Image
Privat markägande är fortfarande männens område, visar ny statistik.

Privata markägare är fortfarande oftast män

Ekonomi/Finansiering Männen dominerar fortsatt det privata markägandet. Det visar rapporten Markanvändningen i Sverige, som analyserar statistik från SCB och en rad andra myndigheter för att ge en bred och samlad bild av hur marken i Sverige används, planeras och förändras över tid. Av rapporten framgår bland annat att fler än två av tre privata markägare är män.


Julhandeln är i full gång men detaljhandeln trendar ändå nedåt, visar färsk statistisk från SCB.

Nedåtgående trenden fortsätter för detaljhandeln

Ekonomi/Finansiering Detaljhandelns försäljning ökade i oktober, visar ny statistik från SCB. Men på längre sikt pekar utvecklingen fortsatt nedåt. Jämfört med motsvarande månad ett år bakåt har försäljningsvolymen minskat 18 månader i följd.


Tillväxttakten för bostadslån fortsätter minska

Tillväxttakten för bostadslån fortsätter minska

Ekonomi/Finansiering Den årliga tillväxttakten för hushållens bostadslån från monetära finansinstitut (MFI) har minskat varje månad sedan maj 2022. Den årliga tillväxttakten för hushållens lån från MFI var i oktober 0,6 procent och tillväxttakten fortsätter minska för bostadslån samtidigt som den ökar för konsumtionslån, visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.


Startandet av nya lägenheter har störtdykt.

55-procentig minskning av påbörjade lägenheter hittills i år

Bygg/Arkitektur Preliminärt påbörjades byggandet av 20 950 lägenheter under de tre första kvartalen 2023. Det innebär en minskning med 55 procent jämfört med samma period 2022 då 46 533 lägenheter började byggas. Detta visar färsk statistik från SCB.


Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet visar ny statistik från SCB.

Varuhandeln ökar sina lager i tredje kvartalet 2023

Handel Svenska företags lager minskade totalt med 7,4 miljarder kronor i fasta priser under tredje kvartalet 2023, jämfört med föregående kvartal. Företag inom varuhandeln ökade dock sina lager med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet. Störst uppgång hade motorhandeln, där lagret ökade med 1,7 miljarder kronor. Detta visar ny statistik från SCB.


Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex minskade till 7,5 procent i september, säger färsk statistik från SCB.

Septembers byggkostnadsindex fortfarande högt – men lägre än augustis

Ekonomi/Finansiering Byggkostnadsindex för flerbostadshus sjönk med 0,2 procent i september 2023 jämfört med augusti 2023. Men jämfört med september 2022 steg Byggkostnadsindex med 7,5 procent. Motsvarande ökning i augusti låg på 9,0 procent.


Den svenska ekonomin fortsätter att gå relativt trögt.

Ekonomin på tomgång visar SCB:s statistik

Ekonomi/Finansiering De flesta indikatorer pekar sidledes för närvarande. Med detta menas att tillväxten är obefintlig eller svag. BNP-indikatorn har legat på i stort sett samma nivå sedan slutet av 2021. Två ljusglimtar i augusti var industriproduktionen och hushållskonsumtionen som båda steg för andra månaden i rad. Sett över en längre tidsperiod har dock dessa indikatorer haft en svag trend. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.


Hyreshöjningarna 2023 var de största sedan 1994, visar ny statistik från SCB.

SCB: Största hyreshöjningen på 30 år under 2023

Bostäder Hyrorna i hyresrätter har i genomsnitt höjts med 4,1 procent under 2023, visar ny statistik från SCB. Det är den största hyresförändringen sedan 1994.


Fastigheter för 394 miljarder kronor bytte ägare 2022, enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån.

Ny statistik: Fastighetsaffärer för 394 miljarder kronor 2022

Ekonomi/Finansiering Antalet beviljade lagfarter under 2022 var drygt 135 000, vilket är 18 000 färre än för 2021. Exkluderas arv, byten, gåvor och fusioner var det nästan 103 000 lagfarter som hade en redovisad köpeskilling. Den totala köpeskillingen för dessa fastigheter uppgick till nästan 394 miljarder kronor, vilken är 33 miljarder kronor lägre än föregående år. Detta visar ny statistik från SCB.


Byggkostnadsindex steg med 0,3 procent mellan mars och april 2023.

Byggkostnadsindex upp något – steg med 0,3 procent i april

Bygg/Arkitektur Kostnaderna för elkraft sjönk med 47,1 procent jämfört med januari 2023, medan räntekostnaderna steg med 161,3 procent mellan april 2022 och april 2023. Det visar SCB:s rapport Byggkostnadsindex, som också talar om att årstakten för kostnader på armeringsstål sjönk i april.


Här får du mest bostadsyta för årslönen

Sverige I Hofors kommun får köparna mest bostadsrättsyta för lönen. Den genomsnittliga årsinkomsten ger hela 175 kvadratmeter lägenhet. Högst upp på listan över villayta ligger Norsjö. I Västerbottenskommunen ger en årsinkomst på omkring 250 00 kronor så mycket som 117 kvadratmeter bostadsyta. Det visar Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings nya kartläggning av genomsnittliga årsinkomster och bostadspriser under det gångna året.