Image
Hans Wallenstam.
Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

Wallenstam når en miljard i förvaltningsresultat

Bolag Wallenstams förvaltningsresultat för helåret når 1 011 Mkr (806). – För mig personligen är det en betydelsefull milstolpe – särskilt med tanke på att jag som vd för bolaget även har upplevt ett förvaltningsresultat på minus 50 miljoner kronor, säger vd Hans Wallenstam.
Publicerad den 7 Februari 2019

1 JANUARI–31 DECEMBER 2018
• I och med detta bokslut avslutas affärsplanen 2014-2018, där bolaget skapat en substansvärdestillväxt om i snitt 17,4 procent per år, exklusive utdelning och återköp.
• Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 25 % och uppgår till 1 011 Mkr (806).
• Hyresintäkterna ökar med 12 % och uppgår till 1 910 Mkr (1 701).
• Byggnation av fastigheter uppgår till 2 198 Mkr (2 310).
• På bokslutsdagen hade vi 2 167 lägenheter i produktion.
• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 1 839 Mkr (2 556).
• Resultat före skatt uppgår till 3 445 Mkr (3 001) och resultat efter skatt uppgår till 2 998 Mkr (2 421), motsvarande 9,3 kr per aktie (7,4).
• Den positiva utvecklingen för elmarknaden har föranlett en återläggning av nedskrivningar vindkraftverk med 524 Mkr (-500).
• För att anpassa koncernen för kommande nya företagsbeskattningsregler har räntederivat med undervärden om 776 Mkr förtidslösts, vilket påverkar resultat före orealiserade värdeförändringar och nedskrivningar men inte totalt resultat.
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,90 kr per aktie (1,80) uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,95 kr per aktie.

1 OKTOBER–31 DECEMBER 2018
• Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 37 % och uppgår till 253 Mkr (185).
• Hyresintäkterna ökar med 10 % och uppgår till 488 Mkr (444).
• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 764 Mkr (739).
• Resultat efter skatt uppgår till 1 229 Mkr (640), motsvarande 3,8 kr per aktie (2,0).
• En återläggning av nedskrivningar av vindkraftverk har gjorts om 524 Mkr (-200).


Kommentar från vd Hans Wallenstam:
– Under 2018 har vi nått ett förvaltningsresultat över 1 Mdr. För mig personligen är det en betydelsefull milstolpe – särskilt med tanke på att jag som vd för bolaget även har upplevt ett förvaltningsresultat på minus 50 Mkr.

– Det utmanande mål som vi antog i slutet av 2013, att vi skulle uppnå en genomsnittlig årlig substansvärdestillväxt, exklusive utdelning och återköp, om minst 10 % har vi klarat med råge! Substansvärdestillväxten, exklusive utdelning och återköp, uppgick under perioden 2014-2018 till i snitt hela 17,4 procent per år, vilket motsvarar cirka 14 Mdr totalt för affärsplanen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Många fastighetsbolag tar för lätt på sälj och uthyrning"

Bolag Under 2022 tog han steget från NCC till en tillvaro som konsult. Nu återvänder Marcus Sandahl till tillvaron som anställd när han blir sälj- och uthyrningschef på Platzer. För Fastighetssverige berättar Marcus Sandahl om nya tjänsten, sin syn på Platzer, Johanna Hult Rentschs betydelse för beslutet att ansluta till bolaget, om lärdomarna från konsultverksamheten och om sista tiden med uppdraget på Hufvudstaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige