Image
Peter Wallin, vd för Bonava.

Peter Wallin: "Förr slängde man ut nät och väntade – nu jagar man med pil och båge"

Bolag Fortfarande stora utmaningar, men förbättringar skymtar i vissa av regionernas portföljer. Så kan man sammanfatta vd Peter Wallins ord om årets första kvartalsrapport för Bonava.
– Resultaten ser bra ut vad gäller marginalerna, med några få undantag. Maskineriet funkar.


Bonava gör stort förvärv i Tyskland.

Bonavas delårsrapport: Anpassning till en förändrad omvärld

Bolag Bonava redovisar som väntat lägre omsättning och rörelseresultat. Den 2 februari 2023 meddelade bolaget att man reviderar sina finansiella mål. Nya mål är att rörelsemarginalen minst ska uppgå till 10 procent från 2026. Vidare införs nettoskuldsättningsgrad som inte ska överstiga 1,0x.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava gör om finansiella mål

Ekonomi/Finansiering Bonavas styrelse har idag fattat beslut att göra en revidering av de två finansiella mål som fastställdes 2021. Resultat före skatt och antal sålda bostäder anses ej längre vara relevanta styrmått utan ändras till att koncernens rörelsemarginal ska uppgå till lägst 10 procent på årsbasis från 2026, samt att nettoskuldsättningsgraden inte ska överstiga 1,0x. Övriga fyra strategiska mål kvarstår oförändrade.


Peter Wallin.

Bonava sänker prognosen för byggstarter

Bolag Bonava redovisar lägre intäkter och resultat i tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget sänker sin prognos för antalet byggstarter för helåret 2022.


Peter Wallin.

Bonava förbättrar bruttomarginal och ökar resultat före skatt

Bolag Fler resultatavräknade bostäder med högre marginaler för Bonava.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Här är Bonavas strategiska alternativ till ryska marknaden

Bolag I början av mars meddelade Bonava att verksamheten i S:t Petersburg kommer att avvecklas – men det närmaste året kommer man att färdigställa de 762 bostäder som för närvarande är under produktion. Bolaget tittar på strategiska alternativ till S:t Petersburg och här berättar Fastighetssverige hur bolaget resonerar i sin jakt på att ersätta det ryska tappet.


Peter Wallin, vd för Bonava

Bonava vänder till vinst

Bolag Bonava ökade omsättningen med över 55 procent i det första kvartalet jämfört med året innan. Nettoresultatet vände till att bli positivt under perioden.


Peter Wallin, vd för Bonava

Bonava stänger ner i S:t Petersburg

Bolag Bonava har fattat beslut om att stänga verksamheten i Ryssland.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava förvärvar totalt 550 byggrätter i Leipzig och Berlin

Transaktioner Bonava har tecknat avtal med Reinbau GmbH och Baywobau Baubetreuung GmbH om förvärv av 300 byggrätter i Leipzig i den tyska delstaten Sachsen. Bonava har också tecknat avtal med Pöttinger Wildau GmbH & Co. Dev. I KG om förvärv av 250 byggrätter i Wildau, strax söder om Berlin.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Förändringar i Bonavas ledning

Bolag Bonava har under föregående år, med Peter Wallin som ny vd i spetsen, genomfört en omfattande strategisk genomlysning i syfte att stärka lönsamheten och den finansiella positionen. Arbetet resulterade i en uppdaterad strategi som kommunicerades i slutet av förra året. En förutsättning för att lyckas med de högt uppsatta målsättningarna är att vässa Bonava med rätt kompetens för att ta Bonava vidare i nästa steg på resan. Därför genomförs nu ett antal förändringar i Bonavas koncernledning.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava "underinvesterat" – så ska bolaget nå sina mål

Bolag Tre strategiska fokusområden presenteras på dagens kapitalmarknadsdag.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava: Resultatet före skatt ska fördubblas till 2026

Bolag Högre nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat för Bonava i deras Q3-rapport. I samband med rapporten presenterades även offensiva mål – 2026 ska de fördubblat sitt resultat före skatt till 2,2 miljarder svenska kronor.


Peter Wallin har utsetts till ny vd för Bonava.

Bonava ökar omsättning och rörelseresultat under Q3

Bolag Bonava redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.


Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava säljer tillgångar i Köpenhamn

Transaktioner Bonava har tecknat avtal om att avyttra sin återstående landbank i Köpenhamn, Danmark till Ikano Bolig A/S för en kontant köpeskilling om 545 miljoner svenska kronor. Avyttringen medför en positiv resultateffekt före skatt, inklusive transaktionskostnader, om 226 miljoner svenska kronor under det fjärde kvartalet 2021. Bonava säljer även 62 hyreslägenheter i Hamburg till Warburg-HIH Invest Real Estate.


Peter Wallin, vd på Bonava.

Här ser Bonava störst potential att växa

Bolag Bonavas vd Peter Wallin om hur utträdet från Danmark påverkar bolaget, utmaningarna i Sverige och vilken marknad de ser som det viktigaste benet framöver.


Bonava ser ljust på framtiden – trots längre försäljning

Bolag Bolagets nya vd, Peter Wallin, om den starka efterfrågan i Tyskland, positiva Covid19-effekerna och nya målsättningen.


Peter Wallin har utsetts till ny vd för Bonava.

Peter Wallin ny vd för Bonava

Karriär Peter Wallin, med bakgrund inom Skanska, Ratos och norska Hent, blir ny vd för Bonava.


...Och ändrar om rejält i koncernledningen

Bolag Anders Danielssons ledningsgrupp är klar – fyra stycken får lämna.


Nya roller för flera i Skanskas koncernledning

Karriär Skanska genomför flera ändringar i koncernledningen. Bland annat får Anders Danielsson, Peter Wallin och Pierre Olofsson nya roller.


Caroline Walméus får ny roll på Skanska

Karriär Caroline Walméus har utsetts till Senior Vice President Controlling på Skanska på permanent basis. Hon har sedan februari verkat som tillförordnad SVP Controlling och rapporterar till Peter Wallin, Executive Vice President och Chief Financial Officer på Skanska.