Image
Fågelvy från sydväst över det föreslagna polishuset i Västerås.

Så kan Västerås nya polishus bli – noterade jättar ligger bakom

Bygg/Arkitektur SBB och K2A ska tillsammans uppföra ett nytt polishus i Västerås. Här är planerna för den cirka 47 000 kvadratmeter stora byggnaden.


I Örebro bygger Castellum världens första klimatneutrala polislokal.

Castellum bygger världens första klimatneutrala polislokal

Bygg/Arkitektur I centrala Örebro kommer Castellum att uppföra en kontorsbyggnad med Polisen som hyresgäst. Huset byggs helt i trä och certifieras enligt Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering NollCO2. Målsättningen är att byggnaden ska ha netto-noll koldioxidutsläpp under sin livstid. Projektet beräknas kosta cirka 225 miljoner kronor inklusive förvärvad byggrätt om 15 miljoner kronor och ge en hyresintäkt om 15 miljoner kronor på årsbasis.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB tecknar flera nya hyresavtal

Uthyrning SBB har tecknat nya hyresavtal för cirka 21 100 kvadrat och med ett hyresvärde om cirka 314 miljoner kronor under kontraktstiden. Den största hyresgästen är svenska staten genom Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt en privat vårdoperator. Snittkontraktslängden för de nytecknade kontrakten är 9,8 år.


Per Tängerstad, partner på Capman Real Estate, om polisens etablering i Capmans fastighet på Vintergatan 19 i Eskilstuna.

Efter polis-kontraktet – så kan Capman fylla övriga vakanser

Uthyrning Med Polisen och Assa Abloy som säkrade hyresgäster i den stora fastigheten på Vintergatan 19 i Eskilstuna letar nu fastighetsägaren Capman efter ytterligare hyresgäster att fylla de sista 20 000 kvadratmetrarna med. Fastighetssverige berättar mer om hur Capman jobbar med vakanserna.


Polisen tecknar avtal om att hyra 30 000 kvadratmeter i Eskilstuna.

Capman hyr ut 30 000 kvadratmeter till Polisen

Uthyrning Capman har tecknat avtal om att hyr ut 30 000 kvadratmeter till Polisen i den nya polisstationen man utvecklar i Eskilstuna.


Johan Knaust, vd på K2A, László Nagy Némedi, fastighetschef på Polismyndigheten, och Krister Karlsson, vice vd på SBB.

SBB och K2A tecknar stort avtal om nytt polishus i Västerås

Uthyrning SBB och K2A har via ett, till lika delar, samägt bolag tecknat ett projekteringsavtal med Polismyndigheten i syfte att uppföra ett nytt polishus i Västerås på fastigheten Ångpannan 12. Potentiellt hyresvärde är 630 miljoner kronor.


Intea bygger ny regionledningscentral i Linköping

Uthyrning Regeringen har lämnat sitt medgivande till att ingå ett 15-årigt hyresavtal för en ny Regionledningscentral (RLC) på Garnisonsområdet i Linköping, ägt av Intea Fastigheter AB.


Akademiska Hus bygger hus för polisutbildning i Umeå

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus satsar 165 miljoner kronor i nybyggnationen som dessutom ska ge förutsättningar till effektivare resursutnyttjande och ökad samverkan mellan polisutbildningen och Umeå universitet.


Vasakronan säljer Polisen 2 Arken i Solna för 1 230 miljoner kronor.

Vasakronan miljardsäljer i Solna

Transaktioner Vasakronan säljer för 1,2 miljarder kronor i Solna.


Niam förlänger och nytecknar stort i Solna

Uthyrning Niam förlänger ett hyreskontrakt på 15 600 kvadratmeter i Solna med 14 år. Dessutom tecknar samma hyresgäst sig för ytterligare 2 900 kvadratmeter i fastigheten.


Hemsö tecknar 15-årigt avtal med polisen

Uthyrning Hemsö har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Polismyndigheten i Västerbotten som inkluderar en utbyggnation av polishuset i Umeå. Entreprenaden uppgår till 128 miljoner och utförs av Rekab Entreprenad. Dessutom har Hemsö förlängt ett omfattande hyresavtal med försäkringskassan i Östersund.


Kronofogdemyndigheten fyller upp Polisen 3

Uthyrning Wihlborgs har tecknat ett hyresavtal med Kronofogdemyndigheten om en uthyrning av 1 600 kvadratmeter i fastigheten Polisen 3 i Helsingborg. Inflyttningen sker under hösten 2012. Avtalet löper till utgången av 2018. I och med uthyrningen är Polisen 3 praktiskt taget fullt uthyrd.