Image
Peter Wallin, vd för Bonava.
Peter Wallin, vd för Bonava. Bild: Karl Nordlund

Bonava säljer verksamheten i Norge

Transaktioner Bonava har ingått avtal om att sälja verksamheten i Norge till Union Residential Development, en norsk fastighetsfond. Köpeskillingen uppgår till 1,5 miljarder svenska kronor och försäljningen beräknas slutföras senast under det tredje kvartalet 2023. Affären är villkorad av godkännande från den norska konkurrensmyndigheten.
Publicerad den 12 Juni 2023

Den 2 februari 2023 meddelade Bonava att en strategisk översyn av Affärsenheten Norge hade initierats mot bakgrund av verksamhetens låga affärsvolym och ett stort investeringsbehov i byggrätter. Översynen har inkluderat flera alternativ där bolaget har landat i slutsatsen att Affärsenheten ska avyttras i sin helhet. Med försäljningen frigörs både kapital och garantiutrymme, vilket skapar bättre förutsättningar att öka lönsamheten i koncernen. Köparen, Union Residential Development, är en fastighetsfond baserad i Norge, som bygger upp sin verksamhet inom bostadsutveckling.

– Jag är glad över att vi har kunnat träffa detta avtal med Union som innebär att våra duktiga medarbetare får ett nytt hem att bedriva bostadsutveckling i. Affären stärker vår finansiella situation och ger oss bättre möjligheter att uppnå våra fastslagna mål framåt, säger Peter Wallin, vd för Bonava.

Köpeskillingen uppgår till cirka 1,5 miljarder varav 0,8 miljarder kronor betalas när affären slutförs och resterande del lämnas som ett lån till köparen och betalas stegvis, med merparten under 2024 och 2025. Försäljningen kommer att innebära en negativ resultateffekt för Bonava om cirka 0,7 miljarder som kommer att redovisas under det andra kvartalet 2023. Affären är villkorad av godkännande från den norska konkurrensmyndigheten. Existerande avtal med kunder, leverantörer och avtalsparter påverkas inte av försäljningen.

Vid utgången av det första kvartalet 2023 hade Bonava Norge cirka 350 bostäder i produktion och 3 600 byggrätter i landbanken. Från och med det andra kvartalet 2023 kommer enheten att redovisas av Bonava som tillgångar som innehas för försäljning, i det fall att affären ännu inte är slutförd.

Bonava kommer efter avyttringen att bestå av fyra affärsenheter i sex länder: Tyskland, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Omsättningen under 2022 för denna verksamhet var 14,0 miljarder kronor.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige