Image
Jörgen Eriksson, vd för Catena.
Jörgen Eriksson, vd för Catena. Bild: Catena.

Fortsatt stark utveckling för Catena

Bolag För årets första kvartal visar Catena ett ökande förvaltningsresultat och en fortsatt stabil kassaflödesutveckling.
Publicerad den 30 April 2021

Januari – Mars 2021:
Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 329,4 Mkr (315,1).
Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 258,7 Mkr (249,1).
Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 187,8 Mkr (177,4).
Periodens resultat ökade till 756,4 Mkr (143,8), motsvarande ett resultat per aktie om 19,95 kr (3,81), varav värdeförändringar ingår med 765,1 Mkr (5,4).
Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 276,29 kr (208,16).

Catenas vd Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:
– I takt med att samhället och våra sätt att leva och konsumera förändras krävs ett genomtänkt och väl fungerande logistiskt nätverk som kan hantera gods och varor smart och som kan anpassas när nya behov uppstår. Vi upplever en stark efterfrågan på hållbara och effektiva logistikanläggningar och vi ser samtidigt värdet i att leverera verkligt genomtänkta lösningar för att säkerställa att vi kan ta ansvar över tid.
– Att hålla fast vid vår affärsmodell och nischade inriktning har visat sig vara en framgångsfaktor och det gör att vi kan utveckla vårt erbjudande baserat på kunskap.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige