder. Båda affärerna avses att slutföras och resultatavräknas under det första kvartalet 2024 och innebär sammantaget en oförändrad nettoskuld samt ett realisationsresultat på 220 miljoner svenska kronor.