Image
Allt fler fastighetsägare väljer att kameraövervaka.

Datainspektionen: "Stor efterfrågan på bevakningskameror"

Energi/miljö Allt fler fastighetsägare väljer att sätta upp kameraövervakning, det menar Gustav Linder på Datainspektionen. Sedan dataskyddsförordningen ändrades 1 augusti 2018 behöver man i princip inget tillstånd för att sätta upp övervakning, men det gör det svårare för myndigheten att se vilka effekter övervakningen har.


Diös utvecklar CWT:s lokaler i centrala Falun.

Diös utvecklar CWT:s lokaler i centrala Falun

Bolag CWT – Business-to-Business-for-Employees (B2B4E) travel management-plattformen är ett expansivt bolag som fortsätter att växa i Falun. Nu är det klart att fastighetsägaren Diös totalutvecklar deras nya lokaler på två plan mitt i centrala Falun. Det nya kontoret väntas stå klart sommaren 2020.


Knut Rost, vd på Diös.

Diös vill öka i popsegmentet – och bredda närvaron

Bolag Optimismen flödar i Diös efter ett 2019 där bolaget visade upp en stark tillväxt i förvaltningsresultatet och en positiv nettouthyrning. Vd:n Knut Rost berättar för Fastighetssverige om en utökad satsning under 2020 som också kommer bredda bolagets geografiska profil.


Diös tecknar stort p-avtal

Bolag Klart vilka som ansvarar för drift och förvaltning gällande 2 000 parkeringsplatser i Umeå.


Fler försäljningar på gång för Diös Fastigheter

Bolag Tidigare har Diös Fastigheter sålt hela beståndet i Söderhamn, nu i Ljusdal. Och snart kan det bli aktuellt med ännu fler försäljningar på mindre orter. För Fastighetssverige berättar Lars-Göran Dahl, bolagets chef för affärsutveckling om framtidsplanerna.

Diös säljer allt i Ljusdal

Transaktioner Diös Fastigheter säljer fyra fastigheter i Ljusdal om totalt cirka 24 000 kvadratmeter, vilket motsvarar Diös hela bestånd på orten.


Diös säljer allt i Ljusdal

Transaktioner Diös Fastigheter säljer fyra fastigheter i Ljusdal om totalt cirka 24 000 kvadratmeter, vilket motsvarar Diös hela bestånd på orten.


Diös upprättar certifikatprogram

Ekonomi/Finansiering Diös har upprättat ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om två miljarder kronor.


Starkt förvaltningsresultat för Diös

Bolag Diös redovisar ett ökat kassaflöde till följd av en hög uthyrningstakt, och därigenom ökade intäkter.


Diös certifierar yrkesarbetare till fastighetstekniker

Bolag Under hösten kommer Diös att satsa på sin driftsorganisation genom att certifiera alla yrkesarbetare till fastighetstekniker.


”Finns en emotionell och en affärsmässig sida”

Bolag Diös vd Knut Rost om bolagets engagemang i succélaget Östersunds FK, fotbollsintresset, boosten i staden – och så mycket lägger Diös på sponsring varje år.


Diös säljer allt i Söderhamn

Transaktioner Diös säljer fyra fastigheter i Söderhamn om totalt cirka 10 000 kvadratmeter, vilket motsvarar bolagets hela bestånd på orten.


”Är som ett svart moln över oss”

Bolag Diös vd Knut Rost om ett halvår präglat av bytesaffärer, oron på marknaden, den fallande aktiekursen – och vad man ska sälja härnäst.


Diös köper i centrala Umeå

Transaktioner Diös Fastigheter köper en kommersiell fastighet i centrala Umeå för 200 miljoner kronor. Parallellt med förvärvet säljs fyra industrifastigheter där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 65 miljoner kronor. Bytet sker med Dcap och tillträde för båda parter sker 15 augusti 2017.


Diös i ny bytesaffär

Transaktioner Förra veckan genomförde Diös en bytesaffär med Lerstenen. Nu genomför man en ny bytesaffär, den här gången med Norrlandspojkarna.


Swedbank investerar hållbart i befintliga lokaler

Bolag Efter en tids utvärdering av lokaler för Swedbank kundcenter i Östersund, har man – tillsammans med Diös – beslutat att utveckla sitt befintliga kontor på Frösö Strand.


Diös inleder planläggning av nyproduktion i centrala Umeå

Bygg/Arkitektur "Ligger i linje med vision 2050 och kommunens planer att utveckla stan"


Diös vill påbörja planprocess i Skellefteå

Bygg/Arkitektur Diös vill påbörja en planprocess för fastigheten Polaris 8 i centrala Skellefteå. Syftet är att titta på möjligheten att utveckla fastigheten genom nyproduktion av både bostäder och kommersiella lokaler.


Diös i nya lokaler på Frösön

Bolag I början av veckan flyttade Diös in i sitt nya huvudkontor på Frösön i Östersund. Flytten är en naturlig del i bolagets affärsstrategi som går ut på att ta en aktiv roll i stadsutvecklingen.


Diös anställer ny affärsområdeschef

Karriär Under våren tillträder Sofie Stark, som närmast kommer från Klövern, sin nya tjänst som affärsområdeschef i Västernorrland.


Diös säljer fastighet i Timrå

Transaktioner Som ett led i strategin att koncentrera fastighetsportföljen till prioriterade tillväxtorter i norra Sverige, säljer Diös Fastigheter den kommersiella fastigheten Vivsta 3:39 i Timrå.