Image

Magnolia köper Svenska Vårdfastigheter

Bolag Magnolia Bostad har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Svenska Vårdfastigheter till en köpeskilling om 300 miljoner kronor. Förvärvet är avsett att ge Magnolia Bostad kapacitet att bli en ledande aktör inom utveckling av vårdfastigheter.
Publicerad den 16 Juni 2017
Fredrik Lidjan. Bild: Magnolia Bostad
Fredrik Lidjan.

Genom förvärvet ska Magnolia Bostad tydligare etableras inom utveckling av vårdboenden samtidigt som erbjudandet till kommuner och investerare breddas. Avsikten är att ta tillvara potentialen i bolagets befintliga portfölj och komplettera satsningen som redan görs inom vårdboenden med ytterligare projekt, kompetens och medarbetare.

– Förvärvet bidrar till en ökad social hållbarhet och tar oss ytterligare ett steg närmare mot att bli en samhällsutvecklare, samt leder till ytterligare riskminimering och synergieffekter vad gäller vår organisation, kostnader och samarbeten med kommuner. Svenska Vårdfastigheters betydande portfölj och kompetens tillsammans med Magnolia Bostads befintliga verksamhet ger oss kapacitet att bli en ledande aktör inom vårdfastigheter, säger Fredrik Lidjan, vd på Magnolia Bostad.   

Köpeskillingen uppgår till 300 miljoner kronor och finansieras med eget kapital och lånat kapital. Tillträde är beräknat till juli 2017 och villkorat av att Svenska Vårdfastigheter AB:s huvudsakliga långivare är positiva till ägarförändringen.

Den förvärvade portföljen omfattar tolv projekt omfattande cirka 70 700 kvadratmeter BTA fördelat på cirka 825 lägenheter. Projekten har bedömda produktionsstarter jämnt fördelade på de kommande 24 månaderna. I och med förvärvet kommer åtta medarbetare från Svenska Vårdfastigheter att följa med till Magnolia Bostads organisation, inklusive vd Dan T. Sehlberg, som Affärsområdesansvarig Vård samt vice vd Petter Hallenberg, som Affärsutvecklingschef Vård. 

Svenska Vårdfastigheter AB, som grundades av Dan T. Sehlberg och Ulf Adelsohn 2009, är moderbolag i en koncern vars verksamhet består i att uppföra och långsiktigt äga boenden för äldre med fokus på vård och omsorg. Inom koncernen bedrivs i dag tolv projekt varav några i form av samriskföretag. Koncernens omsättning för 2016 uppgick till drygt 126 miljoner kronor, och rörelseresultatet uppgick till 49 miljoner kronor. Koncernens balansomslutning uppgick till drygt 147 miljoner kronor. Förvärvet bedöms ha en positiv påverkan på Magnolia Bostads vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

– Affärsområdet vårdboenden passar bra in i vår hyresrättsmodell då vi, likt vid utveckling av hyresrätter, på ett tidigt stadium säljer projekten genom forward funding till en långsiktig ägare. Förvärvet innebär att vi kan etablera ett nytt affärsområde på ett tryggt och säkert sätt eftersom det redan finns en fungerande affär på plats. Dessutom är en stor del av Svenska Vårdfastigheters projektportfölj belägen i våra befintliga geografiska områden inklusive Stockholm, Helsingborg och Göteborg, säger Fredrik Lidjan.

– Sveriges kommuner föredrar breda program och ett dedicerat samhällsbyggande. Genom denna affär blir vårt fokuserade vårderbjudande en del av en mycket stark helhet. Tillsammans med Magnolia Bostad kan vi fortsätta att bygga social infrastruktur, men nu i kombination med bostäder och hotell. säger Dan T. Sehlberg, vd på Svenska Vårdfastigheter.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Hovrätten: Skottlossning och termosbomber är inte skäl till vräkning

Juridik Besittningsrätten ska vara stark. Men hur stark får den vara? Den frågan kan man ställa sig efter Svea hovrätts dom där MKB försökt vräka en hyresgäst i Malmö. De boende i lägenheten har kopplingar till kriminella nätverk konstaterar både hyresnämnden och hovrätten. Trots det tolkas hyreslagstiftningen som att det inte går att vräka hyresgästerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige