Image
Rebecka Eidenert.
Rebecka Eidenert. Bild: SBS Norden

SBS tar in nya pengar – tillför 125 miljoner

Bolag Studentbostäder i Norden har framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 24 970 060 aktier till en teckningskurs om 5,01 kronor per aktie vilket motsvarar Bolagets akties kvotvärde om cirka fem kronor. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget cirka 125 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader till en premie om 30,3 procent gentemot slutkursen för bolagets aktie den 4 juli 2022. Teckningskursen i den riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Arctic Securities. Den riktade nyemissionen tecknades av de befintliga aktieägarna.
Publicerad den 5 Juli 2022

Den riktade nyemissionen om 24 970 060 aktier genomfördes med avvikelse från befintliga ägares företrädesrätt efter beslut av bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2022.

Den riktade nyemissionen tillför Bolaget en likvid om 125 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader och tecknades av de befintliga aktieägarna Aktiebolaget Fastator och Otre Fund LP.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den riktade nyemissionen främst till att finansiera pågående projektutveckling och förvärv.
– Att under rådande marknadsoro anskaffa kapital för att kunna fullfölja pågående nyproduktionsprojekt och slutföra förvärv, visar att våra ägare tror på studentbostaden och oss som bolag. Studentbostaden är en grundsten i demokratin och är lika viktig idag som imorgon, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 24 970 060 till 220 775 803, och aktiekapitalet med cirka 124 851 078,23 kronor till cirka 1 103 885 895,78 kronor. Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga ägare om cirka 11,3 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige