Image

Reslutatet uppåt för Heba

Bolag Heba redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 24 procent. Under andra kvartalet har Heba tecknat avtal om förvärv av två nybyggnadsprojekt, dels 142 hyreslägenheter i Täby Park, dels 85 ungdomslägenheter i Hökarängen.
Publicerad den 10 Augusti 2018
Patrik Emanuelsson. Bild: Locum
Patrik Emanuelsson.

Rapporten i korthet:
• Hyresintäkterna uppgick till 185,9 (160,5) Mkr
• Driftsöverskottet uppgick till 119,5 (98,9) Mkr
• Förvaltningsresultatet uppgick till 79,6 (64,3) Mkr
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 72,6 (125,2) Mkr och på räntederivat till 1,1 (9,4) Mkr
• Periodens resultat uppgick till 198,5 (155,7) Mkr, vilket motsvarar 4,81 (3,77) kr per aktie
• Det egna kapitalet var 4 417,4 (4 081,0) Mkr motsvarande en soliditet om 48,5 (51,7) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 63,3 (59,8) Mkr
• Substansvärdet uppgick till 135,8 (125,3) kr per aktie

– Heba levererar ytterligare en stark delårsrapport. I en tid där bostadsrättsmarknaden är mycket osäker, är efterfrågan på hyresrätter och hyresfastigheter mycket hög. Det är vår förhoppning att vi under hösten kan erhålla några nya markanvisningar, antingen egna eller genom samarbetsprojekt. Hösten för Heba ser spännande ut, säger vd:n Patrik Emanuelsson.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Heba Fastighets AB på Branschguiden

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.
Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.
Läs mer på: www.hebafast.se

Läs mer om Heba Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Lista: Tredje kvartalets största affärer

Lista Det har varit ont om aktivitet på transaktionsmarknaden under årets tredje kvartal, men det har ändå skett ett antal miljardaffärer. Här sammanställer Fastighetssverige de tio största transaktionerna på marknaden under Q3.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige