Image

E-handel diskuteras
på Lokalmarknadsdagen

Lokalmarknadsdagen februari I temaspåret Handel på Lokalmarknadsdagen kommer Svensk Handels chefsekonom Jonas Arnberg att prata på temat: E-handel – hot eller möjlighet?


Få konkurser inom fastighetsservicebranschen

Bolag Företagskonkurserna minskade 2014, jämfört med året innan. Bland de branscher som uppvisade bäst utveckling återfinns fastighetsservice och kontorstjänster, visar UC:s prognos.


Hushållen håller igen efter het sommar

Handel Svensk Handels konsumtionsindikator, Köpsuget, landade på plus 4 i augusti, jämfört med plus 20 i den förra mätningen som gjordes i juni. Av de tillfrågade tror 21 procent att deras konsumtion kommer att öka under den närmaste månaden samtidigt som 17 procent tror att den kommer att minska.


Ny vd för Svensk Handel

Karriär Karin Johansson blir ny vd för Svensk Handel. Hon efterträder Dag Klackenberg, som går i pension.


Handlarnas framtidstro sjunker

Handel Svensk Handels handelsbarometer visar att handlarnas framtidstro sjunker. En tredjedel av handlarna tror på en minskad försäljning framöver. Undersökningen visar också att lönsamheten minskade för många handlare under 2012 jämfört med 2011.


Ny mall för hyrestillägg i köpcentrum

Juridik Svensk Handel och Fastighetsägarna Sverige har tagit fram en mall för avtal om hyrestillägg i köpcentrum. Överenskommelsen reglerar hur butiker och andra hyresgäster i centrumanläggningar ska betala för till exempel bevakning, renhållning och underhåll av gemensamma ytor.


Willys till Entré Båstad

Uthyrning Willys blir den stora livsmedelsaktören på det planerade handelsområdet Entré Båstad.


Svensk Handel bildar konsultbolag

Bolag Svensk Handel har bildat en ny verksamhet, Centra Konsult som på sikt ska bilda ett fristående affärsdrivande dotterbolag. Bolaget ska erbjuda kommuner, detaljhandelsföretag och fastighetsägare sina tjänster inom utveckling och etablering av handeln.