Image

De utsågs till Årets Fastighetsförvaltare

Event Stefan Nipstrand, Svenska Handelsfastigheter och Antti Ahonen från HSB Stockholm har utsetts till Årets Fastighetsförvaltare. AFF Forum står bakom utmärkelsen.


HSB köper och bygger nytt

Transaktioner HSB genomför en storsatsning i Kungsbacka genom att köpa 86 lägenheter samt inleda arbetet för att bygga ytterligare 186 lägenheter.


Riksbyggen och HSB utvecklar i Göteborg

Bygg/Arkitektur Nu är markanvisningstävlingen avgjord och juryn har utsett två vinnare som föreslås få det speciella uppdraget att bygga både hyres- och bostadsrätter i trä på Gibraltargatan i Göteborg. Två tomter markanvisas och totalt ska 134 bostäder byggas.


Ny projektutvecklingschef på HSB Bostad

Karriär HSB Bostad förstärker verksamheten genom att utse Johanna Berg till chef för projektutveckling.


Åkerlings nya uppdrag – få HSB i framkant digitalt

Bolag Kvar på HSB men med ny befattning. Så kommer Lars Åkerlings vardag att förändras med nya jobbet. ”Gäller att vara på tårna”.


HSB säljstartar i Nacka

Bostäder Söndagen den 26 mars startar försäljningen av HSB BRF Tollare Strand i Nacka.


HSB Bostad tillsätter ny tjänst

Karriär Lars Åkerling har tillträtt den nyinrättade tjänsten som chef för bostadsutveckling på HSB Bostad.


HSB säljstartar i Nacka

Bostäder Söndagen den 19 mars startar försäljningen av HSBs BRF Fyrhusen i Nacka som innehåller 66 lägenheter.


HSB Living Lab provar hållbart koncept – höns

Bolag HSB Living Lab har blivit med hönor. Förutom ett socialt experiment är syftet med hönsen att de boende ska lära sig mer om matsvinn, och hur vi kan konsumera och kompostera mer hållbart. Hönshuset är precis som HSB Living Lab byggt av moduler. Fästena som håller ihop hönshuset är 3D-printade och är gjorda av majs- och sockerstärkelse.


"Vi måste ta vårt ansvar"

Karriär Skolprojekt i Landskorna ska få eleverna intresserade av fastighetsbranschen: "Man märker redan nu att det finns ett bristande intresse", säger Mikael Jönsson, vd HSB Landskorna.


JM bygger åt HSB i Norra Djurgårdsstaden

Bygg/Arkitektur JM Entreprenad har ingått avtal med HSB Bostad om att uppföra 62 bostäder genom en totalentreprenad. Kontraktssumman uppgår till 132 miljoner och är jämnt fördelad över avtalstiden.


HSB och JM planerar bostäder i Malmö

Transaktioner Malmö stads tekniska nämnd har godkänt tre markförsäljningar, som tillsammans ger Malmö omkring 150 nya bostäder med blandade upplåtelseformer. Köpare är HSB och JM.


HSB bygger hyresrätter i Gävle

Bostäder HSB Södra Norrland bygger 71 hyresrätter i trygghetsboendeform i centrala Gävle. Säljare är en privat aktör, som också kommer att driva projektet till övervägande del.


Ny rapport: Trångboddheten i miljonprogrammet hotar integrationen

Sverige Trångboddheten ökar i storstädernas mest utsatta miljonprogramsområden. Det riskerar att få förödande konsekvenser för integrationen, folkhälsan och skolresultaten. Samtidigt visar statistik över flyttmönster att nyanlända i stor utsträckning söker sig till redan problemfyllda bostadsområden. Det visar en ny rapport som analysföretaget Evidens gjort på uppdrag av HSB.


SBB och HSB Göta utvecklar äldreboende för Aleris i Falkenberg

Bygg/Arkitektur SBB och HSB Göta har i samägt bolag tecknat en avsiktsförklaring med Aleris om att bygga ett äldreboende med cirka 60 lägenheter i Bacchusområdet i Falkenberg. Inflyttning är beräknad till början av 2019. Avtalet löper på 15 år med möjlighet till förlängning.


HSB Bostad har Sveriges nöjdaste bostadsköpare

Sverige HSB Bostad är årets vinnare i Prognoscentrets mätning – ”Sveriges nöjdaste kunder”. HSB Bostad vann med ett NKI (Nöjd Kund Index) på 79, jämfört med branschindex på 73.


JM och HSB säljer till Alm Equity

Transaktioner JM och HSB Projektpartner har tecknat avtal med Alm Equity om försäljning av bolagen samtliga aktier i Småa AB.


Markanvisningstävling i Täby Park avgjord

Bostäder SSM Holding och HSB Bostad är två av vinnarna i en markanvisningstävling för den nya stadsdelen Täby Park.


HSB Bostad vinnare i anbudstävling i Sigtuna

Bygg/Arkitektur I konkurrens med 20 anbudsgivare vann HSB Bostad tävlingen om ett centralt beläget kvarter i Sigtunas nya stadsdel, Sigtuna stadsängar. Hållbarhet i kombination med god arkitektur ledde till vinsten.?


Zäther byter vd-tjänst på HSB

Karriär Henrik Zäther blir ny vd på HSB:s nyproduktionsbolag Projektpartner AB. Han kommer från tjänsten som vd på HSB Göta.