Image

Beslut gör det möjligt att bygga fler bostäder i Sala Backe

Bygg/Arkitektur Kommunstyrelsen och Uppsala Kommun Skolfastigheter AB har lämnat in en begäran om att få avstycka delar av Skomarkarparken, Brantingstorg och Brantingskolans skolgård för att bygga bostäder. För att det ska gå, har plan- och byggnadsnämnden fattat beslut om ett nytt planbesked för området. Det innebär att man kan börja ta fram en detaljplan.
Publicerad den 17 Februari 2017

I sin helhet omfattar beslutet 12 500 kvadratmeter för bostäder. De nya husen ska i gatuplan längs Hjalmar Brantingsgatan och Årstagatan rymma lokaler för handel, service och andra verksamheter.

– Sala Backe är en gammal och omtyckt stadsdel. Nu vill vi stärka området och göra det mer levande med fler bostäder och möjligheter för service och handel, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Skolgården är på 21 845 kvadratmeter och av dem är det drygt en femtedel, som föreslås göras om för bostäder, en idrottshall och lokaler för andra verksamheter. Den del av Skomakarparken som är tänkt att omvandlas till bostäder är idag till stor del en parkeringsplats och en återvinningsstation. Ytan är cirka 3 000 kvadratmeter och föreslås bli bostäder med lokaler för centrumverksamhet i delar av bottenvåningen.

I samma veva görs kommunal mark på Brantingstorg om till så kallad kvartersmark. Det innebär bland annat att fastighetsägarna slipper ansöka om tillstånd för uteservering.

– Vi vill så långt möjligt underlätta för näringsidkarna och deras kunder. Möjligheten att ha en uteservering under sommarhalvåret lockar många kunder och bidrar starkt till en levande stadsdel, säger Erik Pelling.

Brantingskolan har under några år varit stängd och nu pågår en om- och tillbyggnad av skolbyggnaden med målsättningen att öppna skolan för cirka 700 elever från förskoleklass till klass nio hösten 2019. Skolgården blir mindre, men ambitionen är att skapa en skolgård som inbjuder till lek och aktivitet.

– Tanken är att skapa en skolbyggnad som stödjer ett modernt lärande där utemiljön kan användas av elever, men på kvällar och helger av andra som vill träna och aktivitera sig på olika sätt, säger Mikael Malm, projektledare på Skolfastigheter som ansvarar för ombyggnaden av Brantingskolan.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Milstolpe för Kistas stora omvandling när Klövern tar sig an 900 bostäder

Bostäder Med Kista Square Garden och 900 bostäder mitt i centrala Kista så tar Klövern sig an en ofantligt stor omvandling när Ericssons gamla kontor, intill gallerian, ska gå från kontor till bostäder och levande blandstad. Rickard Langerfors, vd för Klövern berättar om det något ovanliga projektet när Fastighetssveriges reporter mötte upp honom på plats i ett soligt Kista.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige