Image

Magnolia Bostad säljer projekt i Åre

Transaktioner Magnolia Bostad har tecknat avtal om avyttring av samtliga aktier i Åre Real Estate. Köpare är Svenska Husgruppen, ett företag som Magnolia Bostad äger till 45 procent.


Tecknar avtal för 600 bostäder i Sundsvall

Bygg/Arkitektur Magnolia Bostad har tecknat ett markanvisningsavtal med det kommunala bolaget Norra Kajen AB. Avtalet avser cirka 600 bostäder i det centralt belägna hamnområdet Norra Kajen i Sundsvall.


Magnolia säljer 345 hyresrätter i Helsingborg

Transaktioner Magnolia Bostad ingår marköverlåtelseavtal med Helsingborgs kommun gällande Antikvarien 1 och Arkeologen 1 i Maria station. Samtidigt säljer man de 345 hyresrätter som ska utvecklas på fastigheterna. Affären avser ett totalt fastighetsvärde vid färdigställande om cirka 550 miljoner kronor.


Magnolia tecknar avsiktsförklaring med Helsingborg

Bolag Magnolia Bostad och Helsingborgs kommun har tecknat en avsiktsförklaring som innebär att samarbete kring utvecklingen av nya hyresrätter med rimliga hyror.


Magnolia tecknar samarbetsavtal med Västerkulla Hotell

Bolag Avtalet, som tecknades den 14 mars, innebär att Västerkulla Hotell Holding har möjlighet att förvärva de hotell som Magnolia Bostad utvecklar. Västerkulla Hotell ägs av bland andra LO och Östersjöstiftelsen.


Magnolia Bostad växer i Stockholm och Helsingborg

Bolag Magnolia Bostad utökar organisationen i Stockholm och Helsingborg med sju personer inom projektledning, affärsutveckling, marknad och ekonomi.


Magnolia Bostad vill bygga hotell i Sundsvall

Bygg/Arkitektur Magnolia Bostad har lämnat in en intresseanmälan för att bygga ett hotell i inre hamnen i Sundsvall.


Magnolia delar ut en krona

Bolag Magnolia redovisar ett resultat per aktie på 1,77 kronor (1,46) för Q4 och 7,60 kronor för helåret (0,95).
Utdelningen föreslås bli 1,00 krona (0,20) per aktie.


Magnolia totalrenoverar bostäder på Södermalm

Bostäder Totalrenoveringen av projektet M6 vid Hornstull på Södermalm i Stockholm är i full gång, och 54 av de 55 bostadsrätterna är sålda.


Magnolia häver avtal rörande projekt i Uppsala

Bostäder Projektet Huvudkontoret med 90 bostadsrättslägenheter som förvärvats av Magnolia Bostad ska fortsatt ägas av säljaren av fastigheterna, Bergsporten AB.


Magnolia Bostad i affärer för 1,5 miljarder

Transaktioner Magnolia Bostad säljer framtida bostäder i Uppsala och Helsingborg. Det totala slutliga fastighetsvärdet uppgår till 1 550 miljoner kronor.


Magnolia köper mark – säljer redan bostäderna

Bygg/Arkitektur Magnolia Bostad köper ett markområde i Nyby, Gamla Uppsala, där bolaget ska uppföra cirka 400 lägenheter.
Magnolia tecknar samtidigt avtal om försäljning av 325 av lägenheterna till SEB:s bostadsfond Domestica.
Serneke har fått byggordern – bolagets första i Uppsala – värd 395 miljoner kronor.


SPP tillträder Magnolias projekt i Limhamn

Bygg/Arkitektur SPP Fastigheter AB tillträder det markområde i Limhamns läge i Malmö som Magnolia Bostad köpte i början av december.


Magnolia köper byggrätter i Limhamn

Transaktioner Magnolia Bostad köper cirka 280 byggrätter av NCC Boende AB i Limhamns läge i Malmö. Samtidigt tecknar bolaget avtal om försäljning av samtliga hyresrätter som ska utvecklas på fastigheterna.


Magnolia säljer bostadsrätter i Karlstad

Bostäder I dag inleder Magnolia Bostad försäljningen av projektet Kanikenäsholmen, med 92 bostadsrätter i sydöstra Karlstad.


Resultat präglat av stark försäljning och rekrytering

Bolag Magnolia Bostad redovisar för det tredje kvartalet 2015 ett rörelseresultat om 61,6 (0,0) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgår till 51,8 (–6,4) miljoner kronor.


Magnolia får markanvisning i Norrtälje

Bygg/Arkitektur Magnolia Bostad har fått en markanvisning i den nya stadsdelen Lommarstranden i Norrtälje, om cirka 200 bostäder.


Magnolia bygger bostäder i Knivsta

Bostäder Magnolia Bostad ingår markanvisningsavtal med Knivsta kommun avseende 200 bostäder samt lokaler.


Magnolia rekryterar sju – öppnar i Helsingborg

Karriär Magnolia Bostad rekryterar sju personer, fem till huvudkontoret i Stockholm och två till ett nyöppnat lokalkontor i Helsingborg.


Clas Hjorth till Magnolia Bostad

Karriär Magnolia Bostad rekryterar Clas Hjorth som ansvarig för hotellutveckling. Hans första projekt blir att leda arbetet med utvecklingen av ett nytt hotell i Frihamnen, Göteborg.