Image
Krona tecknade i början av mars en avsiktsförklaring om att köpa fastighetsportföljer för 891 miljoner.

Krona backar från köpplanerna

Transaktioner Fastighetsbolaget Krona Public Real Estate kommer inte att genomföra en nyemission mot befintliga aktieägare efter att ha avstått den första av två tilltänkta transaktioner avseende köp av fastigheter. Det framgår av ett förtydligande i ett pressmeddelande.


Krona tecknar avsiktsförklaring om att köpa fastighetsportföljer för 891 miljoner

Transaktioner Krona Public Real Estate har tecknat en avsiktsförklaring om att genomföra två förvärv av fastighetsportföljer som tillsammans värderas till 890,5 miljoner kronor.


Elias Gergiadis, vd för Stenhus.

Stenhus vd: "Gäller att ligga på och inte slappna av"

Bolag Stenhus vd, Elias Georgiadis, kommenterar bolagets bokslutskommuniké för Fastighetssverige:
– Grunderna i bolaget har varit samma sedan starten: bra fastigheter med starka hyresgäster och hög avkastning.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus har sålt fastigheter för 207 miljoner i fem olika affärer under Q4 2023

Transaktioner Stenhus Fastigheter har ingått avtal om försäljning av två fastigheter samt avyttrat och frånträtt fyra fastigheter, indirekt genom ett flertal bolagsaffärer. Totalt sammanlagt underliggande fastighetsvärde var 207 miljoner kronor vilket inneburit en rabatt om cirka en procent jämfört med bokfört värde och en värdeförändring under innehavstiden på plus 28 miljoner kronor. Frånträde har skett av fyra fastigheter och de övriga kommer att frånträdas Q1 2024.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus förbereder listbyte till huvudlistan

Bolag Stenhus Fastigheter i Norden har påbörjat arbetet inför ett byte av lista, från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista.


Stenhus fastighet Fjärilen i Södertälje.

Stenhus ökar förvaltningsresultatet

Bolag Stenhus Fastigheter i Norden AB publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023. Bolaget har under kvartal tre fortsatt sin konsolidering med färdigställande av projekt och refinansiering och fortsatt fokusera på driftöverskott och kassaflöde.


Budkommittén förkastar budet eftersom man anser att villkoren för det inte motsvarar Backahedens nuvarande värde.

Backahedens budkommitté rekommenderar ett nej till Stenhus budpliktsbud

Transaktioner Fastighetsbolaget Backahedens budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera budpliktsbudet från storägaren Stenhus Fastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.


Stenhus lägger bud på Backaheden

Transaktioner Stenhus Fastigheter har genom en företrädesemission förvärvat 1,1 miljoner aktier i Backaheden och har passerat gränsen för budplikt, det vill säga 30 procents ägande av bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande. Stenhus Fastigheter lägger nu budpliktsbud på 66 kronor per aktie i Backaheden, vilket är samma nivå som Backahedens stängningskursen på onsdagen. "Förvärvet av Backaheden förväntas inte få några väsentliga finansiella effekter för Stenhus Fastigheter eller Backaheden", skriver Stenhus Fastigheter i pressmeddelandet.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus fortsätter sin konsolidering

Bolag Stenhus Fastigheter har under kvartal två fortsatt sin konsolidering med färdigställande av projekt, försäljning av fastigheter, amortering av skulder samt fortsatt fokusera på kassaflöde.


Mikael Nicander.

"Tudelad marknad öppnar upp för investerare"

Bolag Med ett förvaltningsresultat under första kvartalet som ökat jämfört med Q1 2022 och hyresintäkter som mer än fördubblats ser Stenhus Fastigheters vice vd Mikael Nicander ingen direkt anledning till oro. För Fastighetssverige ger han sin syn på en marknad där fler aktörer kan ta plats.


Stenhus ökar sitt förvaltningsresultat under Q1.

Stenhus Fastigheter ökar förvaltningsresultatet

Bolag Stenhus Fastigheter ökar förvaltningsresultatet, fördubblar hyresintäkterna – men resultatet efter skatt landar på minus. Finansiellt, säger bolaget dock, uppfyller man sina ekonomisk mål.


Lamellen 2, an av de fastigheter som ska renoveras.

Fasadgruppen renoverar för Heimstaden i Skogås

Bygg/Arkitektur Fasadgruppens dotterbolag Sterner Stenhus Fasad har fått i uppdrag av Heimstaden att utföra en omfattande renovering av sex flerbostadshus i Skogås utanför Stockholm.


Det är tydligt att 2021 var strukturaffärernas år och det skedde flera stora uppköp.

Tidigare uppköp vi minns

Transaktioner Fastighetssverige tog en promenad i minnenas allé efter gårdagens besked om att Doxa har för avsikt att köpa Serneke. Här är några av de största affärerna det senaste decenniet.


Gustaf Segerborg.

Gustaf Segerborg lämnar rollen som vice vd på Stenhus

Bolag Gustaf Segerborg har meddelat att han beslutat att lämna sin roll som vice vd på Stenhus Fastigheter i Norden.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus, och Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Nyfosa köper portfölj av Stenhus för 706 miljoner

Transaktioner Nyfosa har förvärvat en portfölj i Sverige bestående av 13 fastigheter med dagligvaru- och lågprishandel, lager och lätt industri. Förvärvspriset uppgår till 706 miljoner kronor och årligt hyresvärde är 62,5 miljoner kronor. Merparten av fastigheterna är belägna på orter där Nyfosa har närvaro i dag. Säljare är Stenhus Fastigheter.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus Fastigheter ökar förvaltningsresultatet

Bolag Stenhus Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning. Nettoresultatet vände till förlust tyngt av orealiserade värdeförändringar.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus ökade rejält i tredje kvartalet

Bolag Stenhus Fastigheter redovisar en mer än fördubbling av hyresintäkter och driftnetto under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Förvaltningsresultatet nådde nästan upp till en fördubbling.


Karlstad.

Stenhus avyttrar fastighet i Karlstad

Transaktioner Stenhus Fastigheter i Norden har denna dag tecknat avtal om att avyttra fastigheten Örnen 4 i Karlstad. Försäljningen görs via en bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 196 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket är i linje med det bokförda värdet per Q2 om 197 miljoner kronor. Köpare är Albér Fastigheter och frånträde sker den 17 oktober 2022.


Elias Georgiadis Stenhus Fastigheter sålde nyligen sex fastigheter till Areim och lämnade bland annat Göteborg i och med försäljningen.

Stenhus kan sälja mer: "Bra att kunna ta bort lite av skuldsättningen"

Bolag Efter att ha sålt sex fastigheter till Areim och helt lämnat Göteborg berättar nu Stenhus vd Elias Georgiadis för Fastighetssverige om den framtida strategin, varför det kan bli fler försäljningar och varför han tycker att aktiekursen borde ligga på 30 kronor nu sett till hur bolaget mår.


Stenhus Fastigheter påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Randviken

Stenhus Fastigheter begär tvångsinlösen av resterande aktier i Randviken

Bolag Stenhus Fastigheter i Norden som kontrollerar 99,5 procent av aktierna och rösterna i Randviken Fastigheter har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Randviken och begärt att styrelsen i Randviken ansöker om avnotering av Randvikens aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.