Image

Ökat förvaltningsresultat för Corem

Bolag Corems förvaltningsresultat ökar, men värdeförändringar på derivat och en skattereservering leder till ett minusresultat i halvårsrapporten.
Publicerad den 1 Augusti 2014

Hyresintäkterna uppgick till 313 miljoner kronor (271).

Driftsöverskottet uppgick till 242 miljoner kronor (197).

Förvaltningsresultatet uppgick till 105 miljoner kronor (73).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 11 miljoner kronor (-30) och värdeförändringar på derivat påverkade resultatet med -170 miljoner kronor (158).

Resultat efter skatt uppgick till 6 miljoner kronor (222), motsvarande -0,36 kronor per stamaktie (2,53), efter att resultatet belastats med en reservering om 68 miljoner kronor avseende pågående skatteärende.

Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 405 (211).

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY