Image

Heba väljer Viktor Hanson för grön nyproduktion i Gubbängen

Bygg/Arkitektur Heba har valt Viktor Hanson Byggnads AB för nyproduktionen av hyreslägenheter i Gubbängen.


Förbättrade siffror från Heba

Bolag Heba redovisar en ökning av förvaltningsresultatet med 13 procent.


Heba köper äldreboende

Transaktioner Heba, som är inriktat på hyresbostäder, breddar sig och köper nu ett äldreboende för 144 miljoner kronor.


Hebas förvaltningsresultat upp elva procent

Ekonomi/Finansiering Heba presenterar en stark rapport för 2013.


Heba och Skanska samarbetar i Norra Djurgårdsstaden

Bygg/Arkitektur Heba har slutit avtal med Skanska om att gemensamt utveckla kvarteret Balkonghusen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.
Avtalet omfattar i första fasen en projektering av två flerbostadshus med ett 70-tal hyresrättslägenheter.


Heba bygger i Gubbängen

Bygg/Arkitektur Heba planerar att bygga två lågenergihus med sammanlagt 56 lägenheter strax intill Gubbängens tunnelbanestation.


Heba renoverar i Lidingö

Bygg/Arkitektur Heba renoverar lägenheter i Lidingö.


Förbättrat från Heba

Bolag Hebas förvaltningsresultat för det andra kvartalet uppgick till 26 miljoner kronor (22,7). Ökningen är i huvudsak hänförlig till färdigställd nyproduktion i Råcksta samt färdigställda Rot-projekt vid Gullmarsplan.


Förbättrat från Heba

Bolag Ökade hyresintäkter och värdeökningar höjer Hebas Q1-siffror.


Förbättrat från Heba

Bolag Heba levererade sitt bästa förvaltningsresultat hittills under 2012, substansvärdet steg med sex kronor per aktie. Utdelningen höjs med en tioöring.


Heba: Tjänar 118 miljoner på sänkt bolagsskatt

Bolag Om regeringen, som planerat, sänker bolagsskatten till 22 procent innebär det att Hebas uppskjutna skatteskuld minskar med 118 miljoner kronor.
Heba ökar nu investeringstakten i nyproduktion och rotprogram.


Heba anställer projektansvarig

Karriär Thomas Olsson har anställts som projektansvarig för företagets rot-renoveringar och kommer att förstärka Hebas fastighetsutvecklingsgrupp.


Heba säljer till Magnolia

Transaktioner Heba säljer fastigheten kvarteret Muttern 6 på Södermalm till Magnolia Bostads AB för 94 miljoner kronor.


Heba bygger i Annedal

Bygg Heba tar nu första spadtaget till 85 hyreslägenheter i Annedal, Stockholm.


Heba höjer prognos

Bolag Heba kom med en positiv Q2-rapport i går, och höjer helårsprognosen för förvaltningsresultatet.


Förbättrat resultat för Heba

Bolag Heba redovisar ett förbättrat resultat för årets tre första månader jämfört med motsvarande period förra året.


Heba bygger i Annedal

Bygg Heba bygger 85 nya hyreslägenheter i kvarteret Agnes Cecilia i Annedal, Stockholm.
Peab har bygguppdraget.


Sänkt resultat men extrautdelning från Heba

Bolag Heba redovisar ett resultat efter finansiella poster på 5,3 miljoner kronor (98,6). Men en extrautdelning om 0,10 kronor föreslås.


Börs-vd till Galärens styrelse

Karriär Galären förstärker sin styrelse med två personer med lång erfarenhet från bank- och fastighetssektorn. En av dem är vd för ett börsbolag.


Heba och Akademiska Hus skapar lägenheter i Solna

Bygg Heba och Akademiska Hus har tecknat en avsiktsförklaring i syfte att tillsammans med Solna kommun upprätta detaljplan för student- och gästforskarbostäder och lokaler för kontor och undervisning på Karolinska Institutets campus i Solna.