Image
Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.

Studentbostäder i Norden ökar intäkterna

Bolag Studentbostäder i Norden publicerar i dag delårsrapport januari–mars 2023. Under perioden har intäkterna ökat med 33 procent jämfört med första kvartalet 2022 och driftsöverskottet uppgår till 65 MSEK.


Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.

Kraftig ökning av förvaltningsresultatet för Studentbostäder

Bolag Studentbostäder i Norden redovisar ett kraftigt ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.


Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.

Uthyrningsgraden på 99,7 procent för Studentbostäder i Norden

Bolag Under perioden juli-september har intäkterna ökat med 25 procent jämfört med föregående år och resultatet uppgår till 108 miljoner kronor för Studentbostäder i Norden. Bolagets uthyrningsgrad är uppe på 99,7 procent.


Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.

Minskat förvaltningsresultatet för Studentbostäder

Bolag Studentbostäder i Norden redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.


Rebecka Eidenert.

SBS tar in nya pengar – tillför 125 miljoner

Bolag Studentbostäder i Norden har framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 24 970 060 aktier till en teckningskurs om 5,01 kronor per aktie vilket motsvarar Bolagets akties kvotvärde om cirka fem kronor. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget cirka 125 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader till en premie om 30,3 procent gentemot slutkursen för bolagets aktie den 4 juli 2022. Teckningskursen i den riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Arctic Securities. Den riktade nyemissionen tecknades av de befintliga aktieägarna.


Rebecka Eidenert.

SBS: Substansvärdet fortsätter uppåt

Bolag Studentbostäder i Norden redovisar ett rekordresultat om 109 miljoner för Q1. Substansvärdet uppgår till 10,94 kronor per aktie, upp från 10,36 i Q4.


Rebecka Eidenert.

SBS tar in nya pengar – till 25 procents premie

Bolag Studentbostäder i Norden genomför en riktad nyemission om 50 miljoner kronor till en teckningskurs om 10 kronor per aktie.


Sebastian Schönström och Rebecka Eidenert.

Ride bygger 1 043 studentbostäder i Stockholm åt SBS

Bygg/Arkitektur SBS har nu beviljats finansiering för hela projektet där 1 043 studentlägenheter ska byggas i Spånga och därmed uppfyllt villkoret i avtalet med Ride Group.


Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.

SBS köper i Örebro

Transaktioner Studentbostäder i Norden har ingått avtal med Urbano om att förvärva en fastighet med 92 studentlägenheter i Örebro. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 128 miljoner kronor och är uthyrd till studenter som väntas generera årliga hyresintäkter om cirka 5,5 miljoner kronor.


Rebecka Eidenert.

SBS får bygglov för 1 043 lägenheter i Stockholm

Bygg/Arkitektur SBS har beviljats bygglov för 1 043 bostäder i Spånga i Stockholm. Planerad byggstart är. Under 2022 och projektet ska färdigställas i etapper under 2023–2024.


Rebecka Eidenert, vd för SBS.

Ny spelplan för SBS: "Vi får titta på hur vi ska göra"

Bolag Studentbostäder i Norden är ett av bolagen som genomgående utnyttjar investeringsstödet. Nu försvinner stödet och spelplanen blir en annan. Vd Rebecka Eidenert berättar om läget i projektportföljen och frustrationen över svängningarna i politiken.


Rebecka Eidenert.

SBS: Passerar 10 kronor i substansvärde

Bolag Studentbostäder i Norden redovisar ett niomånadersresultat om 179,5 (102,9) miljoner kronor före skatt.


Rebecka Eidenert.

SBS: Bygglov för 442 studentlägenheter i Trollhättan

Bygg/Arkitektur Studentbostäder i Norden har beviljats bygglov för 442 lägenheter i Trollhättan på redan befintliga fastigheter. Totalt omfattar projektet cirka 11 000 kvadratmeter BOA och 442 lägenheter.


Rebecka Eidenert och SBS tar steget in i Norge.

Så ska SBS växa i Norge: "Jätteintressant marknad"

Bolag Studentbostäder i Norden fortsätter sin expansionsresa och sätter ner knappnålen i ett nytt land på etableringskartan. Vd:n Rebecka Eidenert berättar för Fastighetssverige om premiärköpet i Norge, hur man ser på marknaden och om tillväxtplanerna.


Rebecka Eidenert.

SBS gör första köpet i Norge – nyemitterar på 11,40

Transaktioner Studentbostäder i Norden tar steget in i Norge – köper en fastighet med 99 studentlägenheter i Sandefjord.


Patrik Emanuelssons Heba, Mikael Rånes Amasten, Jacob Karlssons K-Fastigheter och Rebecka Eidenerts Studentbostäder i Norden utvecklar alla lägenheter – men de har olika syn på investeringsstödet.

"Behöver gå mycket snabbare" – så använder börsbolagen investeringsstöden

Bygg/Arkitektur Investeringsstödet har utnyttjats för byggande av sammanlagt nästan 50 000 lägenheter, och nyligen föreslog regeringen extra anslag för 2021, då viljan att använda stödet har varit större än väntat. Fastighetssverige har kartlagt hur de börsnoterade bolagen använder stödet – vissa använder det inte alls, medan andra söker stöd för samtliga nybyggnadsprojekt.


Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.

"Man ska ha ont i magen några gånger i månaden"

Bolag Rebecka Eidenert har varit vd för Studentbostäder i Norden sedan december 2020 – hon är därmed den första bland tidigare finalister i Fastighetssveriges utmärkelse Fastighetskvinnan som tagit steget till att bli börs-vd. När den senaste utmärkelsen delades ut torsdagen den 2 september var hon med och berättade och livet som börs-vd och hur hon upplever den snabbväxande resan som Studentbostäder i Norden befinner sig i.


Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.

Studentbostäder gör fyra nyckelrekryteringar – värvar två från Amasten

Bolag Studentbostäder i Norden fortsätter att förstärka organisationen med fyra nyckelrekryteringar inför bolagets expansion. Genom värvningarna tillförs gedigen kompetens och erfarenhet inom hållbarhet, IT/digitalisering samt redovisning, vilket är viktigt inför fortsatt tillväxt och internationalisering.


Studentbostäder i Sverige expanderar till Danmark.

SBS miljardköper i Danmark

Transaktioner Studentbostäder i Sverige expanderar till Danmark, förvärvar nyproduktionsprojekt för cirka 1,6 miljarder kronor med 578 studentlägenheter i Köpenhamn.


Rebecka Eidenert.

SBS köper i Norrköping – planerar 200 bostäder

Transaktioner SBS köper en tomträtt – utvecklar nya bostäder i JV.