Image
Christoffer Abramson, vd för Catella.
Christoffer Abramson, vd för Catella. Bild: Catella

Catella förvärvar majoriteten av aktierna i Aquila

Transaktioner Catella har idag ingått avtal om förvärv av 60 procent av aktierna i Aquila Group för cirka 9,6 miljoner euro. Aquila Group består av Aquila Asset Management och fastighetsfondförvaltaren Axipit Real Estate Partners, med totalt 1,4 miljarder euro i förvaltade tillgångar.
Publicerad den 5 Juni 2023

Förvärvet kompletterar Catellas befintliga Corporate Finance-verksamhet i Frankrike och bidrar till den fortsatta tillväxten för koncernens paneuropeiska plattform.

Aquila Group består av Aquila Asset Management, grundat 2010, och fastighetsfondförvaltaren Axipit Real Estate Partners, grundat 2021. Axipit, erbjuder innovativa och differentierande lösningar för både privata och professionella investerare och är under tillsyn av den franska finansmarknadsmyndigheten.

Aktierna förvärvas från den lokal ledningen som kommer att förbli minoritetsaktieägare. Säljarna har rätt till en tilläggsköpeskilling om cirka 1 miljon euro om vissa kriterier uppfylls. Förvärvet finansieras av Catellas eget kapital. Slutförandet av transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas ske under andra halvan av 2023.
– Förvärvet av majoriteten av Aquila innebär att vi får ytterligare en pusselbit på plats i vår tillväxtresa. Aquila är en av de största oberoende aktörerna inom fastighetsförvaltning i Frankrike med hög kompetens, en framstående portfölj och stort nätverk. Förvärvet kommer att ge betydande synergier med våra befintliga verksamheter i Frankrike och övriga Europa, samtidigt som vårt intåg på den franska marknaden för privatinvesterare är av stor strategisk betydelse, säger Christoffer Abramson, vd för Catella.

Frankrike är en av Europas mest attraktiva investeringsmarknader och Aquila Group är en viktig fastighetsförvaltare som är under transformation till att blir en europeisk aktör med 1,4 miljarder Euro i förvaltat kapital och goda vinstmarginaler. Förvärvet kommer att bidra till, och komplettera Catellas befintliga verksamhet och ambition att ytterligare kapitalisera på bolagets starka finansiella position för att expandera till nya verksamheter och marknader.
– Partnerskapet med Catella ger oss extra kraft i vår strategiska resa för att transformeras till en global aktör inom fastighetssparande. Aquila har en framgångsrik historik byggd på lokal expertis, och när vi nu blir en del av Catellas bildar vi ett mycket starkt team, internt inom Europa och på den franska marknaden, säger Jean-Marc Sabiani och Gilles Barbieri, grundare och Managing Partners på Aquila.
– Detta partnerskap är en viktig komponent i vår strävan att ta nästa steg på koncernens lönsamma tillväxtresa och vara en attraktiv partner för investerare globalt. Nu stärker vi vår position väsentligt", säger Christoffer Abramson.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Återvändandet till kontoren efter pandemin: "Sverige sticker ut"

Ekonomi/Finansiering Fastighetsrådgivaren Carousel presenterade nyligen sin marknadsrapport för tredje kvartalet. I rapporten analyserar man bland annat den svenska och nordiska marknaden för kontor och kommersiella fastigheter. Fastighetssverige har intervjuat bolagets partner och grundare, Ma Te, och bett honom ge sin syn på framtidsutsikterna för vår fastighetsmarknad och om det makroekonomiska läget i Sverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige