Image
Eva Landén.
Eva Landén. Bild: Corem

Corem: Fortsatt hög aktivitet på kontorsmarknaden

Bolag Aktiviteten på kontorshyresmarknaden var fortsatt hög under årets första kvartal och detsamma gällde efterfrågan på citynära logistik, det skriver Corem Property i delårsrapporten för det första kvartalet. Corem redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.
Publicerad den 27 April 2022

Intäkterna uppgick till 1 099 miljoner kronor (258).

Driftnettot uppgick till 727 miljoner kronor (184).

Förvaltningsresultatet uppgick till 409 miljoner kronor (157).

Resultatet efter skatt blev 1 736 miljoner kronor (409). Resultat per aktie hamnade på 1,47 kronor (1,14). Investeringar i ny- till- och ombyggnation uppgick till 442 miljoner kronor. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 327 miljoner kronor. Totalt uppgick värdeförändringar på fastigheter till 1 082 miljoner kronor (481) och värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick 83 869 miljoner kronor.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 30,97 kronor (23,54).

Integrationen av Klövern följer planen enligt bolaget.
"Aktiviteten på kontorshyresmarknaden var fortsatt hög och detsamma gäller efterfrågan på citynära logistik", skriver bolaget.

Nettouthyrningen var under kvartalet 0. Corem hade en rekordhög nettouthyrning i det fjärde kvartalet. Under den senaste 12-månadersperioden uppgick nettouthyrningen till 119 miljoner kronor. Corem skriver att man arbetar kontinuerligt och oförändrat med att begränsa ränterisken.

– Vi arbetar fokuserat mot målsättningen att komplettera BBB- ratingen från Scope med ytterligare en investment grade-rating från något av de tre stora ratinginstituten senast under 2023. Det innebär att vi alltid behöver prioritera de mest lönsamma och värdeskapande affärerna i kombination med kostnadseffektiv finansiering. För andra kvartalet i rad lyckades vi minska belåningsgraden, nu med ytterligare en procentenhet till 52 procent, skriver vd Eva Landén.

Corem-vd:n skriver också i rapporten att nuvarande stigande inflation, bland annat vad gäller energi och råvaror, skapar viss osäkerhet. Uppgången i inflationen under 2021 har dock en positiv effekt på Corems hyresintäkter under 2022, då 84 procent av bolagets svenska hyresavtal är indexerade mot oktober månads konsumentprisindex (KPI), vilket steg med 2,8 procent.
– Detta innebär en positiv effekt på hyresintäkterna om cirka 90 miljoner kronor under 2022, skriver Eva Landén.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Castellum blir nettoinvesterare framöver om vd:n får välja

Bolag Under tisdagen var det dags för Castellum, med vd Joacim Sjöberg i spetsen, att redovisa hur bolaget presterat under första halvåret. Man är inte klar med försäljningar, samtidigt som det börjar bli dags att öppna plånboken. Inte minst då uthyrningarna behöver skjuts.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige