Image
Hebas bostadsplaner på Campus Solna stoppas.

Tvärnit för Hebas
bostadsplaner på Campus Solna

Bostäder Akademiska Hus har beslutat att tillsammans med Karolinska Institutet utreda möjligheterna att i egen regi bygga 400 nya forskarbostäder inom Campus Solna. Beslutet grundar sig på finansdepartementets förtydligande av Akademiska Hus uppdrag gällande byggande och ägande av studentbostäder. Detta innebär att de tidigare intentionerna att låta Heba bygga uppemot 400 nya bostäder på området stoppas.


Heba renoverar 42 lägenheter i Västberga

Bygg/Arkitektur Heba genomför en omfattande renovering och ombyggnad av fastigheten
kvarteret Lacktråden 8 i Västberga. Ombyggnadsarbetena omfattar tre byggnader med sammantaget 42 lägenheter.


Hebas förvaltningsresultat upp åtta procent

Bolag Heba redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 8 procent för 2014.
Utdelningen höjs till 1,30 kronor (1,20).


Heba investerar 430 miljoner kronor i Huddinge

Transaktioner Heba köper ett bostadsprojekt av Skanska Hyresbostäder i Flemingsbergsdalen i Huddinge.


Heba rekryterar förvaltningschef från Savills

Karriär Heba har rekryterat en ny förvaltningschef. Hon kommer närmast från Savills Förvaltning.


Heba: Förvaltningsresultat 30 miljoner

Bolag Hebas förvaltningsresultat för tredje kvartalet uppgick till 30 miljoner kronor (28,9).


Heba byggstartar i Gubbängen

Bygg/Arkitektur Heba tar i dag det första spadtaget för 57 hyreslägenheter i Gubbängen. Viktor Hanson Byggnads AB är totalentreprenör.


Stabilt från Heba

Bolag Heba presenterar en stabil rapport för årets första halvår.


Skanska bygger för Heba

Bygg/Arkitektur Heba Fastighets AB har slutit avtal med Skanska om byggnation av 72 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden. Avtalet utgör en fortsättning på det projekteringssamarbete som inleddes i höstas.


Heba väljer Viktor Hanson för grön nyproduktion i Gubbängen

Bygg/Arkitektur Heba har valt Viktor Hanson Byggnads AB för nyproduktionen av hyreslägenheter i Gubbängen.


Förbättrade siffror från Heba

Bolag Heba redovisar en ökning av förvaltningsresultatet med 13 procent.


Heba köper äldreboende

Transaktioner Heba, som är inriktat på hyresbostäder, breddar sig och köper nu ett äldreboende för 144 miljoner kronor.


Hebas förvaltningsresultat upp elva procent

Ekonomi/Finansiering Heba presenterar en stark rapport för 2013.


Heba och Skanska samarbetar i Norra Djurgårdsstaden

Bygg/Arkitektur Heba har slutit avtal med Skanska om att gemensamt utveckla kvarteret Balkonghusen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.
Avtalet omfattar i första fasen en projektering av två flerbostadshus med ett 70-tal hyresrättslägenheter.


Heba bygger i Gubbängen

Bygg/Arkitektur Heba planerar att bygga två lågenergihus med sammanlagt 56 lägenheter strax intill Gubbängens tunnelbanestation.


Heba renoverar i Lidingö

Bygg/Arkitektur Heba renoverar lägenheter i Lidingö.


Förbättrat från Heba

Bolag Hebas förvaltningsresultat för det andra kvartalet uppgick till 26 miljoner kronor (22,7). Ökningen är i huvudsak hänförlig till färdigställd nyproduktion i Råcksta samt färdigställda Rot-projekt vid Gullmarsplan.


Förbättrat från Heba

Bolag Ökade hyresintäkter och värdeökningar höjer Hebas Q1-siffror.


Förbättrat från Heba

Bolag Heba levererade sitt bästa förvaltningsresultat hittills under 2012, substansvärdet steg med sex kronor per aktie. Utdelningen höjs med en tioöring.


Heba: Tjänar 118 miljoner på sänkt bolagsskatt

Bolag Om regeringen, som planerat, sänker bolagsskatten till 22 procent innebär det att Hebas uppskjutna skatteskuld minskar med 118 miljoner kronor.
Heba ökar nu investeringstakten i nyproduktion och rotprogram.