Image
Michael Moschewitz.
Michael Moschewitz. Bild: Genova.

Genova kikar på att emittera hybrid – och lösa in preffar

Ekonomi/Finansiering Michael Moschewitz och Co vill stärka bolagets finansiella ställning.
Publicerad den 22 Februari 2021

Genova Property Group har givit i uppdrag åt ABG Sundal Collier och Swedbank att, i egenskap av joint bookrunners, arrangera investerarmöten med start den 24 februari 2021, för att undersöka möjligheten att emittera efterställda gröna hybridobligationer med evig löptid och rörlig ränta med en volym om upp till 700 miljoner kronor, under ett ramverk om 1 250 miljoner kronor. En kapitalmarknads¬transaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Det gröna ramverket har upprättats i enlighet med Green Bond Principles, utformade av ICMA, och har utvärderats av en oberoende tredje part; CICERO Shades of Green.

Det gröna ramverket har fått en "Medium Green"-klassificering. I klassificeringen ingår även en bedömning av relaterad styrning och kontroll av det gröna ramverket. Swedbank har agerat rådgivare avseende upprättandet av det gröna ramverket.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de nya hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket inklusive inlösen av utestående preferensaktier. Förbehållet en lyckad emission av de nya hybridobligationerna kommer dessa att redovisas som eget kapital vilket kommer att stärka Genovas finansiella ställning ytterligare, med det övergripande målet att skapa värde för Genovas aktieägare.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare för transaktionen.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ett år av saknad – så förvaltar Utopia arvet efter Emma Jonsteg

Bolag Den 29:e februari 2020 somnade Emma Jonsteg in efter en längre tids kamp mot cancer. Hon lämnade ett stort tomrum efter sig i arkitekt-Sverige men hennes ande lever fortsatt vidare hos Utopia. Mattias Litström, kreativt ansvarig och medgrundare av Utopia Arkitekter, berättar om sin vän och kollega, sorgen efter hennes bortgång och om arbetet med att förvalta arvet efter henne. – Emma är en ytterst levande figur även fast hon är borta, säger han.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY