Image
Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Nyfosa genomför nyemission – avyttrar inte sin andel i Söderport

Bolag Nyfosa genomför riktad nyemission av 17 miljoner stamaktier och tillförs cirka 1,7 miljarder kronor – kvarstår som ägare i Söderport-JV:t efter emissionen.


Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Nyfosa utvärderar alternativ för sitt innehav i Söderport

Bolag Nyfosa har beslutat att utvärdera de strategiska alternativen, inklusive en potentiell avyttring, för sin 50-procentiga ägarandel av Söderport Property Investment.


David Mindus.

David Mindus: "Målet är att tjäna så mycket pengar som möjligt"

Bolag För Fastighetssverige berättar David Mindus, vd på Sagax, mer om det transaktionsintensiva JV:t Söderport, som man äger tillsammans med Nyfosa.


Söderport, ägt av Jens Engwalls Nyfosa och David Mindus Sagax, säljer nu till Nyfosa.

Söderport säljer till Nyfosa

Transaktioner Söderport, som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, avyttrar tio fastigheter till Nyfosa för 214 miljoner kronor.


Torslanda Property Investment äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Sörred 8:4 lokaliserad i Göteborg. Volvo Cars är för närvarande den enda hyresgästen och kontraktet löper till slutet av december 2024.

Spelet bakom miljardaffären i Göteborg

Transaktioner Torslanda Property Investments vd Mattias Rickardsson: "Det här stärker bolagets alla nyckeltal."


Söderport, ägt av Jens Engwalls Nyfosa och David Mindus Sagax, miljardsäljer till Torslanda Property Investment.

Söderport säljer för 2,3 miljarder

Transaktioner Söderport Holding AB, som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, har via dotterbolag avtalat om att överlåta sex fastigheter i Torslanda till det noterade enfastighetsbolaget Torslanda Property Investment AB. Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2,3 miljarder kronor vilket motsvarar externt bedömt marknadsvärde.


Söderport, ägt av Jens Engwalls Nyfosa och David Mindus Sagax, köper för 117 miljoner kronor.

Söderport köper för 117 miljoner kronor

Transaktioner Söderport, som ägs av Nyfosa och Sagax, köper två fastigheter och en i Göteborg, för 117 miljoner kronor.


Söderport, ägt av Jens Engwalls Nyfosa och David Mindus Sagax, köper av ägarbolagen.

Nyfosa och Sagax miljardflyttar till Söderport

Transaktioner Söderport, som ägs till lika delar av Sagax och Nyfosa, köper 15 fastigheter av Sagax och Nyfosa för 1 390 miljoner kronor. Motivet är att skapa en effektivare förvaltning.


Söderport miljardsäljer i Göteborg

Transaktioner Söderport, ett joint venture mellan Hemfosa och Sagax, har avtalat om avyttring av en fastighet i Torslanda, Göteborg, för 979 miljoner kronor.


Kungsleden storsäljer till Hemfosa- och Sagax-JV

Transaktioner Kungsleden fortsätter sin koncentration av fastighetsbeståndet till prioriterade tillväxtmarknader och avyttrar 16 fastigheter för 427 miljoner kronor till Söderport, ett joint venture mellan Hemfosa och Sagax. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta på 102 000 kvadratmeter.


Hemfosa och Sagax överlåter fastigheter till Söderport

Transaktioner Hemfosa och Sagax har avtalat om att överlåta tre fastigheter vardera till bolagens joint venture Söderport Fastigheter. Fastigheterna överlåts för 399 miljoner kronor.


Söderport förlänger med Volvo i Torslanda

Uthyrning Söderport har förlängt hyresavtalen med Volvo Cars kontor och verksamhetslokaler i Torslanda, Göteborg. Söderport kommer även att renovera och modernisera lokalerna.


Söderport säljer för 154 miljoner

Transaktioner Söderport, som Hemfosa och Sagax äger gemensamt, säljer åtta fastigheter i tre separata affärer. Den största affären gäller en fastighet i Hallstahammar som säljs för 113 miljoner kronor.


Kungsleden säljer för drygt en halv miljard

Transaktioner Kungsleden säljer 29 fastigheter i södra och mellersta Sverige för 536 miljoner kronor.


Ikano Bostad köper projekt i Årstaberg av Söderport

Transaktioner Ikano Bostad köper ett bostadsutvecklingsprojekt i Årstaberg, Stockholm, av Söderport för 355 miljoner kronor.


Corem köper i Sätra

Transaktioner Corem köper 7 000 kvadratmeter i Sätra av Söderport för 38 miljoner kronor.


Söderports Volvoaffär godkänd

Transaktioner Söderports förvärv från Volvokoncernen har nu godkänts av Konkurrensverket i Sverige, och bolaget fullföljer förvärvet.


Söderport köper för 1,8 miljarder kronor

Transaktioner Söderport Fastigheter, samägt av Hemfosa Fastigheter och Sagax, förvärvar en fastighetsportfölj till en köpeskilling om 1,8 miljarder kronor.


Söderport säljer bilprovningsfastigheter

Transaktioner Söderport, som ägs av Hemfosa och Sagax, säljer 17 fastigheter omfattande 18 500 kvadratmeter ur det bestånd av bilprovningsfastigheter som Söderport förvärvade 2012.
Därmed har Söderport bara kvar fastigheter i Stockholmsregionen i bilprovningsportföljen.


Söderport köper av Sveafastigheter

Transaktioner Söderport, som ägs till lika delar av Sagax och Hemfosa, köper fem fastigheter i Åkersberga, Stockholm, av Sveafastigheter.