Image

Trobo säljer till HSB

Transaktioner Trobo, Trosas kommunala bostadsbolag, säljer 400 lägenheter till HSB Sörmlandsbostäder.
Det innebär att Trobo säljer nästan halva sitt bestånd.


Nytt samarbete för
hållbarhetscertifiering av stadsdelar

Sverige 22 aktörer, bland annat fastighets- och byggbolag, kommuner och organisationer, har dragit igång projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS). Syftet är att förbättra samordningen mellan stat, kommun och privata intressenter.


HSB köper i Finspång

Transaktioner HSB köper en fastighet med 26 lägenheter och två lokaler i Finspång.


Ny saluhall byggs i Göteborg

Bygg Konsortiet som står bakom den nya stadsdelen Kvillebäcken, med 1 600 nya lägenheter, i Göteborg skapar nu också en ny saluhall i området. Saluhallen beräknas stå färdig under 2013.


HSB köper nio fastigheter i Stockholm

Transaktioner HSB köper en fastighetsportfölj bestående av nio hyresfastigheter i Stockholms närförort.
Säljaren är en privat aktör. HSB tillträder fastigheterna den 1 mars.


HSB säljer för
100 miljoner kronor

Transaktioner HSB Östergötland säljer två centrumfastigheter, i Kumla och Hallsberg, till Gävlebolaget Rätt Fastigheter AB. Parterna kommunicerar ingen köpeskilling, men Fastighetssverige uppskattar den till cirka 100 miljoner kronor.


Fondexgruppen
köper av HSB i Stockholm

Transaktioner Fondexgruppen har köpt tre garagefastigheter i Stockholms innerstad. Fastigheterna är så kallade 3D-fastigheter och säljare är HSB.


HSB Stockholm köper i Solna

Transaktioner HSB Stockholm köper en fastighet i Solna med 30 lägenheter. Säljare är en privat aktör.


Wihlborgs köper i centrala Lund

Transaktioner Wihlborgs köper en kontors- och butiksfastighet i Lund för 320 miljoner kronor och en logistikfastighet i Fosie, Malmö, för 36,4 miljoner kronor.


Galären och HSB bygger nytt i Luleå

Bygg Galären och HSB Norr bildar ett konsortium med avsikt att bygga 400 nya bostäder i ”Röda havet” i Luleå.


Ny regiondirektör till Akademiska Hus

Karriär Matias Lindberg blev vd för HSB Projektpartner. Hans efterträdare på tjänsten som regiondirektör på Akademiska Hus Norr är nu utsedd.