Image

Wästbygg får order av Magnolia

Bygg/Arkitektur Magnolia Bostad har tecknat avtal med Wästbygg om byggnation av 90 lägenheter i Sollentuna. Entreprenadsumman uppgår till 114 miljoner kronor exklusive moms.


Rörelseresultat på 53,8 miljoner i Magnolias första rapport

Bolag Magnolia Bostad redovisar ett rörelseresultat på 53,8 miljoner kronor (-2,2) för Q2 i bolagets första rapport som noterat bolag.


Magnolia Bostad säljstartar i Märsta

Bolag Magnolia Bostad har inlett försäljningen av projektet Valsta Torg, 42 bostadsrätter invid Valsta Centrum i Sigtuna kommun.


Magnolia Bostad köper i Orminge Centrum

Transaktioner Magnolia Bostad köper fastigheten Nacka Orminge 52:1 (Hantverkshuset) av Carnifex AB. Fastigheten utgör en del av Orminge Centrum som på sikt ska inrymma cirka 1 000 nya bostäder. På fastigheten finns i dag en byggnad med 6 300 kvadratmeter uthyrningsbar yta med bland andra Willys som hyresgäst.


Magnolia köper mark för bostäder i Arlöv och Lund

Transaktioner Magnolia Bostad har tecknat avtal med en dansk aktör som ska leda till 650 nya bostäder i Skåne.


Magnolia bygger i Helsingborg – säljer till Alecta

Transaktioner Magnolia Bostad ingår marköverlåtelseavtal med Helsingborgs kommun för byggnation av 287 hyreslägenheter på fastigheten Slagan 1. Samtidigt tecknar Magnolia avtal med Alecta om försäljning av hyresrätterna. Avtalet bygger på ett överenskommet fastighetsvärde vid färdigställande om 424 miljoner kronor. Marköverlåtelseavtalet förväntas vinna laga kraft inom fyra veckor, vilket är en förutsättning för affären.


Andreas Rutili, grundare och styrelseledamot, Fredrik Holmström, grundare och styrelseordförande samt Fredrik Lidjan, verkställande direktör, ringer i klockan i samband med att handeln inleddes på tisdagen.

Neråt för Magnolia första dagen

Bolag På tisdagen inleddes handeln med Magnolia Bostads aktie på First North.
Aktien handlades mestadels under emissionskursen på 38 kronor.
I slutet av dagen handlades den för 37,70 kronor.


Priset fastställt för Magnolia-aktien

Bolag Priset för Magnolia Bostads aktie på First North har fastställts till 38 kronor.


Magnolia väljer byggbolag i Uppsala-projekt

Bygg/Arkitektur Magnolia Bostad har gett BOX Bygg i uppdrag att bygga 90 bostadsrättslägenheter i centrala Uppsala. Kontraktet är värt 187 miljoner kronor.


Magnolia noteras 9 juni

Bolag Magnolia Bostad genomför en ägarspridning och noteras på First North. Planerad första handelsdag är den 9 juni.


Ytterligare ett bolag siktar på börsen

Bolag Börsrusningen fortsätter sedan ytterligare ett bolag siktar på notering och handelsstart redan nästa månad.


Magnolia köper av Sigtunahem

Uthyrning Magnolia Bostad 42 bostadsrätter under uppförande i anslutning till Valsta centrum och mark vid Märsta pendeltågsstation där man planerar att uppföra 180 lägenheter. Säljare är Sigtunahem.


Avspark för 266 hyresrätter i Norrköping

Bygg/Arkitektur I går inleddes ett av Norrköpings hittills största bostadsprojekt. NCC och Magnolia Bostad bygger 266 hyresrätter på den tidigare träningsplanen vid Nya Parken.


Byggstart för stort bostadsprojekt i Norrköping

Bygg/Arkitektur I morgon tas det första spadtaget för ett av Norrköpings största bostadsprojekt någonsin. De 266 lägenheterna byggs av NCC tillsammans med Magnolia Bostad.


Ny styrelsemedlem i Magnolia Bostad

Bolag Den nye styrelsemedlemmen har lång erfarenhet från finans- och fastighetsbranschen, både i Sverige och utomlands.


Magnolia vinner markanvisningstävling i Bålsta Centrum

Bygg/Arkitektur Magnolia Bostad, i samarbete med Ettelva Arkitekter, har utsetts till vinnare i en markanvisningstävling i Bålsta Centrum, Håbo kommun i norra Storstockholm. Markanvisningen, med en totalyta om 20 800 kvadratmeter, avser produktion av cirka 300 bostäder och Bålstas nya resecentrum.


Magnolia växer med tolv personer

Bolag Magnolia Bostad växer och har rekryterat hela tolv personer, bland annat en CFO och vice vd.


Fredrik Lidjan ny vd för Magnolia Bostad

Karriär Fredrik Lidjan tillträder i dag som vd för Magnolia Bostad. Han efterträder Andreas Rutili, som vid årsstämman i april tar plats som ledamot i bolagets styrelse.


Magnolia hyr ut till Stockholms stad

Uthyrning Magnolia Bostad har tecknat ett 4,5-årigt avtal med Stockholms stads utbildningsförvaltning om uthyrning av 5 600 kvadratmeter i fastigheten Instrumentet 2 på Jakobsdalsvägen 17 i Aspudden/Hägersten.


Magnolia emitterar obligationslån om 200 miljoner

Ekonomi/Finansiering Magnolia Bostad har framgångsrikt slutfört en obligationsemission om 200 miljoner kronor till ett antal institutionella och privata investerare i Sverige. Intresset för obligationslånet var mycket stort och erbjudandet övertecknades mer än tre gånger, trots en förkortad anmälningsperiod.