Image
David Mindus, vd för Sagax.
David Mindus, vd för Sagax. Bild: Sagax

Sagax ökar hyresinstäkter och förvaltningsresultat med 16 procent – föreslår höjd utdelning

Bolag Sagax ökade sina hyresintäkter och sitt förvaltningsresultat med 16 procent un 2023. Styrelse föreslår att utdelning för A- och B-aktier höjs från 2,70 till 3,10 kronor samt en utdelning om 2,00 kronor per D-aktie.
Publicerad den 22 Februari 2024

Räkenskapsåret 2023
· Hyresintäkterna ökade med 16 % till 4 293 miljoner kronor (3 696 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
· Förvaltningsresultatet ökade med 16 % till 3 881 (3 339) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 15 % till 11,16 (9,70) kronor.
· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med -2 517 (2 233) miljoner kronor.
· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med -1 235 (-2 025) miljoner kronor.
· Årets resultat efter skatt uppgick till -13 (2 718) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 16 % till 3 485 (3 015) miljoner kronor motsvarande 9,94 (8,68) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
· Nettoinvesteringarna i fastigheter uppgick till 5 913 (1 855) miljoner kronor varav 5 088 (3 202) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.
Sagax har genomfört två riktade nyemissioner, i juni respektive november, om vardera 10 000 000 stamaktier av serie B. Emissionerna har tillfört bolaget 4 180 miljoner kronor, före transaktionskostnader.
· Sagax erhöll höjd kreditrating till Baa2 med "stable outlook" av Moody's Investors Service.
· Styrelsen föreslår att utdelningen per A- och B-aktie höjs till 3,10 (2,70) kronor. Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor. Utdelningsförslagen är i enlighet med bolagets utdelningspolicy.

Fjärde kvaratlet 2023
· Hyresintäkterna ökade med 17 % till 1 133 (971) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultatet ökade med 12 % till 909 (809) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 8 % till 2,52 (2,34) kronor.
· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med -837 (-1 288) miljoner kronor.
· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med -501 (590) miljoner kronor.
· Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -433 (274) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade med 9 % till 778 (713) miljoner kronor motsvarande 2,13 (2,04) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
· Nettoinvesteringarna i fastigheter uppgick till 2 188 (-1 562) miljoner kronor varav 1 852 (288) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.
· Sagax har i november genomfört en riktad nyemission av 10 000 000 stamaktier av serie B. Emissionen har tillfört bolaget 2 120 miljoner kronor, före transaktionskostnader.

Prognos för 2024
· För 2024 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 4 200 miljoner kronor.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Sven-Olof Johansson: "Varje dag som går utan räntesänkningar förvärras situationen"

Bolag Fastpartners Q1-rapport visar på ökade hyresintäkter med 4,1 procent och ett driftnetto som ökade med 2,3 procent. Förvaltningsresultatet minskade dock rejält, med 25,2 procent, och vd Sven-Olof Johansson efterlyser nu sänkta räntor omgående. Fastighetssverige fick en pratstund med honom.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige