Image
Magnus Andersson.
Magnus Andersson. Bild: Aros Bostad

Aros Bostad: Når mål om produktionsstarter långt före plan

Bolag Aros Bostad visar ett tredje kvartal med hög aktivitet, utökad projektportfölj genom förvärv av byggrätter samt en stark försäljning.
Publicerad den 26 November 2021

Två nya projekt har produktionsstartats under kvartalet och affärsplanens volymmål om bostäder i pågående produktion uppnåddes under kvartalet, två år tidigare än beräknat. Under kvartalet tecknades även avtal om försäljning av två projektfastigheter i Täby och Nacka som hyresrätter.

Magnus Andersson, vd, Aros Bostad:
– Vi levererar ännu ett mycket bra kvartal med starkt rörelseresultat och mycket god försäljning i en stark bostadsmarknad. Genom ytterligare två produktionsstarter har vi uppnått vår målsättning om 800–1 000 bostäder i pågående produktion två år tidigare än planerat i affärsplanen och ser goda möjligheter att fortsätta tillväxtresan med fler bostadsprojekt i egen regi.

Perioden januari – september 2021:
• Enligt segmentredovisningen uppgick nettoomsättningen till 74 435 TSEK (37 442) och resultat från andelar i intresseföretag till 21 865 TSEK (32 172). Totala rörelseintäkter uppgick till 97 921 TSEK (72 029)
• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 39 247 TSEK (27 240) och rörelsemarginalen var 52,7 procent (72,8). Periodens resultat enligt segmentsredovisningen uppgick till 37 120 TSEK (25 445).
• Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 104 266 TSEK (12 778). Enligt IFRS uppgick rörelseresultatet till 45 574 TSEK (-42 115) och rörelsemarginalen var 47,5 procent (neg). Periodens resultat enligt IFRS uppgick till 43 805 TSEK (-43 961). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett, under perioden har bland annat tillträde och vinstavräkning skett av projekt i egen regi Link Järva Krog, vilket innebär ett väsentligt högre resultat jämfört med samma period föregående år.
• Antal, av bostadsrättsköpare, tillträdda bostäder under perioden uppgick till 216 (65), antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 233 (54).
• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 450 (168), antal bokade bostäder uppgick till 77 (76).
• Antal projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 30 (27), varav 8 (7) är under pågående produktion. Projekt Link Järva Krog i Solna och projekt Nockebyn i Bromma har färdigställts under perioden.
• Totalt är 77 procent (53) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Aros Bostad på Branschguiden

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finlä...

Läs mer om Aros Bostad på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige