Image

Mycket nytt kapital till fastighetsinvesteringar

Transaktioner DTZ Research uppskattar att 329 miljarder dollar (2 086 miljarder kronor) kommer att finnas tillgängligt att investera i fastigheter globalt under 2011. Detta är en ökning med 17 procent jämfört med DTZ:s tidigare uppskattning som gjordes i mitten av 2010. Uppjusteringen beror på att det under senaste halvåret tillkommit flera nya fonder inriktade på Asien och Stillahavsområdet.
Publicerad den 18 Mars 2011

Den större delen av kapitalet - 78 procent - väntas liksom tidigare komma att investeras i blandfonder som investerar i flera olika fastighetsslag. Bland de fonder som håller sig till en sektor har intresset ökat för sektorerna butik, hotell, vård samt nöje/underhållning.

Jämfört med i fjol, finns det i dag flera fonder som inriktar sig på endast ett land, istället för flera länder. Av kapitalet som är öronmärkt för enskilda länder, är mer än hälften inriktat på USA.

Många investerare fortsätter att fokusera på sina hemmamarknader. Detta gäller särskilt Asien och Stillahavsområdet samt EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) där 92 respektive 81 procent av det tillgängliga kapitalet har rests lokalt.

Förra året uppgick den totala transaktionsvolymen globalt till 325 miljarder USD. I år uppskattas alltså nytillskottet till 329 miljarder USD allokerat till fastigheter.

- Detta kan tyckas som en liten ökning, men man måste komma ihåg att det inte bara är nytt kapital som genererar transaktioner, säger Karin Witalis, head of research på DTZ. Förutsatt att det nya kapitalet investeras kommer vi därför sannolikt att få en högre global transaktionsvolym i år jämfört med 2010.

Den totala transaktionsvolymen i Sverige uppgick till 102,9 miljarder kr år 2010, varav internationella investerare stod för cirka tolv procent.

- Sverige är en högintressant marknad och vi räknar med fortsatt hög aktivitet under året, säger Patrik Kallenvret, vice VD på DTZ.

- Flera nordiska fonder, inte minst de svenska, har rest pengar för investeringar. Som vi tidigare påpekat fungerar dessutom den norska syndikeringsmarknaden utmärkt, vilket kommer visa sig i flera fastighetsaffärer. Till det kommer kapital från marknader utanför Norden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Så sätts rätt team med unikt rekryteringsarbete

Presenteras av Fastighetsägarna Service

Senast från Fastighetssverige Plus

Hetaste rekryteringarna under första kvartalet

Karriär Fastighetssverige har synat branschens hetaste rekryteringar under första kvartalet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige