Image

Real Holding säljer Sydfastgruppen

Bolag Real Holding säljer dotterbolaget Real Sydfastgruppen till Sterner Stenhus.


Sterner Stenhus säljer i Ödeshög

Transaktioner Nordic Property Investment har förmedlat två bostadsfastigheter i Ödeshög på uppdrag av Sterner Stenhus Fastigheter. Köpare är Johan och Svante Holding.


Sterner Stenhus köper 23 000 kvadratmeter i Tumba

Transaktioner Sterner Stenhus köper och utvecklar vårdfastigheten Samariten 1 i Tumba. Största hyresgäst är Botkyrka kommun.


Sterner fortsätter köpa i Köping

Transaktioner Sterner Stenhus har i bolagsaffär från Granen köpt fastigheten Köping Midgård 14.


Hallunda centrum får ny ägare

Transaktioner Sterner Stenhus köper Hallunda centrum i Botkyrka.


Kungsleden säljer i Köping.

Sterner köper av Kungsleden

Transaktioner Sterner Stenhus köper handels- och kontorsfastigheten Midgård 12 i centrala Köping av Kungsleden.


Sterners vd till Amastens styrelse

Bolag Elias Georgiadis föreslås ta plats i Amastens styrelse.


Amasten emitterar till 3,25

Transaktioner Amasten tillträder nu beståndet som bolaget köper av Sterner Stenhus och Kvalitena.
En del av köpeskillingen – 81,4 miljoner kronor – erläggs i form av nyemitterade stamaktier i Amasten. Dessa emitteras till en överenskommen teckningskurs om 3,25 kronor.
Samtidigt reviderar Amasten upp sin resultatprognos för 2015.


Amasten på väg att köpa för 500 miljoner

Transaktioner Amasten tecknar avsiktsförklaringar – två separata affärer – om fastighetsförvärv för drygt 500 miljoner.
Samtidigt genomför bolaget en mindre försäljning, om 36 miljoner kronor.