Image

Magnolia Bostad utökar ledningsgruppen

Bolag Magnolia Bostad fortsätter växa och förstärker organisationen med totalt fem personer. Linda Wiman tillträder efter sommaren som chef för affärsområdesutveckling och tar plats i ledningsgruppen, vilken därefter består av sju personer.


Magnolia köper Spendrups gamla fabrik för att bygga bostäder

Transaktioner Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av Spendrups gamla bryggeri, fastigheterna Gambrinus 2 och Gambrinus 4, i Vårby. Magnolia Bostad kommer här driva detaljplan för framförallt bostadsändamål omfattande utveckling av cirka 1 500 bostäder. 


Magnolia utvecklar 700 bostäder i Södertälje

Bostäder Projektet Sländan med drygt 700 nya bostäder i centrala Södertälje är det största byggprojektet i staden på 40 år. I går togs det första spadtaget i etapp ett där Magnolia Bostad utvecklar 441 lägenheter tillsammans med SPP Fastigheter.


Magnolias Slättö-avtal utökas

Transaktioner Magnolia Bostads ramavtal är nu inte längre villkorat av att Slättö får finansiering och avtalet har utökats från minimum fem miljarder kronor till sju miljarder kronor.


Minskat resultat när Magnolia laddar för framtiden

Bolag I sin kvartalsrapport redovisa Magnolia minskad nettoomsättning och minskat resultat. Genom en fördubblad byggrättsportfölj ser man dock möjligheter till tillväxt och förbättrat resultat under 2017.


Magnolia säljer 130 lägenheter i Södertälje

Transaktioner Magnolia Bostad säljer etapp två av projektet Sländan i centrala Södertälje omfattande cirka 130 lägenheter.


Magnolia köper av Jernhusen i Tumba

Transaktioner Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastigheten Tumba 7:241 i Botkyrka kommun. Fastigheten omfattar cirka 238 000 kvadratmeter mark och Magnolia Bostad kommer här att driva detaljplan för framför allt bostadsändamål.


Förlikning i Magnoliatvist i Uppsala

Juridik Magnolia Bostad och Bergsporten AB har nått en överenskommelse om förlikning i projektet Huvudkontoret i Uppsala.


"Om vi är på huvudlistan får vi en annan bas som kan investera"

Bolag När Magnolia Bostad nu har godkänts för listning på Nasdaq First North Premier är de ett steg närmare målet - att notera sin aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista.


Magnolia ett steg närmare huvudlistan

Bolag Efter att ha handlas på Nasdaq First North sedan 9 juni 2015 har Magnolia Bostad nu ansökt om och godkänts för listning på Nasdaq First North Premier. 


Newsec förvaltar Stinsen

Bolag Newsec har slutit avtal med de nya ägarna Alecta och Magnolia Bostad om att fortsätta förvalta köpcentrumet Stinsen i Solna.


Magnolia höjer utdelning till 1,75

Bolag Magnolia Bostad redovisar ett något lägre resultat än föregående år, men höjer utdelningen till 1,75 kronor per aktie (1,00).


Magnolia Bostad köper tomträtter i Bredäng

Transaktioner Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av tomträtterna till fastigheterna Vita Liljan 3, Vita Liljan 4 och Utile Dulci 2 i Bredäng, Stockholm. Fastigheterna omfattar cirka 19 000 kvadratmeter mark och Magnolia Bostad kommer fortsätta arbetet med att driva detaljplan för att uppföra mellan 700 och 800 bostäder. 


Magnolia storrekryterar – plockar in tio personer

Bolag Magnolia Bostad förstärker organisationen med totalt tio personer. Rekryteringarna görs för att kunna säkra fortsatt tillväxt i projektportföljen och för den planerade flytten till Nasdaq Stockholm under våren 2017.


Magnolia köper fastighet i Upplands Väsby

Transaktioner Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastigheten Grimsta 5:2 i Upplands Väsby bestående av 21 000 kvadratmeter mark.


JM köper av Magnolia i Uppsala

Transaktioner JM köper fastigheten Kungsängen 44:1 på Kungsgatan 66 i centrala Uppsala, där Slotts Senapsfabrik tidigare haft sin verksamhet.


Magnolia och Alecta köper köpcentrum via gemensamt bolag

Transaktioner Magnolia Bostad och tjänstepensionsbolaget Alecta har via ett gemensamt bolag köpt köpcentret Stinsen i Sollentuna för cirka 700 miljoner kronor. Säljare är CBRE Global Investors.


Lidjan om storaffären med Slättö

Bolag Bilfritt boende, större byggrättsportfölj, storaffär med Slättö – och stigande börsvärde. Det händer mycket kring Magnolia Bostad – vd:n Fredrik Lidjan kommenterar den senaste nyhetsutvecklingen.


Slättö köper för fem miljarder av Magnolia

Transaktioner Magnolia Bostad har tecknat ramavtal med Slättö. Samarbetet innebär att Slättö förvärvar bostadsprojekt av Magnolia Bostad till ett värde av minst fem miljarder, vilket succesivt kan komma att öka till 14 miljarder kronor. Projektportföljen är koncentrerad till Stockholm, Uppsala och Öresundsregionen. 


Magnolia Bostad får markanvisning i Lund

Bygg/Arkitektur Magnolia Bostad får markanvisning för 275 lägenheter i Lund