Image

Kungsleden säljer till Lumaf

Transaktioner Kungsleden säljer en industrifastighet i Umeå till Lumaf Förvaltning AB för 82 miljoner kronor.


Kungsleden säljer för 385 miljoner kronor

Transaktioner Kungsleden säljer en fastighet i Karlskrona. Köpeskillingen uppgår till 385 miljoner kronor.


Klartecken för Kungsleden-försäljning

Transaktioner Som vi berättade här i nyhetsbrevet den 12 september i år skulle Kungsleden genomföra en försäljning av två kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om 279 miljoner kronor till St Erik Markutveckling, ett helägt bolag till Stockholms stad. Försäljningen har varit villkorad av godkännande i Stockholm Stads kommunfullmäktige. Affären är nu ovillkorad och kan därmed slutföras.


Hemsö köper i Täby

Transaktioner Hemsö köper tre vårdfastigheter i Täby av Besqab för 52 miljoner kronor.


Hemsö köper för 71 miljoner kronor

Transaktioner Hemsö köper en skolbyggnad i Krokslätt strax söder om centrala Göteborg, för 71 miljoner kronor.


Kungsleden: Bästa bruttot hittills

Bolag Kungsledens bruttoresultat för tredje kvartalet på 548 miljoner kronor är Kungsledens högsta kvartalsresultat någonsin.
Samtidigt tyngs rapporten av negativa värdeförändringar i de finansiella instrumenten. Resultatet efter skatt landar på -173 miljoner kronor (180).


Fredagslunk på Kefrenauktionen

Transaktioner KEFREN Fredagen var en relativt lugn dag på Kefren-auktionen då fastigheter för drygt 140 miljoner kronor såldes. Av de 140 miljonerna stod Hemfosas affärer för drygt 81.


Kefren: ”Vi har haft en ohållbar situation”

Transaktioner KEFREN Ramirent köpte fastigheten där det egna huvudkontoret ligger, i Kärra, Göteborg.
Köpeskillingen var långt över värderingen.
- Vi har haft en ohållbar situation med hyresvärden och kände att vi måste få kontroll över fastigheten, säger Ramirents vd Peter Dahlsten till Fastighetssverige.
Här har ni alla gårdagens affärer – Hemfosa dominerade också i går – och de fastigheter som ropas ut i dag.


Erséus: ”Hade hoppats på några fler”

Transaktioner KEFREN Kungsleden köpte den högst värderade fastigheten på gårdagens Kefren-auktion, för 132 miljoner kronor.
- Vi hade hoppats på några fler, säger vd Thomas Erséus till Fastighetssverige.


Fastighetsbolag har bästa ir-webben och delårsrapporten

Event Aktiespararna och Kanton har utsett de bästa årsredovisningarna och ir-webbplatserna.
Ett fastighetsbolag var i topp på båda listorna.
Se fastighetsbolagens placeringar här.


Stockholms stad köper för 279 miljoner

Transaktioner St Eriks Markutveckling, ett helägt dotterbolag till Stockholms stad, köper två kommersiella fastigheter av Kungsleden för 279 miljoner kronor.


Kungsleden i storuthyrning i Slagsta

Uthyrning Kungsleden hyr ut 15 000 kvadratmeter vid Slagsta Strand. Hyresvärdet uppgår till 13 miljoner kronor.


Hemsö utnyttjar option i Väsby

Transaktioner Hemsö köper Peabs andel i joint venture-bolaget som har uppfört en gymnasieskola i Upplands Väsby.
Hemsö har haft en option på affären sedan den gjordes upp i maj 2009, och utnyttjar nu optionen.


Svagt uppåt för Kungsleden

Bolag Kungsleden resultat ökar något för årets andra kvartal.


Hemsö köper av Kungsleden

Transaktioner Hemsö köper tre fastigheter av Kungsleden, som äger 50 procent av Hemsö. Det underliggande värdet är 152 miljoner kronor.


”Mallen för en fastighet med många möjligheter”

Transaktioner Kungsleden köper en fastighet för 194 miljoner kronor.
- En fastighet som torde vara mallen för en fastighet med många möjligheter, kommenterar vd Thomas Erséus.


Kungsleden köper till elva
procents direktavkastning

Transaktioner Kungsleden köper en kommersiell fastighet i Motala. Köpeskillingen uppgår till 52 miljoner kronor och direktavkastningen landar på elva procent.


Värdeförändringar höjer Kungsledens resultat

Bolag Kungsleden redovisar ett resultat före skatt på 551 miljoner kronor för årets första kvartal (36). Efter skatt landade resultatet på 406 miljoner kronor (58), motsvarande tre kronor (0,40) per aktie.
Den kraftigt ökade vinsten förklaras främst av värdeökningar på fastigheter på 192,9 miljoner kronor (12,1) och finansiella instrument på 262,2 miljoner kronor (-92,3).


Kungsleden köper av Brinova

Transaktioner Kungsleden köper en fastighet i Upplands Väsby av Brinova för 97 miljoner kronor.
Direktavkastningen uppgår till 7,4 procent.


Miljardbolag i konkurs

Bolag Ett företag med svenska fastigheter för fem miljarder kronor har begärts i konkurs.