Image
Joacim Sjöberg, vd för Castellum.
Joacim Sjöberg, vd för Castellum. Bild: Castellum

Ökat driftöverskott men sänkta värderingar för Castellum

Bolag Castellum ökade driftöverskott med 9,3 procent och hyresintäkter i jämförbart bestånd med 10,7 procent under Q1 – samtidigt minskade fastighetsvärderingarna med cirka sex miljarder kronor.
Publicerad den 26 April 2023

Januari–mars 2023:
# Intäkterna för perioden uppgick till 2 470 mkr (2 193). I det jämförbara beståndet av förvaltningsfastigheter ökade hyresintäkterna med 10,7 procent (3.7).
# Förvaltningsresultatet uppgick till 1 014 mkr (1 151), motsvarande 3,09 kr per aktie (3,40).
# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -5 968 mkr (442) och på derivat till -87 mkr (1 366).
# Totalt kontraktsvärde på samtliga kontrakt uppgick per den 31 mars 2023 till 9 588 mkr (8 218).
# Uthyrningsgrad (genomsnitt i kvartalet) 93,4 procent (93,6).
# Fastighetsförsäljningar summerar till 301 mkr (2 302).

Vd:n Joacim Sjöberg kommenterar rapporten:
– Under kvartalet ökade de totala intäkterna med 12,6 procent vilket visar på god betalningsförmåga hos våra hyresgäster efter de indexjusterade hyrorna. Castellum har tillfälliga kostnadsökningar på el under kvartalet som kommer att sjunka till marknadsmässiga priser under nästa kvartal. Därtill fortsätter räntekostnaderna att stiga. Trots detta ökar driftsöverskottet med 9,3 procent. Med Castellums kvalitativa tillgångar på tillväxtstarka delmarknader i Norden och med stabila kassaflöden från ett tvärsnitt av svenskt näringsliv och offentlig sektor har Castellum motståndskraft i lågkonjunktur. Detta tillsammans med långa och goda bankrelationer samt en stark och erfaren organisation, kommer att vara stabiliserande faktorer i kärvare tider.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige