Image

Besqab: God lönsamhet och stabil efterfrågan

Bolag De första halvåret har enligt vd Anette Frumerie präglats av god försäljning, ökat antal produktionsstarter och ytterligare tillskott i byggrättsportföljen.
Publicerad den 3 Augusti 2017
Anette Frumerie. Bild: Besqab
Anette Frumerie.

Ur rapporten:
• Enligt segmentsredovisningen uppgick periodens intäkter till 772,9 miljoner kronor (836,6) och rörelseresultatet till 125,1 miljoner kronor (206,1) varav resultat från fastighetsförsäljningar om 0 miljoner kronor (58,8).
• Omräknat enligt IFRS ökade intäkterna till 856,1 miljoner kronor (574,0) och rörelseresultatet uppgick till 135,3 miljoner kronor (177,1) varav resultat från fastighetsförsäljningar 0 miljoner kronor (58,8).
• Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 112,8 miljoner kronor (168,2), motsvarande 7,32 kronor per aktie (10,87), varav resultat från fastighetsförsäljningar 0 miljoner kronor (58,8).
• Eget kapital uppgick per den 30 juni till 1 084,3 miljoner kronor (989,3) motsvarande 70,46 kronor per aktie (64,01).
• Likvida medel var vid periodens utgång 354,4 miljoner kronor (314,3).

Händelser under andra kvartalet:
• Besqab har tecknat avtal om förvärv av två projekt med totalt cirka 200 lägenheter i Roslags Näsby, Täby.
• Förvärvsavtal har tecknats avseende mark på Kapellgärdet i Uppsala för utveckling av cirka 150 bostäder.
• I juni tillträdde Besqab fastigheten Mandelblomman 11 i Spånga och startade produktion av vård- och omsorgsboendet Villa Solhem med totalt 54 lägenheter.
• I ett pågående varumärkesstärkande arbete har Besqab under perioden bytt visuell identitet och lanserat en ny logotyp.
• Besqabs styrelse har nyttjat årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier.

– De starka bostadsmarknaderna i Stockholm och Uppsala håller i sig under årets andra kvartal. Perioden präglas av fortsatt god försäljning, ett ökat antal produktionsstarter och ytterligare tillskott i byggrättsportföljen. Därtill har vi tillträtt och produktionsstartat ett nytt vård- och omsorgsboende. Drivande marknadsfaktorer är mycket gynnsamma vilket motiverar en fortsatt stark bostadsmarknad med mer stabila priser framöver, säger Anette Frumerie, vd för Besqab.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY