Image

L2 Fastigheter säljer till Västerstaden i Stenungsund

Transaktioner L2 Fastigheter säljer en fastighet bestående av sammanlagt 94 lägenheter vid Stenungstorg i Stenungsund till Västerstaden.


NCC bygger logistikhall åt Västerstaden i Örebro

Bygg/Arkitektur Förpackningsföretaget Pac i Örebro växer och behöver en större och modernare logistikhall. NCC bygger en nära 20 000 kvadratmeter stor hall med kontor i Berglunda i Örebro. Västerstaden är uppdragsgivare och ordern är värd 120 miljoner kronor.


Nya chefer på Eklandia

Karriär Eklandia startar en ny avdelning med fokus på projektutveckling. Hans Stridh internrekryteras som chef för avdelningen. Eklandia har också internrekryterat Marijana Rosenqvist som ny fastighetschef.


Kontorshuset Aurora på Lindholmen.

Getinges huvudkontor till Aurora

Uthyrning Eklandia hyr ut 1 300 kvadratmeter i kontorshuset Aurora på Lindholmen i Göteborg till Getinge, som till våren flyttar in med sitt huvudkontor.


Eklandia hyr ut i Aurora

Uthyrning Eklandia hyr ut 4 500 kvadratmeter i kontorshuset Aurora på Lindholmen i Göteborg. Därmed är 70 procent av ytorna i fastigheten uthyrda.


Eklandia hyr ut i Aurora

Uthyrning Eklandia har tecknat två nya hyresavtal i det nyligen färdigställda kontorshuset Aurora på Lindholmen i Göteborg.


Eklandia hyr ut till WEG i Mölnlycke Logistikpark.

Eklandia hyr ut ny logistikfastighet

Uthyrning Eklandia beslutade i juni om att påbörja en logistikfastighet om 6 500 kvadratmeter i Mölnlycke Företagspark.
Nu har man tecknat ett hyresavtal avseende hela fastigheten.


Eklandia hyr ut på Ringön

Uthyrning Eklandia hyr ut 2 600 kvadratmeter på Ringön, Göteborg, till Berendsen Textil Service AB.


Eklandia hyr ut 13 000 kvadratmeter logistik

Uthyrning Eklandia hyr ut en logistiklokal om 13 000 kvadratmeter till JMM Transportteknik på Transportgatan 17 i Bäckebol på Hisingen.


De får hyra ut Aurora

Uthyrning En konsult får exklusivt uppdraget att hyra ut Eklandias kontorsprojekt Aurora på Lindholmen i Göteborg.


Eklandia hyr ut till Fraktkedjan

Uthyrning Eklandia har tecknat hyresavtal med Fraktkedjan Väst avseende en logistikfastighet om 7 600 kvadratmeter.