Image
Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.
Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus avyttrar fastigheter för 172 miljoner i tre olika affärer

Transaktioner Stenhus Fastigheter i Norden har ingått avtal om försäljning av sex stycken fastigheter samt avyttrat och frånträtt en fastighet, indirekt genom ett flertal bolagsaffärer. Totalt sammanlagt underliggande fastighetsvärde är 172 miljoner kronor vilket innebär en premie om drygt en procent jämfört med bokfört värde och en värdeökning under innehavstiden om 19 miljoner kronor. Frånträde har skett i en affär och de övriga kommer att frånträdas under Q2 2024.
Publicerad den 20 Maj 2024

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om cirka 5 710 kvadratmeter och är belägna i fem svenska kommuner. Den beräknade sammanlagda årliga hyresintäkten, inklusive tillägg, uppgår till cirka 14,4 miljoner kronor och den genomsnittliga återstående hyresavtalslängden är 8,8 år. I och med dessa affärer lämnar Stenhus orterna Hässleholm och Växjö vilket väntas ge en positiv effekt på bolagets förvaltningskostnader. Huvudsaklig användning för fastigheterna är snabbmatsrestauranger inom segmentet sällanköpshandel/dagligvaruhandel.

Likviden från försäljningen kommer att användas till amortering av säkerställda lån och därigenom stärka Stenhus finansiella ställning samt minska bolagets räntekostnader. Försäljningen bedöms som helhet inte ha någon betydande inverkan på bolagets förvaltningsresultat då intjäningen för de avyttrade fastigheterna är i paritet med den genomsnittliga räntekostnaden på de lån som avses återbetalas.
– Försäljningarna är ett led för oss att effektivisera förvaltningsarbetet genom att koncentrera vårt fastighetsinnehav till prioriterade orter, säger Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige