Image
Johan Claesson.
Johan Claesson. Bild: Catella

Minusresultat för Catella i Q2

Bolag Catella redovisar ett resultat om -149 mkr (64) för Q2.
Publicerad den 21 Augusti 2020

I slutet av andra kvartalet 2020 uppgick förvaltat kapital till 148,6 mdkr, en minskning med 7,6 mdkr jämfört med föregående kvartal varav 6,2 mdkr är hänförlig till valutaeffekter. Totala intäkter under kvartalet uppgick till 523 mkr och rörelseresultatet till 39 mkr, en minskning med 165 mkr respektive 125 mkr.

Catella påverkades negativt av pandemins utbredning och turbulensen på finansmarknaderna, främst inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds och Corporate Finance.

Property Investment Management har inte påverkats nämnvärt av pandemin under andra kvartalet. Den tidigare negativa trenden inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds fortsatte under kvartalet och rörelseresultatet inom affärsområdet minskade med 125 mkr jämfört med andra kvartalet 2019. Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -147 mkr vilket inkluderar nedskrivning av koncernmässiga uppskjutna skattefordringar om 70 mkr relaterat till avyttringen av Catella Fondförvaltning AB och reservering för kostnader för avveckling uppgående till 55 mkr relaterat till avvecklingen av Catella Bank.

April – Juni 2020

• Totala intäkter 523 mkr (688)
• Nettoomsättning 499 mkr (677)
• Rörelseresultat 39 mkr (164)
• Resultat före skatt 21 mkr (157)
• Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -73 mkr (114)
• Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -76 mkr (-49)
• Periodens resultat -149 mkr (64), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -147 mkr (38)
• Resultat per aktie -1,66 kr (0,44)

Januari – Juni 2020

• Totala intäkter 1 027 mkr (1 142)
• Nettoomsättning 948 mkr (1 124)
• Rörelseresultat 111 mkr (226)
• Resultat före skatt 67 mkr (203)
• Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -49 mkr (136)
• Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -89 mkr (61)
• Periodens resultat -139 mkr (197), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -147 mkr (149)
• Resultat per aktie* -1,67 kr (1,72)
• Eget kapital* 1 381 (1 544)
• Eget kapital per aktie* 15,63 (17,89)
• Förvaltat kapital 148,6 mdkr (174,9)
• Rörliga intäkter som debiteras vid årsskiftet inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 0 mkr.

– Renodlingen av Catella till ett bolag mer fokuserat på produkter och tjänster relaterat till affärsområdet Property Investment Management och Corporate Finance fortsatte under andra kvartalet. Det framtida Catella kommer i allt större omfattning att koncentrera kapital och resurser inom Property Investment Management, Corporate Finance och fastighetsutvecklingsprojekt. De mest påtagliga förändringarna är att ytterligare fokus kommer vara att tydliggöra våra strategier inom förvaltningsuppdrag, alternativt fastighetsfonder och skapa selektiva fonder inom olika segment, såsom bostäder, logistik, projektverksamhet, hotell, workout med mera. Det innebär bland annat att Catella successivt kommer att stärka sin kompetens och inriktning inom projektutveckling både i egen regi och i samarbete med andra aktörer i syfte att skapa mer värde i tidiga faser med målet att dessa ska övertas av fonder som skapas och förvaltas av Catella, säger Johan Claesson, tf vd för Catella.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastator-toppen om krisbolagets utsatta läge

Bolag Med ett Fastator som redovisar minskat substansvärde, minskande omsättning och en ökande rörelseförlust har styrelseledamoten och tillförordnade vd:n Björn Rosengren inga svårigheter att hålla sig för skratt. Fastighetssverige fångade upp honom för att få hans syn på bolagets framtid.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige