Image
Bild: Istock

ALM Equity ser dystert på nedskrivningen av tillgångar

Ekonomi/Finansiering Vd:n ser stenar i växellådan och att man bland annat behöver pausa börsnoteringen av Klövern. "Det kan kännas dystert när räkenskaper stängs för året tyngda av nedjusterade tillgångsvärden" skriver Joakim Alm.
Publicerad den 22 Februari 2023

I sitt vd-ord skriver Joakim Alm:
"Alla känner vid det här laget till att 2022 blev ett förfärligt år på flera sätt. Det startade dock med euforisk optimism och kapitalet flödade. Fastighetssektorn njöt av all-time-high-värderingar och all-time-low-yielder. Sen hände allt. Men jag ska undvika att vara branschpapegoja och repetera vad många redan har sagt. Givetvis har våra verksamheter påverkats och vi har fått visa att vi är kreativa även när allt inte är solsken."

Vidare skriver han i rapporten att Klöverns börsnotering får avvakta:
"Klövern har den stora fördelen att de kan anpassa takten med en, i stort sett, obelånad portfölj som möjliggör att de kan avvakta med att bygga tills rimliga yieldnivåer finns. Vi har fått pausa ambitionen att börsnotera Klövern då förutsättningarna på aktiemarknaden inte har funnits till följd av bistrare börsklimat det senaste året. Nu brukar vi inte sitta still i båten och vänta utan ser givetvis på tänkbara alternativ framåt."

Händelser under fjärde kvartalet
ALM Equity frånträdde 23 projekt till Aros Bostad, i enlighet med det avtal som tecknades den 15 augusti. Resterade projekt övergår när de avtalsmässiga förutsättningarna infaller och ALM Equity erhåller ersättning för dessa. Joakim Alm valdes in som styrelseledamot i Aros Bostad och ALM Equitys ägarandel i bolaget uppgår per årsskiftet till 23 procent och innehar konvertibler som efter konvertering ökar ägarandelen till 30 procent.

ALM Equity tillfördes cirka 30 miljoner kronor genom teckning av aktier inom ramen för optionsprogram 2017/2022. Aktiekapitalet ökade med cirka 0,85 miljoner kronor och antalet stamaktier med 85 090 vilket medförde en utspädning om cirka 0,3 procent.

ALM Equity gör en ej kassaflödespåverkande nedskrivning av innehavet i Svenska Nyttobostäder med 810 miljoner kronor vilket innebär en totalt nedjustering om 1 499 miljoner kronor för året. Bakomliggande faktorer är det förändrade omvärldsläget som medför högre kostnader, ökade avkastningskrav och tuffare finansieringsvillkor.

Intressebolaget Klövern AB visar ett negativt resultat drivet av ej kassaflödespåverkande nedskrivningar av tillgångar i årsbokslutet om 1 470 miljoner kronor vilket medför att ALM Equitys resultatandel från intressebolaget får en negativ resultateffekt om 684 miljoner kronor för kvartalet.

Händelser efter kvartalets slut
ALM Equity initierar förändring av Svenska Nyttobostäders kapitalstruktur och finansieringsmodell. Förslaget innebär en omvandling av befintliga preferensaktier till stamaktier samt förändrade villkor för kommande leveranser av fastigheter, innebärande bland annat att investerarnas tillskott för kommande fastigheter sker i form av stamaktier i stället för preferensaktier. Styrelsen i Svenska Nyttobostäder ställer sig positiva till upplägget, nästa steg är att de sammansätter ett fullständigt beslutsunderlag och kallar till en extra bolagsstämma för beslut om genomförande.

Styrelsen föreslår 8,40 (8,40) kr i utdelning kontant per preferensaktie att utbetalas med 2,10 (2,10) kr kvartalsvis. Vidare föreslås att ingen utdelning utgår till stamaktieägarna.

"Det ligger inte för mig att sitta still, vi kommer likt tidigare fortsätta att jobba aktivt med våra innehav framåt för att optimera strukturer och hitta nya möjligheter som skapar värde. Att det fastnar sten i växellådan innebär bara att man måste ta bort den, gasa vidare och anpassa sig efter framtidens möjligheter."

Nettoomsättning, 6 902 miljoner konor (2 096)
Periodens resultat, -576 miljoner konor (3 423)
Avkastning på EK(stamaktie),-10 miljoner konor (54)
Soliditet, 50 procent (54)
Likvida medel, 1 073 miljoner konor (1 954)
Eget kapital, 5 756 miljoner konor (7 154)
Balansomslutning, 11 518 miljoner konor (13 132)

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Neobos strategi framåt: Först avyttring – sedan förvärv

Bolag Fastighetsbolaget Neobo fortsätter minska sina vakanser och öka sin uthyrningsgrad. Däremot redovisar bolaget ett betydligt lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolagets vd, Ylva Sarby Westman, säger till Fastighetssverige: – Vi måste arbeta med alla rader i resultaträkningen om vi ska lyckas.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige