Image

Corem köper loss terminal i Veddesta

Transaktioner Corem och NREP bildade 2011 ett gemensamt bolag för att uppföra en terminal i Veddesta för Postnord.
Corem köper nu NREP:s del i bolaget. Fastighetens underliggande värde är 332 miljoner kronor.


Nordic Real Estate Partners rekryterar

Karriär Nordic Real Estate Partners – NREP – har rekryterat sex nya medarbetare på senare tid.


NREP först ut i nya Viared

Bygg/Arkitektur NREP uppför 40 000 kvadratmeter lager för Aditro Logistics i västra Viared i Borås. Det blir den första etableringen på det nya, utvidgade, företagsområdet.


SPP går ur NREP-fond – säljer för 854 miljoner

Transaktioner SPP Fastigheter säljer sina 47,5 procent i NREP Logistics AB för 854 miljoner kronor.


NREP stänger retailfond

Bolag NREP stänger sin Nordic Retail Fund 2. Fonden har nu tagit in 170 miljoner euro i kapital (drygt 1 450 miljoner kronor), vilket ger ett förvärvskapacitet om cirka 340 miljoner euro (drygt 2,9 miljarder kronor).


NREP köper för 280 miljoner

Transaktioner NREP – Nordic Real Estate Partners – har köpt två logistikfastigheter, i Stockholm och Eskilstuna, för 280 miljoner kronor.


NREP köper för kvarts miljard i Arninge

Transaktioner NREP köper en handelsfastighet i Arninge. Köpeskillingen uppgår till 250 miljoner kronor.


NREP rekryterar fyra nya medarbetare

Karriär Nordic Real Estate Partners rekryterar fyra nya medarbetare, bland annat en ny CFO.


NREP-bolag köper Selstor

Transaktioner Pelican Self Storage, som ägs av Nordic Real Estate Partners och M3 Capital Partners, köper selfstorageföretaget Selstor.


NREP köper för 750 miljoner

Transaktioner NREP – Nordic Real Estate Partners – köper i fyra separata affärer logistikfastigheter omfattande sammanlagt 86 000 kvadratmeter för 750 miljoner kronor.


Första köpet för NREP:s andra retailfond

Transaktioner NREP, Nordic Real Estate Partners, har genomfört det första förvärvet i sin NREP Nordic Retail 2 Fund.


NREP tar in dryg miljard till ny fond

Bolag NREP, Nordic Real Estate Partners, har gjort en första stängning i sin retailfond Nordic Retail Fund 2, som blir NREP:s sjätte fond. Totalt har NREP tagit in 121 miljoner euro, motsvarande en dryg miljard svenska kronor.


Lorendal blir CFO på NREP

Karriär NREP, Nordic Real Estate Partners, har rekryterat Marcus Lorendal som CFO.


Corem och NREP bygger terminal

Bygg Corem och NREP - Nordic Real Estate Partners - har genom ett gemensamägt bolag tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Posten AB om uppförandet av en ny terminal i Veddesta norr om Stockholm. Terminalen på cirka 19 000 kvadratmeter kommer att bli Postens största logistikarbetsplats med cirka 450 anställda och beräknas stå klar i slutet av 2013.


NREP bygger 20 000 kvadratmeter logistik

Uthyrning NREP – Nordic Real Estate Partners – bygger en 20 000 kvadratmeter stor distributionscentral för Dahl i Järfälla.


NREP köper mark i Jönköping

Transaktioner NREP Logistics köper fastigheten Flahult 21:44 i Torsvik, Jönköping.
Fastigheten har järnvägsanslutning och NREP menar på att det finns möjlighet att uppföra 60 000 kvadratmeter logistikyta på tomten.


NREP köper för
125 miljoner i Köpenhamn

Transaktioner Nordic Real Estate Partners köper en logistikfastighet i Köpenhamn. Köpeskillingen uppgår till 125 miljoner kronor.


NREP köper för
445 miljoner kronor

Transaktioner Nordic Real Estate Partners (NREP) köper två stora logistikanläggningar om totalt 40 400 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgår till 445 miljoner kronor.